Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:181

0
8
lượt xem
1
download

Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Nội dung giáo trình gồm 18 bài học, phần 1 giáo trình gồm 8 bài đầu lần lượt trình bày các nộ dung sau: Các mạch chỉnh lưu, các mạch lọc nguồn cơ bản, mạch xén và mạch ghim áp, mạch vi phân và tích phân, các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor lưỡng cực , các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI<br /> KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ<br /> Chủ biên: TRẦN VĂN DŨNG<br /> <br /> -------***---------<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ I<br /> ( Lưu hành nội bộ)<br /> <br /> HÀ NỘI 2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> Trong chương trình đào tạo của các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề<br /> Điện tử dân dụng thực hành nghề giữ một vị trí rất quan trọng: rèn luyện tay nghề<br /> cho học sinh. Việc dạy thực hành đòi hỏi nhiều yếu tố: vật tư thiết bị đầy đủ đồng<br /> thời cần một giáo trình nội bộ, mang tính khoa học và đáp ứng với yêu cầu thực tế.<br /> Nội dung của giáo trình “KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ I” đã được xây<br /> dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung giảng dạy của các trường, kết hợp với<br /> những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ<br /> sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,.<br /> Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới<br /> và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu<br /> để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho<br /> thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo cao đẳng<br /> nghề.<br /> Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng giáo trình chắc<br /> chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự tham gia đóng góp<br /> ý kiến của các bạn đồng nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật đầu ngành.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Tuyên bố bản quyền<br /> 2<br /> <br /> Tài liệu này là loại giáo trình nội bộ dùng trong nhà trường với mục đích<br /> làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên và học sinh, sinh viên nên các nguồn thông tin<br /> có thể được tham khảo.<br /> Tài liệu phải do trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội in ấn và phát<br /> hành.<br /> Việc sử dụng tài liệu này với mục đích thương mại hoặc khác với mục đích<br /> trên đều bị nghiêm cấm và bị coi là vi phạm bản quyền.<br /> Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội xin chân thành cảm ơn các<br /> thông tin giúp cho nhà trường bảo vệ bản quyền của mình.<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> BÀI 1: CÁC MẠCH CHỈNH LƯU .................................................................. 10<br /> 1.1.Mạch chỉnh lưu nửa bán kì .......................................................................... 10<br /> 1.2.Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 diode ......................................................... 13<br /> 1.3.Mạch chỉnh lưu toàn kỳ hình cầu dùng 4 Diode .......................................... 17<br /> 1.4.Mạch chỉnh lưu hình cầu nguồn đối xứng dùng 4 Diode ............................. 21<br /> 1.5.Mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp ................................................................ 26<br /> 1.6.Mạch chỉnh lưu nhân ba điện áp .................................................................. 29<br /> Bài tập: ............................................................................................................. 33<br /> BÀI 2: CÁC MẠCH LỌC NGUỒN CƠ BẢN ................................................. 34<br /> 2.2.Mạch lọc dùng tụ điện C ............................................................................. 36<br /> 2.3.Mạch lọc dùng RC ...................................................................................... 41<br /> 2.4.Mạch lọc dùng cuộn dây L .......................................................................... 45<br /> 2.5.Mạch lọc dùng cuộn dây LC ....................................................................... 47<br /> 2.6.Mạch lọc cộng hưởng RC ........................................................................... 48<br /> BÀI 3: MẠCH XÉN VÀ MẠCH GHIM ÁP ..................................................... 50<br /> 3.1.Khái niệm về mạch xén ............................................................................... 50<br /> 3.2.Mạch xén trên dùng Diode .......................................................................... 51<br /> 3.3.Mạch xén dưới dùng Diode ......................................................................... 55<br /> 3.4.Mạch xén 2 mức dùng Diode ...................................................................... 59<br /> 3.5.Mạch xén 2 mức dùng Diode Zenner .......................................................... 62<br /> 3.6.Mạch ghim áp ở mức không ........................................................................ 65<br /> 4<br /> <br /> 3.7.Mạch ghim đỉnh trên mức không ................................................................ 67<br /> 3.8.Mạch ghim đỉnh dưới mức không ............................................................... 70<br /> Bài tập .............................................................................................................. 74<br /> BÀI 4: MẠCH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN ..................................................... 76<br /> 4.1.Mạch vi phân .............................................................................................. 76<br /> 4.2.Mạch tích phân............................................................................................ 89<br /> Bài tập: ............................................................................................................. 102<br /> BÀI 5:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ<br /> .......................................................................................................................... 103<br /> 5.1.Định nghĩa mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ ................................................... 103<br /> 5.2.Các chế độ công tắc của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ ............................... 104<br /> 5.3.Hồi tiếp ....................................................................................................... 110<br /> Bài tập: ............................................................................................................. 114<br /> BÀI 6: CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG TRANSISTOR<br /> LƯỠNG CỰC................................................................................................... 115<br /> 6.1.Mạch khuếch đại cực phát chung (CE) ........................................................ 116<br /> 6.2.Mạch khuếch đại cực gốc chung (CB)......................................................... 125<br /> 6.3.Mạch khuếch đại cực góp chung (CC) ........................................................ 130<br /> Bài tập: ............................................................................................................. 135<br /> BÀI 7: CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG TRANSISTOR<br /> TRƯỜNG ......................................................................................................... 136<br /> 7.1.Mạch khuếch đại cực nguồn chung (CS) ..................................................... 136<br /> 7.2.Mạch khuếch đại cổng chung CG................................................................ 143<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản