intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng - Đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững

Chia sẻ: AtaruMoroboshi _AtaruMoroboshi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng - Đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững

  1. 588 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP HỘI DOANH NHÂN TRẺ HÂI PHÒNG - ĐÒN BÈY THÚC ĐÈY KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ThS. Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân (PTKTTN), Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng (HDNTHP) đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ. Từ khóa: Bền vững, Doanh nghiệp, Đảng bộ Hải Phòng, Đòn bẩy, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Vai trò. HAI PHONG YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION - LEVERAGE TO PROMOTE THE CITY'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT SUSTAINABLY Abstract: Implementing the policy of the Communist Party of Vietnam on private economic development, Hai Phong Young Entrepreneurs Association (NTDP) has launched a new strategy, strengthening the construction and strengthening of the organization of the Association. Strong, connecting Entrepreneurs - increasing the value, constantly striving to raise the HDPP to become the representative organization for the best young entrepreneurs in the Red River Delta (RRD). Strategic decisions of DPR have been highly effective, changing the appearance of the city of Red Phoenix. Keywords: Sustainability, Hai Phong party committee, leverage, Hai Phong young entrepreneurs association, roles. 1. ĐẶT VÇN ĐỀ Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động ngày một gia tăng đến Việt Nam. Với tinh thần “quốc gia khởi nghiệp” và hội nhập quốc tế, Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng, Đảng bộ Hải Phòng đã có những bước chỉ đạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo quyền kinh
  2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 589 doanh, tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh... cho các doanh nghiệp trên điạ bàn thành phố. Trước bối cảnh đó, HDNTHP đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tận dụng lợi thế của tình hình thế giới và trong nước đem lại, quyết tâm hành động và thay đổi phương thức hoạt động để xây dựng HDNTHP vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1. Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng - cầu nối giữa các Doanh nghiệp Với vai trò là cầu nối giữa các Doanh nghiệp, là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tại hội nghị sơ kết ngày 21/06/2018 Chủ tịch HDNTHP đã khẳng định: “Tuổi trẻ Hải Phòng lập thân, lập nghiệp, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố” [5, tr.1]. Nhận thức được vai trò quan trọng của mình, HDNTHP với tư cách là Trưởng Cụm ĐBSH đã đăng cai tổ chức Tọa đàm “Làm gì để quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả” tại Trung tâm hội nghị thành phố, chương trình đã thu hút gần 400 doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước tham dự. Kết quả, HDNTHP đã giao lưu, kết nối thành công với các Hội Doanh nhân trẻ trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, điển hình như: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú thọ, Đà Nẵng, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn… Đồng thời, để tăng cường hỗ trợ hội viên trong hội nhập quốc tế cũng như mở rộng quan hệ hợp tác của các doanh nghiệp, HDNTHP còn tích cực tham dự các chương trình tọa đàm, chương trình đối thoại như: Chương trình “Ứng phó với rủi ro thiên tai” do tổ chức Peace winds American tổ chức; Chương trình “Tâm thế Doanh nhân với sự phát triển bền vững”; Tìm hiểu về TPP - cơ hội và thách thức; Tọa đàm “Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp”... Thông qua những lần tham gia các chương trình, tọa đàm, HDNTHP đã giúp mở rộng hình ảnh của doanh nhân, doanh nghiệp thành phố không chỉ biết làm kinh tế giỏi mà còn rất yêu văn hóa, hiểu biết sâu rộng về tình hình thế giới và trong nước góp phần giúp các doanh nhân, doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng, trong cả nước nói chung có cơ hội mở rộng giao lưu, liên kết hơn. Không chỉ có vậy, trong cách ứng xử của bản thân mỗi doanh nhân, của từng doanh nghiệp Hải Phòng nhờ vậy cũng mang một dáng vẻ mới, giàu tính nhân văn hơn, hiện đại hơn, tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế Hải Phòng phát triển. Tóm lại, việc chủ động và tích cực giao lưu, tham gia vào các hoạt động đào tạo cộng đồng kinh tế và cộng đồng khởi nghiệp của HDNTHP đã tạo được sung lực mới, tinh thần mới hăng say tác động tích cực đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố. Do đó, vị thế và vai trò của HDNTHP hiện nay ngày càng được Thành ủy Hải Phòng khẳng định, Ủy ban nhân dân thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 2.2. Hội đồng doanh nhân Hải Phòng t ch cực xây dựng văn hóa Doanh nhân trẻ và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp * Xây dựng văn hóa Doanh nhân - yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp Hải Phòng
  3. 590 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình, vai trò của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng được đề cao và coi trọng thì vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân nổi lên như một yêu cầu cấp thiết, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập, khả năng cạnh tranh, khẳng định uy tín, hướng tới phát triển bền vững. Trên thực tế, thế giới đã có rất nhiều doanh nghiệp thành công nhờ phát huy tốt vai trò của văn hóa doanh nghiệp như: Apple, Toyota, Sony, Samsung, IBM, Audi, Nike... Chính vì vậy mà hiện nay, văn hóa doanh nghiệp không chỉ được ví như là chất keo dính kết nối các thành viên, thúc đẩy họ nỗ lực sáng tạo, cống hiến, đóng góp vào sự phát triển chung mà còn là nhân tố then chốt tác động tới mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh, từ tổ chức, quản lý, điều hành đến phong cách lãnh đạo, cách ứng xử của nhân viên, các quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, ngày 16/5/2016 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cũng nêu rõ: “Doanh nghiệp phải nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội” [1, tr.2]. Thực hiện chủ trương của Đảng, Đảng bộ thành phố đã chủ động đổi mới cơ chế Doanh nghiệp, tích cực xây dựng một lộ trình phát triển phù hợp cho HDNTHP đến năm 2021. Quán triệt nghiêm túc quyết sách chiến lược mới của Đảng bộ Thành phố, HDNTHP đã không ngừng nỗ lực, triển khai thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Cụ thể, Hội đã tổ chức thành công “Đêm Thơ - Nhạc Vũ Trọng Thái với Doanh nhân trẻ Hải Phòng”, tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, cách mạng của đất nước, chương trình tri ân, chương trình kỷ niệm và gặp mặt tiếp xúc nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10... Thông qua các buổi tổ chức hoạt động HDNTHP đã truyền tải thành công cho từng hội viên thông điệp: “đối với một Doanh nhân, ngoài những phẩm chất như: tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận mạo hiểm, hiểu biết, nhanh nhạy trong kinh doanh thì còn cần phải có Đạo đức, có cái Tâm trong sáng, biết tổ chức, hợp tác, tôn trọng mọi người, ứng xử với cấp dưới, với đồng nghiệp, với bạn hàng hòa nhã, thân thiện nhằm tạo ra hiệu quả cho xã hội”. Tóm lại, HDNTHP đề cập đến vấn đề xây dựng Văn hóa doanh nhân là để các doanh nhân Hải Phòng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững của thành phố nói riêng của đất nước nói chung. Đồng thời, thông qua đó tạo nên tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của lớp doanh nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập. * HDNTHP tích cực thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững. Ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 10-NQ/TW đã đề ra mục tiêu tổng quát nhằm phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu
  4. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 591 dài, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sau Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Đảng bộ Hải Phòng đã nhanh chóng chỉ đạo các doanh nghiệp của HDNTHP phải tập trung khắc phục khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn phải luôn tích cực tham gia đóng góp, thể hiện trách nhiệm của mình trong nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Quán triệt chủ trương của Đảng và Đảng bộ Hải Phòng, HDNTHP đã phát huy vai trò “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển bền vững nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố xanh, văn minh, hiện đại. Cụ thể, HDNTHP luôn chú trọng và chủ động thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp như: Hội quan tâm đến chính sách đào tạo, sử dụng nhân lực tại chỗ nhằm tạo việc làm cho lao động ngay trên địa bàn đóng chân. Nhờ vậy, Hội đã giúp thành phố giải quyết được bài toán việc làm cho hơn 6.000 lao động, đóng góp cho công tác xã hội gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội còn tích cực tổ chức các chương trình thiện nguyện, các hoạt động an sinh ở trong và ngoài thành phố. Tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông”, trong đó đã vận động quyên góp 06 tấn quần áo, tặng hàng trăm suất quà và tiền mặt tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ (Yên Bái); Tuần giáo (Điện Biên), Nguyên Bình, Thông Nông (Cao Bằng), Pắc Nậm (Bắc Kạn); Hướng Hóa, Vĩnh Linh (Quảng Trị)... Chương trình thiện nguyện về tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra với tổng trị giá kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm Hội đều tổ chức trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá trên 300 triệu đồng; tổ chức tết Trung thu cho trẻ em nghèo và người già neo đơn không nơi nương tựa tại Mái ấm Thanh Xuân, Làng trẻ Hoa Phượng, Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ xã hội Hải Phòng. Đồng thời, HDNTHP còn phát động hội viên tham gia ủng hộ, tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố với trị giá trên 500 triệu đồng; chỉ đạo doanh nghiệp hội viên sửa chữa, tu bổ 01 ngôi nhà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh neo đơn tại quận Lê Chân, trị giá gần 20 triệu đồng... [4, tr. 3]. Không chỉ dừng lại ở đó, HDNTHP còn tích cực tham gia và ủng hộ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Thành đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố phát động với trị giá hàng trăm triệu đồng như: “Hành trình vì biển đảo quê hương”, ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, hoạt động nhân kỷ niệm Tháng Công nhân… Đặc biệt, nhân dịp kỉ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), HDNTHP đã tham gia ủng hộ kinh phí thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc tổ chức đoàn y bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe cho 150 đối tượng người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố…[4, tr. 4].
  5. 592 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Tóm lại, có thể khẳng định rằng: trên chặng đường mới, HDNTHP đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các chủ trương mà Đảng bộ thành phố đề ra. Thật vậy, thông qua các hoạt động thực tiễn Hội đã góp phần thúc đẩy kết nối, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp hội viên. Đồng thời, HDNTHP cũng đã dành rất nhiều tâm huyết, tài chính để đóng góp cho công tác an sinh xã hội của thành phố với tiêu chí: “tất cả vì cuộc sống cộng đồng phát triển bền vững”. Những đóng góp tích cực của HDNTHP được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao và ngày càng dành được nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp chính quyền. Do đó, HDNTHP đã từng bước khẳng định được vai trò của mình trong việc tham gia vào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hiện nay. Tuy nhiên, trong quá hoạt động HDNTHP vẫn tồn tại một số hạn chế, cần phải sớm được khắc phục để góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày một giàu đẹp hơn: Một là, chưa xây dựng được chương trình đối thoại riêng của Doanh nhân trẻ thành phố với Lãnh đạo thành phố. Hai là, một số ủy viên Ban Chấp hành Hội chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia bộ máy lãnh đạo Hội. Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện vẫn chưa bảo đảm đầy đủ, đúng giờ. Ba là, công tác tuyên truyền, quảng bá về Hội Doanh nhân trẻ đã được chú trọng nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Chưa huy động và tạo nguồn kinh phí bền vững để phục vụ cho hoạt động của Hội, chủ yếu vẫn dựa vào hội phí và đóng góp chủ yếu của lãnh đạo Hội. Bốn là, chưa tạo được cầu nối, hợp tác với Ngân hàng tổ chức các hoạt động kết nối giữa ngân hàng với Doanh nghiệp hội viên, giúp ngân hàng và Doanh nghiệp tìm hiểu thông tin và hợp tác với nhau trong việc vay và cho vay vốn sản xuất kinh doanh. Năm là, đã triển khai được Chương trình Cafe doanh nhân tổ chức hàng tháng gắn với việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp hội viên, kết nối và hỗ trợ Doanh nghiệp hội viên ưu tiên sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau nhưng hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Sáu là, một số hội viên còn thiếu nhiệt tình trong tham gia các hoạt động của Hội. 2.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HDNTHP trong thời gian tới Để đảm đương tốt vai trò đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển bền vững, HDNTHP cần tiếp tục thường xuyên tự đổi mới, tích cực xây dựng Hội vững mạnh, có trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Muốn vậy, HDNTHP cần thực hiện một số nội dung cụ thể: Nâng tầm trí tuệ, đổi mới tư duy lãnh đạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, phải nêu cao vai trò của những người đứng đầu HDNTHP. Bởi vì, họ có vai trò, trách nhiệm quyết định đối với hoạt động và hiệu quả lãnh đạo của toàn Hội góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững.
  6. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 593 Luôn coi công tác xây dựng tổ chức, công tác phát triển Hội viên là trọng tâm của hội với tư cách là tổ chức, tập hợp, đoàn kết Doanh nghiệp, Doanh nhân trẻ Hải Phòng. Đồng thời, phải tích cực xây dựng Hội mạnh về chất lượng, đông về số lượng, chú trọng đa dạng hóa các thành phần hội viên, đặc biệt là phát triển các Hội viên tập thể là các Câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương và hoạt động của Hội để kết nạp hội viên mới, tạo lợi ích thiết thực khi hội viên tham gia tổ chức Hội, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của nhau một cách thiết thực và hiệu quả, có chương trình sơ kết hàng quý và tổng kết hàng năm. Bên cạnh đó, cần phải tích cực cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp về chủ trương và chính sách đầu tư về phát triển các ngành nghề, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố. Thường xuyên trao đổi thông tin với các Hội nghề nghiệp ở Trung ương và các địa phương khác để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hợp tác, kinh doanh. Tổ chức các chương trình tư vấn tài chính, tư vấn quản lý, marketing cho hội viên thông qua chương trình “Cafe Doanh Nhân” và các chương trình đào tạo khác. Triển khai thực hiện phong trào ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Hội. Tổng hợp các dịch vụ, sản phẩm của Doanh nghiệp là hội viên của Hội (các chính sách giảm giá sản phẩm dịch vụ khi các Hội viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau thông qua các phương tiện truyền thông của Hội như: Web, zalo,…) để các thành viên biết và lựa chọn sử dụng dịch vụ của nhau từ đó góp phần tăng cường kết nối giữa các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Coi trọng công tác Đào tạo, thường xuyên kết hợp tổ chức mở từ 5 đến 7 lớp đào tạo cho hội viên. Đặc biệt, phải tổ chức các buổi chia sẻ, tư vấn, đào tạo cho tất cả các đơn vị hội viên, tức là không chỉ là dành cho các Doanh nhân mà còn dành cho cả nhân viên của các Doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ doanh nhân, Doanh nghiệp hoàn thiện hơn trong hoạt động. Tích cực tuyên truyền doanh nghiệp hội viên tham gia tốt các hội thi, giải thưởng từ các tổ chức chính trị xã hội nhằm hỗ trợ cho Doanh nhân, Doanh nghiệp như: Sao vàng Đất Việt, Sao Đỏ, Doanh nhân trẻ xuất sắc… góp phần giúp các Doanh nhân, Doanh nghiệp tiếp cận giải thưởng có giá trị và nâng tầm thương hiệu của Doanh nghiệp. Đồng thời, phải đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác sản xuất kinh doanh trong nội bộ Doanh nghiệp hội viên, xây dựng chương trình cụ thể hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau. Tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố xây dựng và trao tặng nhà cho người già hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa. Thăm khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đối tượng thương bệnh binh, gia đình chính sách, nghèo khó. Tư vấn, định hướng cho các hội viên triển khai các chương trình trợ giúp xã hội, phát triển cộng đồng. Thường xuyên đồng hành cùng các chương trình vì an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, sinh viên và định hướng tư duy khởi nghiệp thông qua các chương trình hành động cụ thể. Phối hợp hỗ trợ nhận giải quyết việc làm cho ít nhất 30 thanh niên tái hòa nhập cộng đồng. Chủ động xây dựng kế hoạch, cùng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố xin chủ trương của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố để tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Doanh nhân,
  7. 594 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Doanh nghiệp trẻ và lãnh đạo thành phố để xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng tại địa phương, phát triển lực lượng Doanh nhân trẻ, xây dựng các thương hiệu chủ lực, các sản phẩm trọng tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để Doanh nhân trẻ tham gia các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm tại địa phương. Phải có kế hoạch công tác tài chính rõ ràng, cụ thể về thu chi và định mức hội phí đối với hội viên nhằm đảm bảo nguồn hiệu quả và thu đúng quy định. Bên cạnh đó, phải tổ chức các hoạt động sự kiện, hoạt động xã hội…thông qua đó huy động các nguồn lực tài trợ, hỗ trợ kinh phí từ bên ngoài cho hoạt động của Hội. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý của doanh nghiệp hội viên. Liên kết các thành viên trong Hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, lập công ty cung ứng dịch vụ, trưng bày sản phẩm để tạo thêm nguồn thu. Tăng cường xúc tiến thương mại nội khối và với các tổ chức Doanh nghiệp trong và ngoài nước khác. Đồng thời, phải tích cực hỗ trợ Hội viên Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài nước với các chương trình xúc tiến thương mại của Quốc gia và của Thành phố. Đẩy mạnh quảng bá Website HDNTHP. Tăng cường công tác đối ngoại trong nước và quốc tế - Đối ngoại trong nước: Tích cực tham gia các chương trình của Thành phố nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa chính quyền và Doanh nghiệp, qua đó tháo gỡ được những vướng mắc của các Doanh nghiệp hội viên liên quan đến chính quyền. Đồng thời, phải tham gia các chương trình đối ngoại chính sách, đề xuất, hiến kế xây dựng thành phố theo yêu cầu của thành phố nhằm góp phần xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn; Tham gia nhiệt tình vào các hoạt động đối ngoại với Hội Doanh nhân trẻ của các tỉnh, thành khác trong cả nước cũng như các hoạt động đối ngoại với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Tích cực giao lưu với các tổ chức quốc tế có liên quan nhằm tăng cường sự kết nối, giao thương, học hỏi lẫn nhau giữa các bên. - Đối ngoại quốc tế: Duy trì và mở rộng quan hệ quốc tế với các tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi Chính phủ, các Quỹ tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các Hội viên mở rộng giao thương và hợp tác quốc tế. Thiết lập kênh trao đổi thông tin kinh tế một số thị trường nước ngoài trọng điểm với các Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài, Đại sứ quán- nhất là các khối thuộc vùng Đông Dương và Đông Nam Á. 3. KẾT LUẬN Nhìn chung, trong hoạt động thực tiễn mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định đòi hỏi HDNTHP cần phải sớm khắc phục được trong thời gian tới. Song, có thể nói, với tinh thần hành động “ Đoàn kết - Đột phá - Phát triển”, HDNTHP về cơ bản đã làm tốt vai trò tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững. Thật vậy, Hội đã thực sự tạo được tiếng nói, vị thế trong lòng thành phố Cảng, gắn bó với chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, đơn vị và Thành đoàn làm tốt vai trò kết nối giữa các Doanh nghiệp Hải Phòng tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nội… Mặt khác, Hội còn tạo môi trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện để các Doanh nghiệp cùng trưởng thành trong
  8. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 595 một môi trường chuyên nghiệp. Trong giai đoạn tới, Hội còn chủ trương tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm xã hội của mình, đổi mới sáng tạo, tích cực đi đầu trong hội nhập. Những quyết sách của Hội đã góp phần đưa Hải Phòng ngày càng cất cánh, vươn xa. Hiện nay, Hải Phòng đã và đang trở thành một trong những trọng điểm kinh tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Tự hào là thành phố đứng thứ 3 trong cả nước, có sự đóng góp to lớn của tuổi trẻ là những Doanh nhân trẻ. Những thành tựu mà Hội đạt được sẽ tiếp tục là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng phát triển bền vững trong tương lai. TÀI LIỆU THAM KHÂO 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ban hành ngày 16 - 5 - 2016. 2. Câu lạc bộ Nhà báo kinh tế Việt Nam, Thành phố Hải Phòng tiềm năng và triển vọng những năm đầu thế kỷ 21, NXB Hải Phòng, 2000. 3. Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng 2000, NXB Thống kê, Hà Nội, 2000. 4. Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Báo cáo “Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2021” (Lưu tại Văn phòng Thành Đoàn Hải Phòng), 2017. 5. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng, Báo cáo thành tích “Đề nghị xét tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố” (Lưu tại Văn phòng Thành Đoàn Hải Phòng), 2018. 6. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ban hành ngày 3/6/2017. 7. Thành ủy Hải Phòng, Văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ thành phố (Lưu tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng), 2015. 8. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Kinh tế Hải Phòng 50 năm xây dựng và phát triển (1955 - 2005), NXB Thống kê, Hà Nội, 2005.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2