Hăm da ở trẻ tiêu chảy

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
4
download

Hăm da ở trẻ tiêu chảy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chảy là nguyên nhân quan trọng gây bệnh và tử vong cao cho trẻ em các nước đang phát triển, những trường hợp nặng thường tập trung ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Tại nước ta, tiêu chảy là một trong những nguyên nhân đến phòng khám nhiều nhất và là bệnh lý nhập viện cao nhất ở trẻ em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hăm da ở trẻ tiêu chảy

  1. Hăm da tr tiêu ch y Tiêu ch y là nguyên nhân quan tr ng gây b nh và t vong cao cho tr em các nư c ang phát tri n, nh ng trư ng h p n ng thư ng t p trung tr nh dư i 2 tu i. T i nư c ta, tiêu ch y là m t trong nh ng nguyên nhân n phòng khám nhi u nh t và là b nh lý nh p vi n cao nh t tr em. Trong i u tr tiêu ch y, ngoài vi c dùng thu c, bù d ch do bác sĩ ch nh, vi c duy trì ch dinh dư ng và chăm sóc tr r t quan tr ng. M t trong nh ng bi n ch ng ít ư c các bà m lưu ý có th g p là hăm da do tiêu ch y. Tình tr ng da quanh h u môn b viêm lên trong quá trình b tiêu ch y, n u không ư c phát hi n và chăm sóc k p th i s lan r ng, tr nên loét tr t, có m lâu lành bi n ch ng gây s t, nhi m trùng ti u, nhi m trùng huy t r t nguy hi m. Tr dư i 3 tu i d b hăm da
  2. Nghiên c u i u dư ng th c hi n t i BV Nhi ng 1 m i công b cho th y tr em dư i 3 tu i có th b hăm da do tiêu ch y. C th qua ti n hành kh o sát, hăm da x y ra t p trung tr nh hơn 2 tu i, x y ra tr trai nhi u hơn tr gái. Nguy cơ cao nh ng tr tiêu ch y nhi u l n, trên 10 l n trong ngày. Tr bú s a nhân t o (bú bình), tr s d ng tã gi y không úng cách cũng là nh ng tr có nguy cơ b hăm da do tiêu ch y. Do v trí quanh h u môn nên h u h t các bà m u không chú ý phát hi n s m. T i sao tr m c b nh tiêu chãy d b hăm da Nguyên nhân ch y u do da vùng quanh h u môn ti p xúc thư ng xuyên v i các ch t kích thích da. Khi tr b tiêu ch y nhi u l n không ư c chăm sóc, v sinh thích h p, da vùng quanh h u môn s b m ư t thư ng xuyên b i phân và nư c ti u. S hi n di n c a các men ư ng ru t, vi sinh v t có trong phân và ammoniac có trong nư c ti u s gây kích thích da, gây viêm c p tính làm da b lên gây hăm da, loét da. Tình tr ng m ư t liên quan v i s l n i c u nhi u l n. Nh ng tr nh có làn da m ng manh, ít kh năng ch ng
  3. v i các ch t gây viêm nên d b hăm da hơn tr l n. Nh ng tr bú s a nhân t o có pH c a phân cao hơn tr bú m nên cũng d b hăm da hơn. Ngoài ra nh ng y u t khác như s d ng tã gi y không úng cách; ch n tã ch t quá gây c sát da; không thay tã sau m i l n i tiêu, ti u ho c thay không úng cách; m c tã vào lúc vùng mông còn ư t gây m ư t thư ng xuyên là nh ng nguyên nhân gây nên hăm da tr em tiêu ch y. Nh n bi t hăm da Hăm da do tiêu ch y c p: Thư ng xu t hi n vào ngày th 2 n ngày th 5 sau khi b tiêu ch y. Quan sát da vùng quanh h u môn có màu tươi, sau thành loét , ch y nư c, ch y máu, di n ti n có m . Tr b hăm da thư ng au lúc i c u, qu y nhi u, th m chí kém ăn, ít ng r t khó chăm sóc. Hăm da tr tiêu ch y có th t n t i mà ngư i nhà không phát hi n ư c do v trí quanh h u môn ít ư c quan sát. Hăm da b i nhi m: Khi vùng hăm da b tr y loét, có m . Lúc này thư ng có d u hi u toàn thân s t cao, có khi nơi hăm da tr thành m kéo dài c tháng.
  4. Hăm da lan r ng: khi lan ra 2 bên b n và b ph n sinh d c ngoài, da b loét, ch y nư c. vùng b ph n sinh d c ngoài thư ng kèm theo bi n ch ng nhi m trùng ti u làm tr ti u au, ti u khó, gây s t kéo dài. Chăm sóc tr b hăm da N u phát hi n s m khi m i b hăm da và ư c chăm sóc thích h p, tình tr ng hăm da thư ng lành t t trong vòng 5 n 10 ngày. Cách chăm sóc tr b hăm da t i nhà nh m v sinh, gi khô da ngăn ch n viêm da di n ti n ti p t c. Giúp da mau lành b ng cách làm thoáng gi m ng a và gi m các kích thích da: Cho tr nơi thoáng mát không b m ư t V sinh da úng cách, thay tã thư ng xuyên, sau m i l n tr i tiêu ti u. R a s ch da nh nhàng b ng nư c m và xà phòng, tránh chà sát m nh, ch khô da m i m c tã. Làm thoáng da: Băng tã không quá ch t. Bu i t i ho c khi tr ng có th thoáng tã, có th i gian da b hăm ti p xúc v i không khí. Lưu ý ch n tã phù h p v i kích thư c tr , không quá nh , không m c tã quá ch t.
  5. N u hăm da b tr y loét, ch y nư c, bôi t i ch dung d ch sát khu n có tác d ng làm khô da như dung d ch xanh methylène, betadine. Không bôi ph n rôm vì ph n s bám lên vùng hăm da gây kích thích. ưa tr i khám b nh khi tr trông m t, vùng hăm da lan r ng, tr y loét, ch y máu, có m , tr có thêm d u hi u s t ho c hăm da không gi m sau 3 ngày. Phòng ng a Tr b tiêu ch y, c bi t vào mùa nóng da luôn m ư t. Cho tr nơi thoáng mát. Gi v sinh cá nhân, t m r a cho tr , thư ng xuyên thay tã ngăn ng a da ti p xúc v i phân và nư c ti u kéo dài. m b o cho tr ăn ch t, u ng nhi u nư c, tránh ăn u ng quá ng t, không cho tr u ng nư c ng t các lo i, nư c tăng l c, nư c trái cây pha nhi u ư ng. i u tr t t b nh tiêu ch y. Quan sát vùng quanh h u môn m i ngày phát hi n và i u tr k p th i tình tr ng hăm da do tiêu ch y.
Đồng bộ tài khoản