Hướng dẫn cài đặt ADSL

Chia sẻ: Khanhvi Khanhvi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
510
lượt xem
242
download

Hướng dẫn cài đặt ADSL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Username và password bảng trên cũng chính là username và password mà ISP cung cấp cho bạn để kết nối Internet, sau khi nhập vào xong, bạn click Next Cho đến khi hiện Finish là bạn đã thiết lập cơ bản của sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt ADSL

  1. CÁC B C C U HÌNH S N PH M SPEEDSTREAM 5450 CONNECT INTERNET • a ch m c nh c a s n ph m này là : 192.168.254.254 User name cao nh t là admin, b n có th t password b t k cho user admin này l n login u tiên. Sau ó b n click Next
  2. Username và password b ng trên c ng chính là username và password mà ISP cung c p cho b n k t n i Internet, sau khi nh p vào xong, b n click Next cho n khi hi n Finish là b n ã thi t l p c b n c a s n ph m.
  3. Click Continue là b n ã ng nh p vào s n ph m v i user là admin
  4. hoàn t t viêc thi t l p k t n i vào internet n Click vào ISP Connection có th thi t l p các thông s k t n i v i ISP a b n nh : VNN, FPT, Viettel……
  5. n Click vào Advanced Setting, s hi n lên nh sau:
  6. n Click vào CONFIGURE THE ATM VIRUAL CIRCUIT nh p vào thông s VPI/VCI tùy vào t ng nhà cung c p d ch v c a b n: Ví d : ISP c a VNN có VPI/VCI : 8/35 ISP c a Viettel có VPI/VCI : 8/35 ISP c a FPT có VPI/VCI : 0/33 Chú ý: làm c u này, b n Click vào ch VC (0/35) b ng d i ây:
  7. n Click vào PPoE c u hình:
  8. Click Next
  9. Click Next cho n khi hi n ra b ng d i r i Finish
Đồng bộ tài khoản