intTypePromotion=1

Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft PowerPoint 2010 - Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Vũ Ngọc Tùng

Chia sẻ: Trần Ý Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:337

0
677
lượt xem
261
download

Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft PowerPoint 2010 - Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Vũ Ngọc Tùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Giáo trình Microsoft PowerPoint 2010 có 7 chương. Các chương được tổ chức theo từng nhóm nội dung lớn tương ứng với quá trình xây dựng bài thuyết trình trong PowerPoint. Do vậy, các bạn mới bắt đầu học nên đọc tài liệu từ đầu đến cuối để có cái nhìn và sự hiểu biết tổng quát về chương trình này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft PowerPoint 2010 - Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Vũ Ngọc Tùng

 1. GIÁO TRÌNH TIN HỌC DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NGỌC TÙNG Tự học Microsoft PowerPoint 2010 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 2. ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NG ỌC TÙNG Tự học Microsoft PowerPoint 2010 Dành cho người tự học ( Tái bản lần thứ 10) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 3. Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc ĐINH TRẦN BẢO Tổng biên tập LÊ A Người nhận xét: TRUNG NGUYỄN MINH KHƯƠNG Biên tập nội dung: CHÂU TRẦN Trình bày bìa: NGUYỄN QUỐC ĐẠI Kĩ thuật vi tính: NQD_9X Mã số: 10.12.651/242/ĐH.2022 Tự học Microsoft PowerPoint 2010 In 100.000 cuốn khổ 24 x 35cm tại Công ti In Tiến An. Giấy phép xuất bản số 123-452/ XB-QLXB, kí ngày 21/12/2022. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2022.
 4. cl c in i u Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 .................................................................. 1 c đi m mới trong PowerPoint ..................................................................................... 2 Ribbon mới ............................................................................................................................... 2 Ngăn File thay cho nút Office ................................................................................................... 3 Hỗ trợ làm việc cộng tác ........................................................................................................... 3 Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình ................................................................. 4 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình .................................................................... 5 Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình ....................................... 5 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi............................................................................... 6 Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình .......................................................... 6 Tích hợp sẵn tính năng chuy n sang định dạng PDF/XPS ....................................................... 9 Chụp ảnh màn hình ................................................................................................................. 10 Thêm nhiều hiệu ứng độc đ o cho hình ảnh ........................................................................... 10 Xóa các phần không cần thiết trong hình................................................................................ 10 Hỗ trợ tùy biến Ribbon ........................................................................................................... 11 Nâng cấp SmartArt ................................................................................................................. 12 Nhiều hiệu ứng chuy n slide mới ........................................................................................... 12 Sao chép hiệu ứng ................................................................................................................... 12 Tăng tính di động cho các bài thuyết trình ............................................................................. 13 Broadcast bài thuyết trình ....................................................................................................... 13 Biến con trỏ chuột thành con trỏ laser .................................................................................... 14 2. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010 .................................................................... 15 Khởi động PowerPoint 2010 ................................................................................................... 15 Thoát PowerPoint.................................................................................................................... 15 3. Tìm hi u c c th nh phần tr n c a s chương trình icrosoft PowerPoint ............................ 16 Thay đ i ki u hi n thị trong c a s chương trình................................................................... 19
 5. 5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh ....................................................................................... 22 Ph ng to thu nhỏ c a s làm việc .......................................................................................... 23 Thanh thước ngang v dọc ..................................................................................................... 24 c đư ng lưới ....................................................................................................................... 25 ư ng trợ giúpkhi vẽ ............................................................................................................. 26 10. Xem bài thuyết trình ở c c chế độ m u sắc khác nhau ......................................................... 27 11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s .............................................................. 28 Sắp xếp c c c a s ................................................................................................................ 28 huy n đ i qua lại gi a c c c a s ...................................................................................... 29 S dụng trình trợ giúp........................................................................................................... 29 15. Hỏi đ p ................................................................................................................................. 31 Câu 1. Hãy tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh (QAT)? ........................................................ 31 Câu 2. Tạo một ngăn lệnh mới tr n Ribbon t n l “Lệnh của tui” như hình sau:................... 34 Câu 3. Xin cho biết cách nào di chuy n các tùy biến trong Ribbon và QAT sang Office ở máy tính khác? ...................................................................................... 37 Câu 4. Cho biết c ch thay đ i một số tùy chỉnh trong chương trình PowerPoint? ................ 38 Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? ........................................ 40 Chương 2 Tạo bài thuyết trình cơ bản................................................................. 41 1. Tạo bài thuyết trình ................................................................................................................ 42 Tạo bài thuyết trình rỗng......................................................................................................... 42 Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn .......................................................................................... 43 Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn .................................................................................... 46 Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài ................................................................. 46 Lưu b i thuyết trình ................................................................................................................ 47 Lưu bài thuyết trình lần đầu tiên ............................................................................................. 47 Lưu b i thuyết trình các lần sau .............................................................................................. 48 Lưu b i thuyết trình ở c c định dạng khác.............................................................................. 49 Chuy n bài thuyết trình sang định dạng video........................................................................ 52 huy n PowerPoint sang định dạng P F v XPS .................................................................. 54 Tùy chọn lưu tr ..................................................................................................................... 56
 6. 3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã ...................................................................................... 58 Thiết lập mật mã bảo vệ .......................................................................................................... 58 Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình ........................................................................................ 61 Tăng cư ng độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Block Settings ........................... 62 5. Các thao tác với slide.............................................................................................................. 63 Chèn slide mới ........................................................................................................................ 64 Sao chép slide ......................................................................................................................... 65 Thay đ i layout cho slide ........................................................................................................ 66 Thay đ i vị trí các slide ........................................................................................................... 66 Xóa slide ................................................................................................................................. 67 Phục hồi slide về thiết lập layout mặc định ............................................................................ 68 Nhóm các slide vào các section .............................................................................................. 68 ặt tên cho section .................................................................................................................. 69 Xóa section.............................................................................................................................. 69 6. Mở v đ ng b i thuyết trình ................................................................................................... 70 Mở lại bài thuyết trình đang lưu tr n đĩa ................................................................................ 70 ng b i thuyết trình .............................................................................................................. 72 7. Hỏi đ p ................................................................................................................................... 73 Câu 1. Tạo bài thuyết trình mới từ tập tin Outline? ................................................................ 73 Câu 2. Cho biết cách sao chép slide gi a các bài thuyết trình? .............................................. 75 Chương 3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình ................................................... 79 1. Tạo bài thuyết trình mới ......................................................................................................... 80 2. Tạo slide tựa đề....................................................................................................................... 82 3. Tạo slide chứa văn bản ........................................................................................................... 84 4. Tạo slide có hai cột nội dung .................................................................................................. 85 5. Chèn hình vào slide ................................................................................................................ 88 6. Chèn hình từ Clip Art vào slide .............................................................................................. 90 7. Chụp hình m n hình đưa v o slide ......................................................................................... 92 8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide ................................................................. 94 9. Chèn SmartArt vào slide......................................................................................................... 95
 7. 10. Nhúng âm thanh vào slide .................................................................................................. 101 Nhúng đoạn phim vào slide ................................................................................................ 103 hèn đoạn phim trực tuyến vào slide ................................................................................. 106 13. Chèn bảng bi u vào slide .................................................................................................... 108 14. Chèn bi u đồ vào slide........................................................................................................ 111 15. Hỏi đ p ............................................................................................................................... 116 Câu 1. Trình bày cách chèn một bảng bi u từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết? .......... 116 Câu 2. Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng chương trình PowerPoint ? ................................................................................ 118 Câu 3. Thiết lập thuộc tính mặc định về đư ng kẽ (outline) và màu nền (fill) của shape tr n slide như thế nào? .............................................................................. 120 Câu 4. Tạo các công thức trong PowerPoint như thế nào? ................................................... 122 Chương 4 Tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình............................................... 126 1. S dụng các mẫu định dạng .................................................................................................. 127 Áp dụng theme có sẵn cho bài thuyết trình........................................................................... 127 Tùy biến Theme .................................................................................................................... 129 2. S dụng hình và màu làm nền cho slide ............................................................................... 132 ùng hình l m nền cho slide ................................................................................................ 133 ùng m u l m nền cho slide ................................................................................................. 135 Tô nền slide ki u Gradient .................................................................................................... 136 X a hình nền v m u nền đã p dụng cho slide .................................................................... 137 3. Làm việc với Slide Master .................................................................................................... 138 Sắp xếp v định dạng placeholder trên các slide master ....................................................... 139 Thêm và xóa placeholder ...................................................................................................... 140 Chèn và xóa slide layout ....................................................................................................... 141 Chèn và xóa slide master ...................................................................................................... 143 Áp dụng theme và nền cho slide master ............................................................................... 144 Thiết lập kích thước và chiều hướng của slide ..................................................................... 145 ng c a s slide master trở về chế độ soạn thảo ................................................................ 146 ịnh dạng văn bản ................................................................................................................ 147 Sao chép định dạng ............................................................................................................... 148
 8. 5 ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video ............................................................ 150 Xoay ...................................................................................................................................... 150 Cắt tỉa .................................................................................................................................... 152 Di chuy n .............................................................................................................................. 154 Thay đ i kích thước .............................................................................................................. 155 Thêm chú thích cho c c đối tượng trên slide ........................................................................ 156 Hiệu chỉnh hình ảnh .............................................................................................................. 157 Thay đ i ki u định dạng đư ng kẽ và màu nền của Shape................................................... 162 Thay đ i ki u WordArt ......................................................................................................... 165 Áp dụng ki u định dạng và hiệu ứng cho SmartArt ............................................................. 166 Cắt và nén media ................................................................................................................... 168 ịnh dạng bảng bi u ............................................................................................................. 171 Thay đ i ki u định dạng của bảng ........................................................................................ 171 Thêm hoặc xóa dòng, cột của bảng ....................................................................................... 172 ịnh dạng đồ thị ................................................................................................................... 173 Cập nhật thông tin cho đồ thị ................................................................................................ 173 Tùy biến định dạng đồ thị ..................................................................................................... 174 8. Tồ chức c c slide trong b i thuyết trình ............................................................................... 176 9. Hỏi đ p ................................................................................................................................. 178 Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? ............ 178 Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình .................... 180 âu Hướng dẫn cách tạo watermarke cho các slide?........................................................ 183 Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template? ................................................................. 188 Chương 5 àm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh .............................................. 193 1. Hiệu ứng cho văn bản ........................................................................................................... 195 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn bản ....................................................................... 198 2. Sao chép hiệu ứng................................................................................................................. 202 3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho ................................................................................. 203 4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape .............................................................................................. 204 Áp dụng hiệu ứng.................................................................................................................. 204 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho hình ảnh ..................................................................... 205
 9. Hiệu ứng di chuy n đối tượng theo đư ng đi dựng sẵn ........................................................ 206 5. Hiệu ứng cho SmartArt......................................................................................................... 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u danh sách .................................................................. 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u Picture ....................................................................... 210 6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh v đoạn phim ................................................ 211 Thêm và xóa bookmark ........................................................................................................ 211 Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh .................................................................................... 212 Thiết lập các tùy chọn cho phim ........................................................................................... 215 S dụng trigger ..................................................................................................................... 217 7. Hiệu ứng cho bảng bi u ........................................................................................................ 218 8. Hiệu ứng cho đồ thị .............................................................................................................. 219 9. Xóa bỏ hiệu ứng của c c đối tượng trên slide ...................................................................... 221 10. Hiệu ứng chuy n slide ........................................................................................................ 222 Áp dụng hiệu ứng chuy n slide ............................................................................................ 222 Xóa bỏ hiệu ứng chuy n slide ............................................................................................... 223 11. Tự động hoá bài thuyết trình .............................................................................................. 224 12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình ............................ 226 Li n kết đến một slide kh c trong cùng b i thuyết trình....................................................... 226 Li n kết đến một slide kh c b i thuyết trình ......................................................................... 227 Li n kết đến một địa chỉ thư điện t ..................................................................................... 229 Tạo li n kết đến địa chỉ Web hoặc m y chủ FTP ................................................................. 230 Tạo li n kết đến tập tin đang lưu tr n đĩa hoặc tr n mạng nội bộ ......................................... 232 Li n kết đến một ứng dụng v tạo một t i liệu mới .............................................................. 235 Thay đ i màu của đoạn văn bản có siêu liên kết .................................................................. 236 Nhấn mạnh hyperlink với âm thanh ...................................................................................... 237 Hiệu chỉnh hoặc x a hyperlink ............................................................................................. 238 13. Hỏi đ p ............................................................................................................................... 240 Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide? ............................ 240 Câu 2. Trình bày cách tạo nhanh bộ nút điều hướng cho tất cả các slide trong bài thuyết trình? ..................................................................................................................................... 241 Câu 3. Có cách nào không cho hiệu đư ng gạch dưới của văn bản có hyperlink hay không? ............................................................................................ 244
 10. Câu 4. Muốn chèn Logo công ty vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo có rất nhiều slide thì phải làm sao? ............................................................................ 246 Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ đầu đến cuối bài thuyết trình hay không? ... 247 Chương 6 Chuẩn bị thuyết trình ........................................................................ 248 1. Tạo ti u đề đầu và chân trang ............................................................................................... 249 Tùy chỉnh Header & Footer trong Slide Master ................................................................... 252 2. Ghi chú và nhận xét cho các slide ........................................................................................ 253 Ghi chú cho slide .................................................................................................................. 253 Làm việc với Comment......................................................................................................... 255 3. Chuy n định dạng của bài thuyết trình ................................................................................. 258 Lưu b i thuyết trình dưới định dạng PowerPoint 2003 trở về trước ..................................... 258 Chuy n bài thuyết trình sang PDF/XPS................................................................................ 258 Chuy n bài thuyết trình sang video ...................................................................................... 259 huy n Handout sang Word ................................................................................................. 260 4. In bài thuyết trình ................................................................................................................. 261 In tài liệu dành cho diễn giả .................................................................................................. 261 In tài liệu dành cho khán giả ................................................................................................. 268 5 ng g i b i thuyết trình ra đĩa ............................................................................................ 273 6. Tùy biến nội dung cho các bu i báo cáo .............................................................................. 276 n hiệnc c slide ................................................................................................................... 276 Tùy biến nội dung b o c o .................................................................................................... 277 7. Thiết lập tuỳ chọn cho các ki u báo cáo ............................................................................... 280 Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiếu c ngư i thuyết trình............................................... 280 Thiết lập tùy chọn cho loại b o c o tương t c ngư i xem v tự h nh .................................. 281 8. Ki m tra bài thuyết trình....................................................................................................... 284 i m tra c c thông tin c nhân c trong b i thuyết trình ...................................................... 284 i m tra tính tương thích về tính năng s dụng trong b o c o gi a c c phi n bản ............. 284 nh dấu ho n th nh v o b i b o c o .................................................................................. 286 9. Hỏi đ p ................................................................................................................................. 287 âu L m sao đ in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên? ................ 287 Câu 2. Làm sao loại bỏ nhanh các hiệu ứng và hoạt cảnh khi trình chiếu bài thuyết trình? 289
 11. Chương 7 Trình chiếu bài thuyết trình.............................................................. 290 1. Trình chiếu bài thuyết trình .................................................................................................. 291 Thiết lập c c tùy chọn cho chế độ Slide Show ..................................................................... 291 Trình chiếu bài thuyết trình................................................................................................... 292 Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng internet đến ngư i xem từ xa ........................ 293 S dụng c c nút điều khi n trong chế độ Slide Show .......................................................... 297 Di chuy n đến một slide x c định ......................................................................................... 297 S dụng c c t hợp phím tắt ................................................................................................. 298 huy n đến một ustom Show............................................................................................. 300 Tạo chú giải trong khi trình chiếu bài thuyết trình ............................................................... 301 c tùy chọn con trỏ ............................................................................................................. 301 S dụng con trỏ chuột Laser ................................................................................................. 301 L m n i nội dung tr n slide trình chiếu ................................................................................ 302 Trình chiếu b i thuyết trình với nhiều m n hình .................................................................. 304 Bật tính năng hỗ trợ nhiều m n hình..................................................................................... 304 Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình .................................................................. 305 5. Hỏi đ p ................................................................................................................................. 307 Câu 1. Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer đ chạy hay không? Chúng ta có th hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không? ................................................................................ 307 âu L m sao đ nhấp phải chuột thì sẽ lùi về slide trước trong chế độ Slide Show? ...... 307 Câu 3. Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột v b n phím đ điều khi n trong khi trình chiếu? ............................................................................................................................................... 308 Câu 4. Có th nhập văn bản trong khi Slide Show không?................................................... 309 Câu 5. Có cách nào không cho tựa đề của các slide không hi n thị nhưng vẫn có trong lệnh Go to Slide trong khi trình chiếu? ................................................. 312 Ph l c 1. Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp........................................ 314 ột b i trình diễn hiệu quả................................................................................................... 314 ế hoạch ph t tri n b i trình diễn ........................................................................................ 314 Bước : X c định đối tượng kh n giả v mục ti u b i trình diễn ......................................... 315 Bước : Lựa chọn phương ph p b o c o .............................................................................. 316 Bước : Lựa chọn phương ph p truyền đạt thông tin ........................................................... 316
 12. Bước : họn bộ định dạng phù hợp ho n cảnh ................................................................... 317 Bước 5: Ph t tri n nội dung .................................................................................................. 318 Bước : Tạo c c hình ảnh trực quan ..................................................................................... 318 Bước : Th m c c hiệu ứng đa phương tiện ........................................................................ 319 Bước : Tạo c c bản in ph t cho kh n giả v ghi chú cho slide ........................................... 319 Bước : i m tra lại b i v b o c o th ............................................................................... 319 Bước : Ph t h nh b i b o c o ............................................................................................ 320 Bước : Tiến đến th nh công v cải tiến b i b o c o ......................................................... 320 i cho kh n giả luôn cảm thấy thích thú ............................................................................ 321 c k thuật diễn thuyết ....................................................................................................... 321 c gợi về nội dung ........................................................................................................... 321 Ph l c 2. Tài nguyên Internet ........................................................................... 323 Template, Themes v Background ....................................................................................... 323 dd- ns v t i liệu tham khảo............................................................................................... 323
 13. L i nói u Bạn đọc thân mến, PowerPoint l một công cụ bi n tập v trình diễn b o c o tr n m y tính ph biến nhất hiện nay Ở Việt Nam, PowerPoint cũng đã được p dụng rất nhiều trong c c bu i hội thảo, c c cuộc họp, c c bu i giới thiệu dự n hoặc sản phẩm, b o c o trong nội bộ công ty hoặc phục vụ cho công t c giảng dạy. được b sung nhiều tính năng mới với sự cải tiến giao diện Ribbon thuận lợi PowerPoint hơn cho ngư i s dụng o vậy, nh ng ngư i đã từng s dụng th nh thạo hoặc nh ng ngư i mới bắt đầu tìm hi u PowerPoint đều phải học qua c ch s dụng chương trình n y Tuy nhi n, nh ng ngư i đã th nh thạo PowerPoint sẽ tốn ít th i gian hơn so với nh ng ngư i mới bắt đầu T i liệu n y c 7 chương v c c phụ lục c chương được t chức theo từng nh m nội dung lớn tương ứng với qu trình xây dựng b i thuyết trình của bạn trong PowerPoint o vậy, c c bạn mới bắt đầu học n n đọc t i liệu từ đầu đến cuối đ c c i nhìn v sự hi u biết t ng qu t về chương trình n y c bạn đã am tư ng PowerPoint thì chỉ cần đọc qua c c nội dung mới trong phi n bản PowerPoint 10 v xem thêm nh ng vấn đề m mình quan tâm T i liệu được thiết kế theo hướng vừa học vừa l m v chú trọng v o thực h nh n n c c bạn phải cố gắng ho n th nh từng phần trong t i liệu hi đọc xong t i liệu l c c bạn đã nắm trong tay một công cụ bi n soạn v trình diễn b i thuyết trình chuy n nghiệp nhất thế giới c tập tin hình ảnh, video, audio, dùng cho c c b i thực h nh trong t i liệu n y c th tải tại địa chỉ http://www.giaiphapexcel.com/download/Multimedia.zip. Hy vọng t i liệu n y sẽ giúp ích cho bạn đọc nhanh ch ng tiếp cận v s dụng th nh thạo c c tính năng của chương trình PowerPoint đ p dụng v o công việc thực tế của mình. o t i liệu được bi n soạn trong th i gian rất ngắn n n không th tr nh được nh ng đi m thiếu s t v chưa ho n thiện c kiến đ ng g p xin vui l ng g i về: TP H , ng y 30 th ng 01 năm 10
 14. h ng Gi i thi u ower oint 010 Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 Nội dung c đi m mới trong PowerPoint 1. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010 2. Tìm hi u c c th nh phần tr n c a s chương trình icrosoft PowerPoint 3. Thay đ i ki u hi n thị trong c a s chương trình 4. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh 5. Ph ng to thu nhỏ c a s làm việc 6. Thanh thước ngang v dọc 7. c đư ng lưới 8. ư ng trợ giúpkhi vẽ 9. 10. Xem bài thuyết trình ở c c chế độ m u sắc khác nhau 11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s 12. Sắp xếp c c c a s huy n đ i qua lại gi a c c c a s 13. 14. S dụng trình trợ giúp 15. Hỏi đ p Trang 1
 15. h ng Gi i thi u ower oint 010 1 owerPoint 2010 l một phần của bộ icrosoft Office 10. ũng giống như Word chương P trình x l văn bản , xcel bảng tính , Outlook trình quản l e-mail v quản l công việc c nhân) v ccess cơ sở d liệu , PowerPoint giúp chúng ta tạo n n c c b i thuyết trình sinh động v lôi cuốn Khi thuyết trình, chúng ta c th dùng c c loại dụng cụ hỗ trợ như:slide 35mm, phim chiếu cho m y overhead, c c slide tr n m y tính, bản thuyết trình được in ra giấy, c c bản ghi chú của ngư i thuyết trình. PowerPoint c th tạo ra tất cả c c loại dụng cụ tr n v c th kèm theo c c hiệu ứng hấp dẫn v thu hút ngư i nghe Do PowerPoint được tích hợp rất chặt chẽ với c c th nh phần kh c của bộ Microsoft Office 2010, n n chúng ta c th chia sẽ thông tin gi a c c ứng dụng n y rất dễ d ng Ví dụ, chúng ta c th vẽ bi u đồ trong Excel v c th chèn bi u đồ n y v o slide của PowerPoint hoặc chúng ta c th chép c c đoạn văn bản của Word đ đưa v o slide,... 1. C c i m mới trong PowerPoint 2 10 ũng giống như c c chương trình kh c của bộ Office 2010, giao diện PowerPoint 2010 được ph t tri n l n từ phi n bản . Giao diện Ribbon mang lại nhiều tiện lợi trong việc thao tác cho ngư i dùng và với nhiều tính năng mới sẽ giúp tạo n n nh ng b i thuyết trình sinh động, hấp dẫn một c ch nhanh ch ng. ưới đây l một số tính năng mới m bạn sẽ gặp trong qu trình s dụng phi n bản n y Ribbon mới PowerPoint 2010 xây dựng Ribbon c c c nút lệnh đồ họa dễ nhận biết được chia th nh nhiều Tab ngăn thay cho hệ thống thực đơn x xuống trước đây. ỗi tab giống như một thanh công cụ với c c nút lệnh v danh s ch lệnh cho ngư i dùng lựa chọn s dụng c tab không dễ tùy biến dễ như c c thang công cụ ở c c phi n bản trước, nhưng PowerPoint 201 c th m một thanh công cụ gọi l Quick Access Toolbar (QAT - thanh công cụ truy cập nhanh giúp ngư i dùng c th tùy biến v gắn th m c c nút lệnh thư ng dùng một c ch nhanh ch ng v dễ d ng Bạn c th th m v o Q T bất kỳ nút lệnh n o bằng c ch nhấp phải chuột v o n v chọn Add to Quick Access Toolbar. Trang 2
 16. h ng Gi i thi u ower oint 010 Ribbon xuất hiện th m ngăn Transitions giúp việc p dụng hiệu ứng chuy n từ slide n y sang slide kh c được nhanh v thuận tiện hơn Ngoài ra, nút Minimize the Ribbon giúp ngư i dùng dễ d ng ph ng to hay thu gọn Ribbon Tab đang chọn Quick Access Toolbar H nh Ribbonđ ợc tổ chức lại Ngăn File thay cho nút Office Ngăn File chứa c c lệnh liên quan đếnb i thuyết trình đang soạn thảo như thuộc tính tập tin, thiết lập mật mã bảo vệ, lưu tr , in ấn v chia sẽ b i thuyết trình H nh Ngăn File m i Hỗ trợ làm việc cộng tác PowerPoint 2010 cho phép nhiều ngư i cùng biên soạn hay hiệu chỉnh bài thuyết trình một cách đồng th i. Chúng ta có s dụng máy chủ SharePoint của công ty hoặc các trang web hỗ trợ ứng dụng web PowerPoint như l Windows Live đ lưu tr bài thuyết trình. Khi đ , nhiều ngư i có th truy cập vào hiệu chỉnh bài thuyết trình v c c điều chỉnh sẽ được đồng bộ một cách tự động. Trang 3
 17. h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Nhiều ng ời cùng làm vi c trên một bài thuyết trình Nhóm các slide vào các ph n trong bài thuyết trình Nhóm các slide trong các bài thuyết trình lớn thành các section sẽ giúp việc quản l được dễ dàng thuận tiện hơn khi tìm kiếm nội dung. Khi nhiều ngư i cùng tham gia biên soạn trên một bài thuyết trình thì việc phân chia công việc biên soạn theo section sẽ mang lại sự thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng ta có th đặt tên, in ấn và áp dụng các hiệu ứng lên các section. H nh Chia bài thuyết trình thành nhiều section Trang 4
 18. h ng Gi i thi u ower oint 010 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình Chúng ta có th so sánh nội dung các bài thuyết trình với nhau và phối hợp chúng lại bằng cách s dụng tính năng mới Compare trong PowerPoint 2010. Chúng ta có th quản lý và lựa chọn nh ng thay đ i hoặc hiệu chỉnh mà mình muốn đưa v o b i thuyết trình cuối cùng Tính năng Compare sẽ giúp chúng ta giảng đ ng k th i gian đồng bộ các sự hiệu chỉnh trong nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình. H nh So sánh và phối hợp nội dung trong các bài thuyết trình Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình Chức năng mới Reading View hỗ trợ cho việc soạn thảo, tham khảo các bài thuyết trình khác hoặc xem trước các hiệu ứng, c c đoạn phim hoặc âm thanh trên cùng một màn hình. H nh Vừa soạn thảo vừa xem Slide Show Trang 5
 19. h ng Gi i thi u ower oint 010 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi Với tài khoản Windows Live, chúng ta có th s dụng các ứng dụng web PowerPoint, Word và Excel miễn phí. Chúng ta có th biên soạn bài thuyết trình trực tuyến ngay trong trình duyệt web. H nh Soạn thảo bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint Web App Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình Trong phiên bản PowerPoint 2010 hỗ trợ mạnh hơn về đa phương tiện trong bài thuyết trình. Cụ th , chúng ta có th nhúng, cắt xén áp dụng các hiệu ứng định dạng lên các hình ảnh v đoạn phim ngay trong bài thuyết trình. Cắt xén video Tính năng cắt xén video trong PowerPoint 2010 giúp loại bỏ các phần không cần thiết và giúp nội dung bài thuyết trình tập trung hơn Trang 6
 20. h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Cắt xén video Chèn video từ các nguồn trên mạng Chèn video từ các nguồn trên mạng cũng l một tính năng n i bật của PowerPoint 2010. Tập tin video này có th do chúng ta tải lên các dịch vụ lưu tr trực tuyến hoặc bạn sưu tầm được. Có nhiều dịch vũ lưu tr , chia sẽ video trực tuyến hoàn toàn miễn phí như YouTube, Yahoo Video, lip vn, oogle Videos,… Mội tập tin video lưu tr trên các trang này thông thư ng sẽ c đoạn mã dùng đ nhúng vào các trang web khác.Ví dụ, với trang Yahoo Video, bạn sao chép đoạn mã trong ô mbed Sau đ , tr n giao diện PowerPoint, bạn nhấn vào nút Video, chọn Video from Online Site… Tại vùng trống của c a s Insert Video From Online Video Site, bạn d n đoạn mã đã lấy được khi nãy vào. Xong, nhấn nsert Như vậy l đoạn video đã được chèn vào bài thuyết trình. Tuy nhi n đ xem được đoạn video thì máy tính phải có kết nối Internet. Trang 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2