HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ EVIEWS 5.1

Chia sẻ: Truong Cong Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
727
lượt xem
95
download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ EVIEWS 5.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chú ý chú ý, đồng bào chú ý: Link direct của diễn đàn đôi khi phải bị khóa lại không download được vì hết băng thông, vì vậy đồng bào chịu khó download bằng 1 trong 2 link phụ. Chú ý quan trọng nữa là bản crack của Eviews có kèm 1 con trojan Downloader vì vậy việc có sử dụng nó hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào các bạn. Tác giả bài viết sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào về thiệt hại do trojan này gây ra. Xin cảm ơn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ EVIEWS 5.1

  1. DOWNLOAD, HƯƠNG DÂN CHI TIÊT CAI ĐĂT VA ĐĂNG KY EVIEWS 5.1 ́ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ́ Chú ý chú ý, đồng bào chú ý: Link direct của diễn đàn đôi khi phải bị khóa lại không download  được vì hết băng thông, vì vậy đồng bào chịu khó download bằng 1 trong 2 link phụ. Chú ý  quan trọng nữa là bản crack của Eviews có kèm 1 con trojan Downloader vì vậy việc có sử  dụng nó hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào các bạn. Tác giả bài viết sẽ không chịu  trách nhiệm bất cứ trường hợp nào về thiệt hại do trojan này gây ra. Xin cảm ơn. Tai Eviews5.1.rar vê may tinh tai đây http://www.bietchetlien.net/storage/Eviews5.1.rar (dung  ̉ ̀ ́́ ̣ lương 53MB). ̣ Link dư phong ­ Mirror: ̣ ̀ http://rapidshare.com/files/102101509/Eviews5.1.rar http://www.megaupload.com/?d=DIJVBEZ4 Giai nen băng WinRAR ta đươc thư muc Eviews 5. ̉ ́ ̀ ̣ ̣ Chay file Autorun.exe chon Install Eviews 5. ̣ ̣ Nhân Next > Yes > Next. ́ Nhâp vao dong Serial Number la DEMO rôi nhân Next > Next > Next > Yes > Yes rôi Finish. ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ Chay tiêp file EViews51Upgrade_020207.exe đê nâng câp lên Eviews 5.1. Nhân Next > Next >  ̣ ́ ̉ ́ ́ Finish. Chay tiêp file EViews51Patch_020207.exe đê sưa lôi nâng câp lên phiên ban 01 thang 02 năm  ̣ ́ ̉̉ ̃ ́ ̉ ́ 2007. Nhân Next > Next > Finish. ́ Bây giơ tơi phân đăng ky – hơi phức tap đối vơi nhưng ban chưa ranh về cai khoan “crack”  ̀́ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̉ software. Chay Eviews ta găp bang thông bao đăng ky như sau: ̣ ̣ ̉ ́ ́
  2. Chon Manual Registration … ta thây bang sau: ̣ ́ ̉
  3. Chu y dong Machine ID (ban hay chep lai 32 chư sô nay) bằng cach copy hay ghi ra giấy gi đó  ́́ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̃́̀ ́ ̀ tuy va ban LƯU Y la môi may tinh se co 1 Machine ID va chắc chắn 1 điêu la 32 chư sô cua ban  ̀ ̣̀ ́̀ ̃ ́́ ̃́ ̀ ̀ ̀ ̃́̉ ̣ se không giông như hinh trên đâu!!!. ̃ ́ ̀ Đê đo ban hay tiêp tuc chay file Eviews_key.exe (trong thư muc Eviews đa giai nen) ta găp giao  ̣̉́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ diên sau: ̣ Sưa lai thông sô trong bang Eviews 5 keygen lai như sau: Name la dong Name trong bang  ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀̀ ̉ Eviews Registration, trong trương hơp nay la Luan; Machine ID la 32 chư sô vưa ghi lai luc nay.  ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃́̉ ̣́ ̃ Sau đo nhân Key ta đươc bang như sau: ́ ́ ̣ ̉ Ban hay ghi lai 24 chưa sô ơ dong Serial # rôi quay lai dan vao dong Serial # trên thay cho chữ  ̣ ̃ ̣ ̃ ́̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ demo. Tiêp theo ghi lai lân lươt 2 lân 8 chưa sô ơ ô thư nhất va ô thứ hai ở dong Reg. Number rồi quay  ́ ̣̀ ̣ ̀ ̃ ́̉ ́ ̀ ̀ lai lân lươt dan vao 2 ô ơ dong Enter the Registration Key ơ trên. Cuối cung trong trương hơp nay  ̣̀ ̣ ́ ̀ ̉̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ơ bang Eviews Registration ta phai co la: ̉̉ ̉ ́̀
  4. Bươc cuôi cung ban nhân Register Now va nêu thây đươc bang ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀́ ́ ̣ ̉ la coi như ban đa đăng ky thanh công va như vây la ban đa tiêt kiệm đươc gân 1000 đôla My rồi  ̀ ̣ ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ̣̀ ̃́ ̣ ̀ ̃ đo!!!!. ́
Đồng bộ tài khoản