intTypePromotion=1

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5

Chia sẻ: Mai Thi Tham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

0
34
lượt xem
2
download

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5" trình bày các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học trên lớp. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN<br /> CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO<br /> MÔN: TIẾNG ANH<br /> LỚP: 5<br /> KỲ: II<br /> <br /> Các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia<br /> giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học<br /> trên lớp.<br /> Phụ huynh có thể tải App Home365 về máy điện thoại của mình để các con<br /> làm bài tập nhanh hơn và hào hứng hơn.<br /> <br /> Tài liệu này được xây dựng dành riêng cho học sinh của hệ thống Home365<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> BÀI TẬP TUẦN 19<br /> MÔN TIẾNG ANH LỚP 5<br /> <br /> Bài 1:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Look at the picture and match<br /> Câu 1 (2.0 điểm)<br /> <br /> Sore eye<br /> <br /> Earache<br /> <br /> Fever<br /> <br /> Stomachache<br /> <br /> Bài 2:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Put the words in order to make<br /> sentences<br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> Câu 1 (null điểm)<br /> <br /> matter<br /> <br /> What’s<br /> <br /> the<br /> <br /> mother?<br /> <br /> with<br /> <br /> your<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Câu 2 (null điểm)<br /> <br /> sore<br /> <br /> I<br /> <br /> throat.<br /> <br /> a<br /> <br /> have<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> a<br /> <br /> should<br /> <br /> doctor<br /> <br /> see<br /> <br /> You<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Câu 3 (null điểm)<br /> <br /> Câu 4 (null điểm)<br /> <br /> You<br /> <br /> ice-cream<br /> <br /> eat<br /> <br /> shouldn’t<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Fill should or shouldn't in blanks to<br /> complete the sentences<br /> Câu 1 (null điểm)<br /> <br /> If it's rainy, you<br /> <br /> take an umbrella.<br /> <br /> Câu 2 (null điểm)<br /> <br /> Tom<br /> <br /> eat so many lollipops. It's bad for his teeth.<br /> <br /> Câu 3 (null điểm)<br /> <br /> She<br /> <br /> drink warm water if she has a sore throat.<br /> <br /> Câu 4 (null điểm)<br /> <br /> They have a test tomorrow. They<br /> They should stay at home and study!<br /> <br /> go to the cinema.<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> Bài 4:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Find the mistake<br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> Last week my family move for a new house.<br /> A Last week<br /> <br /> B move<br /> <br /> C for<br /> <br /> Da<br /> <br /> Câu 2 (0.5 điểm)<br /> <br /> What is the matter of you, Lan?<br /> A What<br /> <br /> B is<br /> <br /> C of<br /> <br /> D you<br /> <br /> Câu 3 (0.5 điểm)<br /> <br /> Don’t stay up so early, it's bad for your health.<br /> A Don't<br /> <br /> B so<br /> <br /> C early<br /> <br /> D bad<br /> <br /> Câu 4 (0.5 điểm)<br /> <br /> He has strong white teeth because he brush his teeth regularly<br /> A has<br /> C because<br /> <br /> B teeth<br /> D brush<br /> <br /> Bài 5: Nghe và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the right picture<br /> <br /> 0:00<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> Nam has a bad toothache.<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2