intTypePromotion=1

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 3

Chia sẻ: Mai Thi Tham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156

0
65
lượt xem
3
download

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 3" trình bày các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học trên lớp. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 3

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN<br /> CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO<br /> MÔN: TIẾNG ANH<br /> LỚP: 3<br /> KỲ: II<br /> <br /> Các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia<br /> giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học<br /> trên lớp.<br /> Phụ huynh có thể tải App Home365 về máy điện thoại của mình để các con<br /> làm bài tập nhanh hơn và hào hứng hơn.<br /> <br /> Tài liệu này được xây dựng dành riêng cho học sinh của hệ thống Home365<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> <br /> BÀI TẬP TUẦN 19<br /> MÔN TIẾNG ANH LỚP 3<br /> <br /> Unit 11: This is my family – Test 2<br /> Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Complete the words with one letter<br /> or two letters.<br /> Câu 1 (null điểm)<br /> <br /> other<br /> Câu 2 (null điểm)<br /> <br /> Gran<br /> <br /> father<br /> <br /> Câu 3 (null điểm)<br /> <br /> Si<br /> null<br /> <br /> t<br /> <br /> r<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> Câu 4 (null điểm)<br /> <br /> Br<br /> <br /> her<br /> Bài 2:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Choose the odd one out<br /> <br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> 1<br /> A Brother<br /> <br /> B Blue<br /> <br /> C Black<br /> <br /> D Blow<br /> <br /> Câu 2 (0.5 điểm)<br /> <br /> 2<br /> A Green<br /> C Great<br /> <br /> B Grey<br /> D Glue<br /> <br /> Câu 3 (0.5 điểm)<br /> <br /> 3<br /> A Brother<br /> C Teacher<br /> <br /> B Sister<br /> D Mother<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> Câu 4 (0.5 điểm)<br /> <br /> 4<br /> A Library<br /> C Teacher<br /> <br /> B School<br /> D Mother<br /> <br /> Bài 3: Đọc và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Read and complete<br /> Hello, my name is Hoang. I’m eight years old. This is my family ……….(1).This is my<br /> grandmother. She is 85 years old. She likes watching films. This is my ……..(2). His name is<br /> Long. He is 45 years old. He is a teacher. ………. (3) my mom. …….. …(4) is Lan. She is a<br /> doctor. This is my brother, Quan. He is ten years old. He is in grade 4. And the little girl here is<br /> me. I was 4 when we took this picture.<br /> <br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> 1<br /> <br /> A Tree<br /> <br /> B House<br /> <br /> C Photo<br /> <br /> D Friend<br /> <br /> Câu 2 (0.5 điểm)<br /> <br /> 2<br /> <br /> A Brother<br /> C Dad<br /> <br /> B Sister<br /> D Grandfather<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br /> MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP<br /> https://home365.online<br /> Câu 3 (0.5 điểm)<br /> <br /> 3<br /> <br /> A That are<br /> <br /> B This is<br /> <br /> C These are<br /> <br /> D These is<br /> <br /> Câu 4 (0.5 điểm)<br /> <br /> 4<br /> <br /> A She name<br /> <br /> B His name<br /> <br /> C My name<br /> <br /> D Her name<br /> <br /> Bài 4:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Choose the best response<br /> Câu 1 (0.5 điểm)<br /> <br /> Who is that?<br /> A That is my mother<br /> C This is my mother<br /> <br /> B That are my mother<br /> D This are my mother<br /> <br /> Câu 2 (0.5 điểm)<br /> <br /> How old is your grandfather?<br /> A He is fine. Thank you.<br /> C She is fine. Thank you.<br /> <br /> B He is 65 years old.<br /> D She is 65 years old.<br /> <br /> Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2