Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Ngoc Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.192
lượt xem
172
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách các văn bản nội bộ trong doanh nghiệp: Điều lệ doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, qui chế hoạt động của ban điều hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

  1. Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN by Ngo QuangThuat CHECK LIST HÊ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ DOANH NGHỆP 1. Điều lệ doanh nghiệp 2. Thoả ước lao động tập thể 3. Nội qui lao động 4. Qui chế hoạt động của Hội đồng thành viên, Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 5. Qui chế hoạt động của ban điều hành 6. Danh mục văn bản pháp luật áp dụng cho tài chính kế toán, lao động, môi trường, kinh doanh và quy định cho ngành nghề kinh doanh. 7. Quy trình sản xuất: • Quy trình tổ chức • Sổ tay chất lượng • Thủ tục khắc phục phòng ngừa ̣ • Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm • Thủ tục bảo trì thiết bị • Quy trình đánh giá nhà cung ứng • Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp • Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo • Quy trình kiểm tra thử nghiệm • Quy trình lập kế hoạch và triển khai sản xuất • Quy trình theo dơi, đo lường các quá trình • Quy trình thiết kể sản phẩm • Quy trình tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng • Qui trình sản xuất • Tiêu chuẩn chất lượng • Quy trình áp dụng kỹ thuật thống kê, • Qui trình trao đổi thong tin nội bộ • Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản p • Hướng dẫn công việc • Hướng dẫn vận hành • Bỉêu mẫu Version 1.0 Page 1 of 3
  2. Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN by Ngo QuangThuat 8. Quy trình kinh doanh • Sổ tay kinh doanh. • Quy chế tổ chức bộ phận kinh doanh • Các tài liệu hướng dẫn sản phẩm, catolo…. • Quản lý ký kết hợp đồng • Quy trình bán hàng • Quản lý đại lý • Quy trình quản lý thông tin khách hàng • Quy định bảo hành sửa chữa sản phẩm • Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng • Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng • Hướng dẫn công việc • Bỉêu mẫu 9. Quy trình nhân sự tổ chức • Sổ tay nhân sự • Sổ tay nhân viên • Quy đinh an toàn sức khoẻ • Quy trình về y tế. • Phòng cháy chữa cháy: • Quản trị tài sản: • Văn phòng phẩm • Quy định về an ninh • Vệ sinh lao động • Đánh giá công việc: • Đào tạo: • Quản lý kỷ luật. • Quy chế lương thưởng • Thăng tiến • Tuyển dụng: • Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc • Quy định chế độ báo cáo nội bộ • Quy định phòng gian bảo mật ̣ • Quy định quản lý thông tin • Quy định ra vào cổng của khách hàng • Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ • Hướng dẫn công việc • Bỉêu mẫu Version 1.0 Page 2 of 3
  3. Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN by Ngo QuangThuat 10. Quy trình tài chính kế toán. • Sổ tay tài chính kế toán • Quy chế tổ chức bộ phận kế toán • Quy chế tài chính • Quy định lập và lưa sổ sách kế toán • Quy định về chứng từ thanh toán • HDCV – Luân chuyển Chứng Từ • Hướgng dẫn công việc hạch toán • Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh • Quy trình quyết toán thuế VÁT • Mẫu kế hoạch tài chính tháng • Quy chế kiểm toán nội bộ • Hướng dẫn công việc • Bỉêu mẫu • Quy trình quản lý kho. Version 1.0 Page 3 of 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2