Hoãn thi hành án

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
5
download

Hoãn thi hành án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Thi hành án dân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoãn thi hành án

  1. Hoãn thi hành án Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): - Toà án nhân dân; - Viện Kiểm Sát nhân dân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án ,trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc cơ quan thi hành án phải ra quyết định hoãn thi hành án Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhận được đơn yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị.hoặc Chấp hành viên đi xác minh người phải
  2. Tên bước Mô tả bước thi hành án có đủ điều kiện hoãn theo khoản 1 Điều 26 Pháp lệnh thi hành án . 2. Chấp hành viên làn đề nghị trình thủ trưởng xem xét . 3. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án ra quyết định hoãn thi hành án . Giao quyết định hoãn thi hành án cho Chấp hành viên lưu hồ sơ , 4. kế tóan nghiệp vụ, Viện khiểm sát ,đương sự . Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Quyết định kháng nghị bản án,quyết định của Toà án có thẩm quyền yêu 1. cầu hoãn thi hành án ; 2. - Biên bản xác minh, của Chấp hành viên;
  3. Thành phần hồ sơ 3. - Các giấy tờ có liên quan đến việc thi hành án trong bản án . Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1.Thủ trưởng Cơ quan thi hành án có quyền ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau : a)Người phải thi hành án ốm nặng hoặc chưa xác định được nơi cư trú hoặc vì lý do chính đáng khác không thể thực hiện được nghĩa vụ ma teo bản án,quyết định Pháp lệnh thi hành 1. d0ó phải tự mình thực hiện; án dân sự b) Người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn việc thi hành án;. c)Người phải thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước không có tài sản hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản đó không đủ chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc có tài sản nhưng tài sản đó không được kê biên ;
  4. Nội dung Văn bản qui định d)Có tranh chấp về tài sản kê biên theo quy định tại khoản 5 Điều 41 của Pháp lệnh thi hành án mà đang được Toà án thụ lý , giải quyết. 2.Người có thẩm quyền kháng nghị bản án ,quyết định của Toà án có quyền yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Pháp lệnh thi hành 2. hoặc tái thẩm .Thủ trưởng Cơ quan thi hành án phải ra án dân sự quyết định hoãn thi hành án khi nhận được đơn yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị.
Đồng bộ tài khoản