Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
885
lượt xem
216
download

Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaabc cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Số: /HĐ - TT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2007 Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn (Về aaaaaaaaaaa ) Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2007, tại Văn phòng aaaaaaaaaaaa thành phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi gồm: Một bên là Bà: xxxxxxxxxxxxxx Chức vụ: Giám đốc Đaị diện cho: xxxxxxxxxxxxxx Địa chỉ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Điện thoại: xxxxxxxxxxxxxxx Và một bên là Bà: xxxxxxxxxxxxxxxxx Nghề nghiệp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sinh ngày: 25/5/1950 Thường trú tại: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng chuyên gia theo những điều khoản sau đây: Điều 1. Thời gian làm việc: Thời gian làm việc : Từ 08h đến 17h (trừ Thứ 7 và Chủ nhật). Thời hạn của hợp đồng là: 03 tháng (ba tháng). Tại địa điểm: Số 111 đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh Công việc phải làm: Trực tiếp tư vấn xxxxxxxxxxxxxxxx cho người nhiễm HIV và những người bị ảnh hưuởng bởi HIV/AIDS. Điều 2. Chế độ làm việc: 1
  2. 1. Điều kiện an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước. 2. Thời gian tư vấn: Sáng từ 08h - 12h. Chiều từ 13h - 17h Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của chuyên gia tư vấn: 1. Quyền lợi: 1.1 Mức lương chính: xxxxxxx đồng (xxxxxxxxxxxxxxxxx Được trả 01 lần vào ngày 30 hàng tháng. 1.2. Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động. 2. Nghĩa vụ: Chịu sự điều hành của Bà: xxxxxxxxxxxxxx. Hoàn thành những công việc đã cam kết trong Hợp đồng. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của xxxxxxxxxxxxxxx, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định khác của chi nhánh Trung tâm. Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng chuyên gia: 1. Quyền lợi : Yêu cầu chuyên gia hoàn thành công việc đã cam kết trong Hợp đồng. 2. Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những cam kết trong Hợp đồng để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của chuyên gia đã cam kết trong Hợp đồng này. Hợp đồng được thành lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. chuyên gia tư vấn xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2
  3. 3
Đồng bộ tài khoản