Giới thiệu môn Bảo mật Hệ thống Thông tin (503009)

Chia sẻ: Nam Trinhviet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
12
download

Giới thiệu môn Bảo mật Hệ thống Thông tin (503009)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin Cơ bản về mã hóa và các giao thức trao đổi khóa Định danh và xác thực Điều khiển truy cập tùy quyền (DAC) Điều khiển truy cập bắt buộc (MAC) Kiểm toán và Giải trình Thiết kế bảo mật trong CSDL Các vấn đề khác trong bảo mật HTTT Ôn tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu môn Bảo mật Hệ thống Thông tin (503009)

  1. Giới thiệu môn Bảo mật Hệ thống Thông tin (503009) Truong Quynh Chi Faculty of Computer Science & Engineering HCMC University of Technology tqchi@cse.hcmut.edu.vn
  2. Nội dung môn học Tuần Nội dung 1 Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin 2,3 Cơ bản về mã hóa và các giao thức trao đổi khóa 4 Định danh và xác thực 5,6 Điều khiển truy cập tùy quyền (DAC) 7, 8 Điều khiển truy cập bắt buộc (MAC) 9 Kiểm toán và Giải trình 10 Thiết kế bảo mật trong CSDL 11, 12, Các vấn đề khác trong bảo mật HTTT 13 14 Ôn tập 2 Ho Chi Minh City University of Technology Information Systems Security Faculty of Computer Science and Engineering Chapter 1: Introduction to Information Systems Security © 2011 2
  3. Đánh giá n Số tín chỉ: 3 n Không kiểm tra giữa kỳ n Thi cuối kỳ được xem tài liệu (trắc nghiệm + bài tập) Tỷ lệ đánh giá % Thuyết trình 15 Bài tập lớp 15 Thi thực hành 20 Kiểm tra cuối kỳ 50 3 Ho Chi Minh City University of Technology Information Systems Security Faculty of Computer Science and Engineering Chapter 1: Introduction to Information Systems Security © 2011 3
  4. Thuyết trình n Theo nhóm n Mỗi nhóm có thể thuyết trình nhiều lần để cộng điểm n Chủ đề thuyết trình n Trên Sakai (503009 CS 09 Spring 2012) n Đăng ký n Từ 27/08 – 31/08 n Trên Sakai n Điểm danh buổi thuyết trình 4 Ho Chi Minh City University of Technology Information Systems Security Faculty of Computer Science and Engineering Chapter 1: Introduction to Information Systems Security © 2011 4
  5. Tài liệu tham khảo [1] M. Gertz, S. Jajodia (2008). Handbook of Database Security: Applications and Trends, Springer Verlag, ISBN 978-0-387-48532-4. [2] S. Castano, M. Fugini, G. Martella, and P. Samarati (1995). Database Security, ACM Press & Addison- Wesley, ISBN 0-201-59375-0. [3] D.C. Knox (2004). Effective Oracle Database 10g Security by Design, Oracle Press, ISBN 0-07-223130-0. [4] T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley (2005). Information Security Fundamentals, Auerbach Publications, ISBN 0- 8493-1957-9. [5] W. Mao (2003). Modern Cryptography: Theory and Practice, 3rd Ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-066943-1. 5 Ho Chi Minh City University of Technology Information Systems Security Faculty of Computer Science and Engineering Chapter 1: Introduction to Information Systems Security © 2011 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản