GIÁO TRÌNH VẼ MẠCH EAGLE - CHƯƠNG II+III

Chia sẻ: Hoang Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
291
lượt xem
132
download

GIÁO TRÌNH VẼ MẠCH EAGLE - CHƯƠNG II+III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2 và 3 trình bày về cách cài đặt và khởi động chương trình. Bước 1: Đưa đĩa cài đặt chương trình vào máy. Bước 2: Chọn file setup.exe có chứa trong đĩa cài đặt và kích đúp chuột vào đó. Với cài đặt từ CD: nếu chương trình cài đặt có thể tự động khởi động với file Autorun thì bạn không phải tìm file setup đó nữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH VẼ MẠCH EAGLE - CHƯƠNG II+III

  1. II / CÀI T CHƯƠNG TRÌNH Bư c1: ưa ĩa cài t chương trình vào máy (Thư ng s d ng ĩa CD-ROM) ho c là vào trang ch b n chương trình *.exe v cài t. (USB….) Bư c 2: Ch n file setup.exe có ch a trong ĩa cài t và kích úp chu t vào ó. V i cài t t CD: n u chương trình cài t có th t ng kh i ng v i file Autorun thì b n không ph i tìm file setup ó n a V i b n t i t internet, b n ch y file eagle-win- 5.0.0.exe Trên màn hình xu t hi n c a s cho b n l a ch n s d ng ngôn ng nào trong quá trình cài t Englisch ho c Deutsch ( Ngôn ng này ch có tác d ng trong quá trình cài t, còn sau khi cài t xong thì chương trình ư c s d ng v i ngôn ng Englisch) C a s l a ch n ngôn ng giao ti p trong quá trình cài t 5
  2. Kích chu t vào ây Kích chu t vào ây Bư c3: Ch n m c Install Program. 6
  3. Kích chu t vào ây ang cài t chương trình… III / KH I NG CHƯƠNG TRÌNH B n có th ch y chương trình b ng cách kích úp chu t vào bi u tư ng trên màn hình 7
  4. Ho c có th thông qua Start menu góc trái phía dư i màn hình. C A S CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH T i c a s này b n có th l a ch n công vi c th c hi n ti p theo M m t file m i dư i d ng Schematic ho c Board M m t file ã có s n có th ch nh s a và in n T o thư vi n linh ki n v i nh ng linh ki n không có s n trong chương trình 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản