Hình học lớp 6_ Tiết 8

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
153
lượt xem
36
download

Hình học lớp 6_ Tiết 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán Hình học lớp 6_ Bài " Độ dài đoạn thẳng", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 6_ Tiết 8

  1. Tiết 8 Bài 7 : ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG A/ MỤC TIÊU - HS biết đo đoạn thẳng, biết so sánh hai đoạn thẳng. - HS biết các dụng cụ đo độ dài, và đơn vị độ dài inh – sơ (1 inch = 2,54 cm) - HS làm quen với một số dụng cụ đo độ dài như: thước gấp, thước xích,thước dây. B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk, thước thẳng, Bảng phụ:?1 Sgk.Hình 40; 45, 46 Sgk. * HS: thước thẳng, sgk C/ TIẾN TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1: KTBC *Hoạt động 1 GV: Thế nào là đoạn thẳng HS: Trả lời định nghĩa đoạn AB? thẳng AB Cho HS sửa bài tập 37 Sgk HS vẽ hình B x A K C GV: nhận xét cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG GV:Giới thiệu dụng cụ đo 1/ Đo đoạn thẳng đọan thẳng và cách đo đoạn HS theo dõi và quan sát hình Đạt cạnh thước qua hai điểm A và B thẳng AB như Sgk sao cho điểm A trùng vạch số 0 và GV: Yêu cầu HS quan sát hình điểm B giả sửa trùng vạch 17 (mm) 39 Sgk Kí hiệu AB = 17 (mm) * Nhận xét (Sgk) GV: đi đến nhận xét Sgk HS phát biểu nhận xét Ta nói khoảng cách giữa hai điểm A GV giới thiệu cách gọi và B bằng 17 mm - Khi A truìng B thì k/c bằng 0 GV: Khi điểm A và B trùng HS trả lời miệng nhau thì khoảng cách bằng bao nhiêu ? * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 2/ So sánh hai đoạn thẳng GV: Cho HS quan sát hình 40 HS quan sát Hình 40 sgk (bảng phụ) Sgk AB = 3cm; CD = 3cm; EG = 4 cm GV: Độ dài hai đoạn thẳng HS trả lời - Hai đọan thẳng AB và CD bằng AB và CD như thế nào ? nhau kí hiệu :AB = CD GV: Đoạn thẳng EG như thế HS trả lời miệng - Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) nào với CD,AB ? CD Kí hiệu EG > CD - Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) EG. Kí hiệu AB < EG GV: chốt lại : Muốn so sánh HS lắng nghe hai doạn thẳng ta so sánh hai độ dài
  2. Cho HS làm nhóm ?1 ?1 (bảng phụ) Gọi 1HS làm câu a HS làm a/ EF = GH ; AB = IK HS đánh dấu trên hình Gọi 1HS so sánh CD và EF b/ EF < CD Chú ý : Hai đoạn thẳng bằng nhau ta kí hiệu giống nhau Cho HS quan sát hình 42 Sgk HS làm ?2 về các dụng cụ đo độ dài Thước dây : hình 42 a thường gặp và gọi tên của Thước gấp : H.42b chúng Thước xích: H.42c GV: Giới thiệu các dụng cụ đo ứng dụng nhiều trong cuộc sống: Xây nhà, đo chiều dài miếng đất…. GV: Cho HS đo và kiểm tra HS đo kiểm tra kết quả ?3 1inh – sơ bằng bao nhiêu centimet GV: chốt lại 1 inh – sơ = 2,54 1 inh – sơ = 2,54 cm = 25,4 mm cm * Hoạt động 4: Củng cố * Hoạt động 4 Cho HS hoạt động nhóm bài 43 ) sgk 43 Sgk Gọi đại diện một vài nhóm HS nêu kết quả nêu kết quả AC < AB , BC GV: gọi các nhóm khác nhận xét. GV: Cho HS làm nhóm bài 44) Sgk tập 44 Sgk GV: yêu cầu HS đo cụ thể độ dài các doạn thẳng Gọi đại diện nhóm trình bày HS trình bày KQ a/ AD > DC > BC > AB b/ Chu vi ABCD là: AB + BC + CD + DA =…… GV: cho nhóm khác nhận xét GV: nhận xét chỉnh sửa 4 Dặn Dò: Về Nhà - Xem lại cách đo độ dài đoạn thẳng - Xem lại các kí hiệu đoạn thẳng bằng nhau, lớn hơn, nhỏ hơn. Muốn so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ dài hai đoạn thẳng đó. - Xem lại cách sử dụng kí hiệu hai đoạn thẳng bằng nhau thì đánh dấu giống nhau. - BTVN :38;39;41;42 SBT trang 101
Đồng bộ tài khoản