intTypePromotion=1

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 4

Chia sẻ: Mai Thi Tham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
58
lượt xem
7
download

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 4" trình bày các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học trên lớp. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 4

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN<br /> CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO<br /> MÔN: TIẾNG ANH<br /> LỚP: 4<br /> KỲ: II<br /> <br /> Các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia<br /> giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học<br /> trên lớp.<br /> Phụ huynh có thể tải App Home365 về máy điện thoại của mình để các con<br /> làm bài tập nhanh hơn và hào hứng hơn.<br /> <br /> Tài liệu này được xây dựng dành riêng cho học sinh của hệ thống Home365<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> BÀI TẬP TUẦN 19<br /> MÔN TIẾNG ANH LỚP 4<br /> <br /> Unit 11: What time is this? - Test 1<br /> Bài 1:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Look and match<br /> Câu 1 (2.0 điểm)<br /> <br /> It’s seven fifteen<br /> <br /> It's seven<br /> <br /> It’s six forty-five<br /> <br /> It’s seven thirty<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> Bài 2:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Choose the best answer for each<br /> picture<br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> A get up<br /> <br /> B have breakfast<br /> <br /> C go to school<br /> <br /> D go to bed<br /> <br /> Câu 2 (0.5 điểm)<br /> <br /> A go to school<br /> C have breakfast<br /> <br /> B cook dinner<br /> D we’re late for school<br /> <br /> Câu 3 (0.5 điểm)<br /> <br /> A have dinner<br /> C get up<br /> <br /> B go to school<br /> D water flowers<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> Câu 4 (0.5 điểm)<br /> <br /> A study at school<br /> <br /> B play volleyball<br /> <br /> C go to bed<br /> <br /> D plant trees<br /> <br /> Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Complete the conversation with<br /> missing words.<br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> Mom: It’s time to get<br /> , Phong.<br /> Phong: I want to sleep more.<br /> <br /> Câu 2 (0.5 điểm)<br /> <br /> Phong:<br /> is it, mom?<br /> Mom: It’s 6 o’clock.<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> Câu 3 (0.5 điểm)<br /> <br /> Mom: Get up, Phong!<br /> Phong: Today’s Sunday and I don’t have to<br /> <br /> school.<br /> <br /> Câu 4 (0.5 điểm)<br /> <br /> Mom: But it's time<br /> Phong: Oh, yes, mom.<br /> <br /> breakfast.<br /> <br /> Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Fill in the blank with a suitable<br /> word<br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> Oh no! I’m late<br /> <br /> English class.<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2