Giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
4
download

Giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở y tế, Giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm (Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm

  1. Giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm (Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở VHTTDL Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với cá nhân, tổ chức: - Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn đăng ký triển lãm văn hóa nghệ thuật phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiêp nhân và trả kết quả cua VP. Sở ́ ̣ ̉ VHTTDL Thừa Thiên Huế. - Bước 2: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiêp nhân và trả kết quả cua VP. Sở VHTTDL ́ ̣ ̉ Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tinh phap lý và nôi dung hồ sơ, nếu ́ ́ ̣ hồ sơ chưa đây đủ hoăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh ̀ ̣ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đây đu, hợp lệ thì viêt giây hen giao cho người ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ nôp. - Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. - Bước 3: Sau 10 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng: từ 7h30 đến 10h30 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng: từ 7h30 đến 10h30 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản đăng ký triển lãm trong đó ghi rõ tên người tổ chức, tên triển lãm, nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm triển lãm (Bản chính) 2. Đề cương triển lãm, bản thiết kế trưng bày, danh mục hiện vật, tài liệu triển lãm (Bản chính) 3. Các văn bản có liên quan đến việc tổ chức triển lãm (Bản sao) 4. Hợp đồng thuê địa điểm, nếu là địa điểm của người đăng ký triển lãm phải có văn bản xác nhận quyền sử dụng (Bản chính) 5. Ý kiến của cơ quan chủ quản cấp bộ, ngành và đoàn thể đối với
  2. triển lãm của cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc cấp sở, ngành và đoàn thể đối với triển lãm của cơ quan, tổ chức ở địa phương (Bản chính) 6. Đối với triển lãm của tổ chức, cá nhân không có cơ quan chủ quản phải có ý kiến của cơ quan cấp sở có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung triển lãm đó; (Bản chính) 7. Văn bản xác nhận địa điểm triển lãm có đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 10 ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: 1. Hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật phải tuân theo các điều kiện sau đây: - Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm. - Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích phù hợp với tính chất và quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ. - Chủ địa điểm triển lãm chỉ được cho tổ chức triển lãm khi có giấy phép hoặc giấy đăng ký triển lãm văn hóa nghệ thuật . 2. Tổ chức, cá nhân đã đăng ký triển lãm hoặc đã được cấp giấy phép triển lãm có trách nhiệm: - Đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm đúng với hồ sơ đã đăng ký hoặc giấy phép triển lãm đã được cấp; - Sau khi đăng ký hoặc được cấp giấy phép, muốn thay đổi về nội dung, thiết kế trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đăng ký hoặc cấp giấy phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi khi được cơ quan nhà nước đó đồng ý bằng văn bản; - Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hoặc cấp giấy phép triển lãm cần duyệt nội dung triển lãm trước ngày khai mạc, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt chậm nhất là 5 (năm) ngày làm việc trước khi khai mạc triển lãm Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Quyết định số 41/2002/QĐ-BVHTT ngỳa 31/12/2002 về ban hành Quy chế về hoạt động triển lãm. Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản