Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
112
lượt xem
9
download

Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  1. Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Công tác lãnh sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Viên chức lãnh sự hoặc Phòng Lãnh sự Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan có thẩm quyền cấp các giấy tờ cần chứng nhận lãnh sự (trong trường hợp cần xác minh). Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: -Từ 01 - 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của cơ quan chức năng. -Trường hợp giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự có số lượng lớn hoặc có nội dung phức tạp, thì thời hạn thực hiện nói trên có thể dài hơn, nhưng không quá 10 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thông tư số 236/2009/TT- 1. Hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu 10USD/bản BTC n... Thông tư số 236/2009/TT- 2. Chứng nhận con dấu, chữ ký 2 USD/bản BTC n... Chứng nhận con dấu, chữ ký và Thông tư số 236/2009/TT- 3. 5USD/bản nội dung văn bản BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Tem (hoặc dấu) chứng nhận đóng trên giấy tờ, tài liệu yêu cầu hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện (xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự để 1. biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả)
  3. Tên bước Mô tả bước Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần 2. xác minh thì điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện hoặc qua đường 3. bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự theo mẫu số 1. 01/HPH. Bản chính hoặc bản sao có công chứng giấy tờ, tài liệu đề nghị đăng ký hợp 2. pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, bản dịch (nếu có); 3. Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên; 4. Một (01) bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác (sau đây gọi chung là giấy tờ nhân thân) của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối
  4. Thành phần hồ sơ chiếu). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu đề nghị : mẫu 01/LS-HPH Thông tư số 01/1999/TT-NG nga... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy tờ tài liệu của nước ngoài trước khi đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tại Đại sứ quán phải được chứng Thông tư số 1. thực bởi: 01/1999/TT-NG - Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác nga... của nước sở tại nếu là giấy tờ, tài liệu của nước sở tại. Đối với các nước có chế độ liên bang thì tuỳ theo thực
  5. Nội dung Văn bản qui định tiễn và pháp luật địa phương, Cục Lãnh sự sẽ hướng dẫn cụ thể đối với từng CQĐDVN về cơ quan có thẩm quyền chứng thực của nước ngoài đó. - Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước thứ ba tại nước sở tại hoặc kiêm nhiệm nước sở tại, nếu là giấy tờ, tài liệu của nước thứ ba đó. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm Thông tư số kiểm tra giấy tờ nhân thân của đương sự và nội dung 2. 01/1999/TT-NG giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hoá lãnh sự, nga... chứng nhận lãnh sự. Nếu cần thiết, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam Thông tư số có thể yêu cầu đương sự giải thích rõ hoặc xuất trình 3. 01/1999/TT-NG giấy tờ khác để chứng minh mục đích sử dụng giấy tờ, nga... tài liệu đó. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hoá lãnh sự, chứng Thông tư số 4. nhận lãnh sự, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 01/1999/TT-NG có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng nga... để xác minh.
  6. Nội dung Văn bản qui định Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam chỉ được chứng nhận Thông tư số 5. lãnh sự tại cơ quan đại diện khi đã được Cục Lãnh sự 01/1999/TT-NG hoặc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh chứng thực. nga...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản