intTypePromotion=1

Giáo trình mạng máy tính - Phan Hữu Phước

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
59
lượt xem
9
download

Giáo trình mạng máy tính - Phan Hữu Phước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình “Mạng máy tính” được biên soạn dành cho học sinh trung cấp nghề và sinh viên cao đẳng nghề với mục tiêu cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về mạng máy tính. Nghiên cứu bao gồm những khái niệm định nghĩa cơ bản nhất về mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, các mô hình xử lý và quản lý mạng, giới thiệu các giao thức mạng, đặc biệt là giao thức TCP/IP, các phương tiện truyền dẫn và kết nối mạng, các kiểu kết nối mạng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình mạng máy tính - Phan Hữu Phước

MỤC LỤC<br /> NỘI DUNG<br /> <br /> TRANG<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................ 5<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................. 6<br /> BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG .................................................................................. 7<br /> I. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ........................................................................................................ 7<br /> II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH ............................................................................................. 8<br /> II.1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) ......................................................................... 8<br /> II.2. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network) ............................................................. 8<br /> II.3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) ................................................................... 8<br /> II.4. Mạng Internet ..................................................................................................................... 9<br /> III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG ........................................................................................... 9<br /> III.1. Mô hình xử lý mạng tập trung .......................................................................................... 9<br /> III.2. Mô hình xử lý mạng phân phối ...................................................................................... 10<br /> III.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác. ........................................................................................ 10<br /> IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG ................................................................................... 11<br /> IV.1. Workgroup ..................................................................................................................... 11<br /> IV.2. Domain ........................................................................................................................... 11<br /> V. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG ................................................................................. 11<br /> V.1. Mạng ngang hàng (peer to peer) ...................................................................................... 11<br /> V.2. Mạng khách chủ (client- server) ...................................................................................... 11<br /> VI. CÁC DỊCH VỤ MẠNG ....................................................................................................... 12<br /> VI.1. Dịch vụ tập tin (Files Services) ...................................................................................... 12<br /> VI.2. Dịch vụ in ấn (Print Services) ........................................................................................ 13<br /> VI.3. Dịch vụ thông điệp (Message Services) ......................................................................... 13<br /> VI.4. Dịch vụ thư mục (Directory Services) ........................................................................... 13<br /> VI.5. Dịch vụ ứng dụng (Application Services) ...................................................................... 13<br /> VI.6. Dịch vụ cơ sở dữ liệu (Database Services) .................................................................... 13<br /> VI.7. Dịch vụ Web................................................................................................................... 13<br /> VII. CÁC LỢI ÍCH THỰC TẾ CỦA MẠNG. ........................................................................... 14<br /> VII.1. Tiết kiệm được tài nguyên phần cứng. ......................................................................... 14<br /> VII.2. Trao đổi dữ liệu trở nên dễ dàng hơn............................................................................ 14<br /> VII.3. Chia sẻ ứng dụng. ......................................................................................................... 14<br /> Giáo trình Mạng máy tính<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> VII.4. Tập trung dữ liệu, bảo mật và backup tốt. .....................................................................14<br /> VII.5. Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng. ...............................................................14<br /> VII.6. Sử dụng các dịch vụ Internet. ........................................................................................14<br /> BÀI 2: MÔ HÌNH OSI ..................................................................................................................15<br /> I. KHÁI NIỆM GIAO THỨC......................................................................................................15<br /> II. MÔ HÌNH OSI ........................................................................................................................15<br /> III. CHỨC NĂNG CỦA CÁC LỚP TRONG MÔ HÌNH OSI ...................................................16<br /> IV. QUÁ TRÌNH XỬ LÝ VÀ VẬN CHUYỂN GÓI TIN TRONG MÔ HÌNH OSI .................17<br /> IV.1. Quá trình đóng gói dữ liệu tại máy gửi ...........................................................................17<br /> IV.2. Quá trình truyền dữ liệu từ máy gửi đến máy nhận ........................................................18<br /> IV.3. Chi tiết quá trình xử lý tại máy nhận ..............................................................................18<br /> V. MÔ HÌNH THAM CHIẾU TCP/IP ........................................................................................19<br /> V.1. Vai trò của mô hình tham chiếu TCP/IP. .........................................................................19<br /> V.2. Các lớp của mô hình tham chiếu TCP/IP .........................................................................19<br /> V.3. Các bước đóng gói dữ liệu trong mô hình TCP/IP...........................................................20<br /> V.4. So sánh mô hình OSI và TCP/IP ......................................................................................20<br /> BÀI 3: CÁP MẠNG - VẬT TẢI TRYỀN ...................................................................................21<br /> I. CÁC TẦN SỐ TRUYỀN .........................................................................................................21<br /> II. VẬT TẢI CÁP ........................................................................................................................22<br /> II.1. Cáp đồng trục (coaxial) ....................................................................................................22<br /> II.2 Cáp xoắn đôi ......................................................................................................................24<br /> II.3. Kỹ thuật bấm cáp xoắn đôi ...............................................................................................26<br /> II.4. Cáp quang (Fiber-optic cable) ..........................................................................................27<br /> III. CÁC THIẾT BỊ KẾT NỐI.....................................................................................................29<br /> III.1 Card mạng (NIC hay Adapter) .........................................................................................29<br /> III.2 Modem .............................................................................................................................29<br /> III.3 Repeater ............................................................................................................................30<br /> III.4 Hub ...................................................................................................................................30<br /> III.5 Bridge ...............................................................................................................................31<br /> III.6 Switch ...............................................................................................................................32<br /> III.7 Router ...............................................................................................................................32<br /> III.8 Wireless Access Point ......................................................................................................33<br /> IV. MỘT SỐ KIỂU KẾT NỐI MẠNG VÀ CÁC CHUẨN ........................................................33<br /> BÀI 4: TOPO MẠNG ...................................................................................................................36<br /> Giáo trình Mạng máy tính<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> I. KHÁI NIỆM ............................................................................................................................ 36<br /> II. CÁC KIỂU KIẾN TRÚC MẠNG.......................................................................................... 36<br /> II.1 Mạng Bus (tuyến) ............................................................................................................. 36<br /> II.2 Mạng Star (sao) ................................................................................................................. 36<br /> II.3. Mạng Ring (vòng) ............................................................................................................ 37<br /> II.4. Mạng Mesh (lưới) ............................................................................................................ 37<br /> II.5 Mạng Cellular (tế bào) ...................................................................................................... 38<br /> II.6. Mạng kết nối hỗn hợp ...................................................................................................... 38<br /> III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY CẬP ĐƯỜNG TRUYỀN ................................................... 39<br /> III.1. Phương pháp đa truy cập CSMA/CD ............................................................................. 39<br /> III.2. Phương pháp truy cập Token Bus .................................................................................. 39<br /> III.3 Phương pháp đa truy cập Token Ring ............................................................................. 40<br /> BÀI 5: CÁC BỘ GIAO THỪC ................................................................................................... 42<br /> I. GIAO THỨC (PROTOCOL) .................................................................................................. 42<br /> II. MỘT SỐ BỘ GIAO THỨC PHỔ BIẾN ................................................................................ 42<br /> II.1 NetBIOS/NetBEUI ........................................................................................................... 42<br /> II.2. IP (Internet Protocol) ....................................................................................................... 43<br /> II.3. Apple Talk ....................................................................................................................... 43<br /> III. ĐỊA CHỈ IP ........................................................................................................................... 43<br /> III.1. Khái niệm ....................................................................................................................... 43<br /> III.2. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan ....................................................................... 44<br /> III.3. Các lớp địa chỉ ................................................................................................................ 44<br /> BÀI 6: KIẾN TRÚC MẠNG ....................................................................................................... 46<br /> I. KIẾN TRÚC TOKEN RING................................................................................................... 46<br /> II. KIẾN TRÚC ETHERNET ..................................................................................................... 46<br /> III. ARCNET............................................................................................................................... 47<br /> III.1. Giới thiệu ARCnet .......................................................................................................... 47<br /> III.2. Phương pháp truy cập mạng của NIC ARCnet .............................................................. 47<br /> IV. FDDI ..................................................................................................................................... 47<br /> IV.1. Giới thiệu ........................................................................................................................ 47<br /> IV.2.Thông số kỹ thuật của FDDI : ......................................................................................... 48<br /> BÀI 7: KHẢ NĂNG TƯƠNG KẾT MẠNG .............................................................................. 49<br /> I. SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG LAN ............................................................. 49<br /> II. SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ KẾT NỐI CÁC MẠNG LAN VỚI NHAU (LIÊN MẠNG) .... 49<br /> Giáo trình Mạng máy tính<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> BÀI 8: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ ..............................................................49<br /> I. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP .......................................................................................................49<br /> II. KIỂM TRA .............................................................................................................................49<br /> III. KHẮC PHỤC ........................................................................................................................49<br /> <br /> Giáo trình Mạng máy tính<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Giáo trình “Mạng máy tính” được biên soạn dành cho học sinh trung cấp nghề và sinh viên cao<br /> đẳng nghề với mục tiêu cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về mạng máy tính.<br /> Về lý thuyết: Bao gồm những khái niệm định nghĩa cơ bản nhất về mạng máy tính, phân loại<br /> mạng máy tính, các mô hình xử lý và quản lý mạng, giới thiệu các giao thức mạng, đặc biệt là<br /> giao thức TCP/IP, các phương tiện truyền dẫn và kết nối mạng, các kiểu kết nối mạng, …<br /> Về thực hành: Bao gồm các kỹ năng về thiết kế và sử dụng các phương tiện truyền dẫn và kết nối<br /> mạng để xây dựng một hệ thống mạng phù hợp với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, giáo trình còn giới<br /> thiệu một số lỗi và phương pháp khắc phục các sự cố thường gặp bên trong một hệ thống mạng.<br /> Trong quá trình biên soạn, chắc chắn giáo trình còn nhiều thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được<br /> ý kiến đóng góp của quý thầy/cô và các em học sinh, sinh viên.<br /> TÁC GIẢ<br /> Phan Hữu Phước<br /> <br /> Giáo trình Mạng máy tính<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2