Host Free part 5

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
5
download

Host Free part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bandwidth limit 30 GB/month ; Xpanel control Domain panel; Message b or MySQL oard, Subdo database; Some main Stats; Filesize limit 1 MB; Instant activation Bandwidth limit 500MB/m onth; MySQL Domain database; or WebSubdo based main mail, POP3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Host Free part 5

  1. Bandwidth limit 30 GB/month ; Xpanel control Perso 33 Domain panel; Message b nal, 3 Allo Brow or MySQL AtbHost No PHP oard, Busin M wed ser Subdo database; Some ess B main Stats; Filesize limit 1 MB; Instant activation Bandwidth limit 500MB/m onth; MySQL Perso 50 Domain database; CGI, nal, + Banne Allo or Web- AtHost FTP PHP, - Busin M r wed Subdo based SSI ess B main mail, POP3 Email; Password- protected pages Unlimited bandwidth Perso Domain 50 FTP, ; POP3 nal, Allo or AtSpace M No Brow - - Email; Busin wed Subdo B ser File size ess main limit 200 KB CGI, Bandwidth Perso 20 PHP, Domain limit FTP, nal, 0 Allo SSI, or 5GB/mont AwardSpace No Brow - Busin M wed FrontP Subdo h; MySQL ser ess B age main database; Extensi POP3;
  2. ons Web- based Email; Custom MX Records; Addon domainna mes; File size limit 500 KB Bandwidth limit 8 GB/month ; Layered Panel web site control panel; Perso 80 Domain FTP, MySQL nal, AwesomeWe 00 Allo or No Brow PHP Some databases; Busin bspace M wed Subdo ser Awstats ess B main web statistics; File sizelimit 8 MBs; Add-on domain names Stats; 90- days Inactivity Banne limit; Perso Domain 50 rs- Bandwidth nal, Allo Brow or BraveNet M Top + - Some limit 1500 Busin wed ser Subdo B Pop- MB/month ess main ups ; File size limit 150 KB; Review
  3. Cpanel; MySQL databases; Web- based Email and Email Forwardin Perso 25 Domain g; FTP, nal, 0 Allo PHP, or Bandwidth ByetHost No Brow Some Busin M wed SSI Subdo limit 30 ser ess B main GB/month ; Custom error pages; Cron; Web Stats; Addon domain names Bandwidth limit 2.5 GuestBoo Perso 15 Domain GB/month FTP, k, nal, 0 Banne Allo or ; MySQL Cafe150 Brow PHP Message b Busin M r wed Subdo database; ser oard, ess B main File Some sizelimit 1 MB NGÀY 22.7.2007 : 21.HOST FREE : Hostonmars.com [img]http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.jpg[/img] http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.jpg http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.doc DOC 1838 KB – JPG 2265 KB LINK LESSONS MẠNG CỦA UTBINH : NGÀY 22.7.2007 : 21.HOST FREE : Hostonmars.com http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.doc DOC 1838 KB – JPG 2265 KB NGÀY 16.7.2007 : 20.TÌM HIỂU WEB 2.0
  4. http://utbinh.com/JULY/bai20/web2.0.doc DOC 1670 KB – JPG 1444 KB NGÀY 10.6.2007 : 16 .SỬ DỤNG HOST FREE & SOFT UPLOAD FTP http://utbinh12.googlepages.com/hostfree.doc DOC 2.78 MB – JPG 2.29 MB NGÀY 14.11.2006 : 1.Tìm Hiểu FIREFOX http://utbinh.com/NOVEMBER/bai1C/timhieuFIREFOX.doc DOC 442 KB – JPG 7041 KB [img]http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/bannergif.gif[/img] [img]http://utbinh.com/NOVEMBER/GIF/vosi.gif[/img] [img]http://utbinh.com/NOVEMBER/suoi.gif[/img] Tìm Hiểu YOU TUBE : http://utbinh.com/NOVEMBER/bai23/tube.doc DOC 438 KB – JPG 7170 KB 24.11.2006 : 3.INTERNET DOWNLOAD MANAGE 5.05 FULL http://utbinh.com/NOVEMBER/bai3/IDM.doc DOC 2746 KB – JPG 2924 KB Link mới IDM 5.05 Full Sure 100% : http://utbinh.com/DECEMBER/IDM5.05.rar 1.Tìm Hiểu FIREFOX http://utbinh.com/NOVEMBER/bai1C/timhieuFIREFOX.doc DOC 442 KB – JPG 7041 KB 1- Laptop Information 2- Ajax Suite 3- Download nhiều thứ 4- Ảnh đẹp Girl Ngày 1.12.2006 : 4.Đăng Ký tạo WEB BLOG trong Yahoo 360 http://utbinh.com/DECEMBER/bai4/blog.doc DOC 1741 KB – JPG 963 KB NGÀY 23.1.2006 : 15.ORBIT DOWNLOAD http://utbinh.com/JANUARY/bai15/orbitdownload.doc DOC 313 KB – JPG 942 KB. NGÀY 28.5.2007 : TÌM HIỂU FIREFOX 3.0 http://utbinh.com/MAY/MANG/Firefox3.doc DOC 916 KB – JPG 811 KB NGÀY 10.6.2007 : 16 .SỬ DỤNG HOST FREE & SOFT UPLOAD FTP
  5. http://utbinh12.googlepages.com/hostfree.doc DOC 2.78 MB – JPG 2.29 MB BLOG là gì ? http://thegioiblog.com/blog/Home.do Ngày 1.12.2006 : 4.Đăng Ký tạo WEB BLOG trong Yahoo 360 http://utbinh.com/DECEMBER/bai4/blog.doc DOC 1741 KB – JPG 963 KB NGÀY 3.12.2006 : 5.Thực Hành BLOG trong Yahoo 360 Phần 1 http://utbinh.com/DECEMBER/bai5/thuctapblog1.doc DOC 3528 KB – JPG 2790 KB NGÀY 4.12.2006 : 6.Thực Tập tạo BLOG trong Yahoo 360 ( Tiếp ). http://utbinh.com/DECEMBER/bai6/thuctapblog3.doc DOC 1504 KB – JPG 2266 KB NGÀY 4.12.2006 : 7.Thiết Kế Blog Phần 3. http://utbinh.com/DECEMBER/bai7/thietkeblog3.doc DOC 607 KB – JPG 1444 KB NGÀY 6.12.2006 : 8.Thiết Kế Blog phần 4. http://utbinh.com/DECEMBER/bai8/thietkeblog4.doc DOC 978 KB – JPG 1448 KB http://utbinh.com/DECEMBER/blog8.12.2006.jpg http://utbinh.com/DECEMBER/taphopcactrangweb.doc NGÀY 11.12.2006 : 8a.Tạo SLIDE ẢNH trong Yahoo 360 http://utbinh.com/DECEMBER/8a/slide.doc DOC 1203 KB – JPG 632 KB Ngày 11.12.2006: 12.Fire Wall Vượt Tường Lửa . http://utbinh.com/DECEMBER/12/firewall.doc DOC 917 KB – JPG 949 KB. BLOG là gì ? 1.Tìm Hiểu FIREFOX http://utbinh.com/NOVEMBER/bai1C/timhieuFIREFOX.doc DOC 442 KB – JPG 7041 KB 2.Tìm Hiểu YOU TUBE : http://utbinh.com/NOVEMBER/bai23/tube.doc DOC 438 KB – JPG 7170 KB NGÀY 24.11.2006 : 3.INTERNET DOWNLOAD MANAGE 5.05 FULL
  6. http://utbinh.com/NOVEMBER/bai3/IDM.doc DOC 2746 KB – JPG 2924 KB Link mới IDM 5.05 Full Sure 100% : http://utbinh.com/DECEMBER/IDM5.05.rar NGÀY 5.3.2007 : 1.INTERNET EXPLORER 7 TRÌNH DUYỆT TUYỆT VỜI http://utbinh.com/MARCH/bai1B/iIE7.doc DOC 521 KB – JPG 416 KB Bạn có thể tải về khi nhấp Link dưới đây để Down về của chính hảng http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx Hoặc nhấp vào Link của Host utbinh đã upload lên Server : http://utbinh.com/MARCH/WindowsInternetExplorer7.7z Những tiện ích bổ sung cho Internet Explorer 7http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33643 http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33443  
Đồng bộ tài khoản