intTypePromotion=1

Hướng dẫn cải thiện ảnh phần 8

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
3
download

Hướng dẫn cải thiện ảnh phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của algorit phát hiện đường biên là x ác định ra những vùng ở đó có sự thay đổi đột ngột về cường độ. Trong trường hợp hàm một chiều f(x), tìm những vùng có sự thay đổi đột ngột về cường độ tức là tìm những vùng ở đó f’(x) lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cải thiện ảnh phần 8

  1. N 2 f x, y Si x, y i x n1T1 , y n2T2 n1 ,n2 i1 ˆ x, y ˆ x, y / x ˆ x, y / y ˆ x, y / x fc fc fc fc ˆ x, y / y fc ˆ x, y / x ˆ x, y / y fc fc 88
  2. 89
  3. 90
  4. f x , y ,t f x vx t t , y vy t t ,t 1 1 1 s x, y f x, y , t 1 . f x , y ,t s x , y ,t , x , y ,t , x , y ,t x vx t t 1 x , y ,t y vy t t 1 f x , y ,t s s s x x x f x , y ,t s s s y y y f x, y ,t s s s s vx vy . t t t f x, y ,t f x , y ,t f x , y ,t vx vy 0. t x y 91
  5. x,y R 92
  6. x,y R x,y R 93
  7. ˆ dx ˆ dx ˆ ˆ dy dy ˆ ˆ d x k ,d y k ˆ ˆ dx k 1 ,d y k 1 ˆ ˆ dx( k 1) d x( k ) ux( k ) 94
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản