intTypePromotion=3

HƯỚNG DẪN CHÈN FLASH VÀO POWERPOINT

Chia sẻ: Nhuan Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
392
lượt xem
133
download

HƯỚNG DẪN CHÈN FLASH VÀO POWERPOINT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết, phần mềm flash có thể giúp tạo ra các đoạn phim mô phỏng thú vị và rất hữu ích cho việc dạy học. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn chúng vào một trong những trình diễn thông dụng nhất, đó là Power Point.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CHÈN FLASH VÀO POWERPOINT

  1. Flash 8.0 Cơ B n HƯ NG D N CHÈN FLASH VÀO POWERPOINT M i th c m c và góp ý cho bài vi t xin Liên h v i chúng tôi theo link http://www.dayvahoc.net. Chúc các b n thành công và vui v trong công vi c. Như chúng ta ñã bi t, ph n m m Flash có th giúp t o ra các ñ an phim mô ph ng thú v và r t h u ích cho vi c d y h c. Chúng ta s tìm hi u cách chèn chúng vào m t trong nh ng trình di n thông d ng nh t, ñó là Power Point. Cách 1: S d ng h p tho i công c Control Toolbox. Ưu ñi m: S d ng ñư c trên h u h t các phiên b n Powerpoint. Như c ñi m: Ph i ñ t file Flash trong cùng thư m c v i bài Powerpoint (vì nó ph thu c vào ñ a ch c a file Flash) và cách làm khá ph c t p. Như ñã nói, cách làm này ph thu c vào ñ a ch (ULR) c a file Flash nên trư c h t ta s tìm hi u cách l y (copy) ñ a ch c a m t file Flash. M Explorer (ho c My Computer) → tìm ñ n thư m c ch a file Flash → Click chu t ph i lên file Flash mu n chèn, ch n Properties → Copy (tô ñen, Ctrl + C) ñ a ch trong m c Location (highlight màu vàng).
  2. B n cũng có th l y ñ a ch trên thanh Address (hilight màu xanh), chúng cũng như nhau c thôi. Như v y là b n ñã copy ñư c ñ a ch c a file Flash c n chèn. Lưu ý: file b n ch n ph i là file.swf , ch không ph i file.fla . Ti p theo ta s chèn file ñã ch n vào trình di n Power Point. ▪ B n m file PowerPoint c n chèn Flash. B n có th t o m t Slide m i ñ ch a file Flash b ng cách vào Insert → New Slide. ▪ Vào menu View → Toolbar → Control Toolbox. Trong h p tho i Control Toolbox, nh n vào bi u tư ng More Controls
  3. ▪ ( gõ phím S ) → kéo thanh trư c xu ng m t tí ñ ch n m c Shockware Flash Object → kéo v m t hình ch nh t ñ ch a file Flash. ▪ Click chu t ph i lên hình ch nh t v a v → ch n Properties → click vào ch Custom (ñ u tiên) → click ti p vào d u v a xu t hi n.
  4. ▪ Copy ñ a ch c a file Flash và Paste (Ctr + V) vào ô Movie URL. B n ph i gõ thêm “Tên_file.swf” c n chèn ñ máy tính bi t là c n ph i chèn file nào. ð a ch b n copy ch là ñ a ch c a thư m c, nơi ch a file mà thôi. ▪ Nh n OK. Ti p t c, ñóng các c a s v a thao tác. ▪ Bây gi , b n có th nh n Shift + F5 ñ ki m tra. B n có th ñ u ch nh kích c c a hình ch nh t ch a file Flash như m t hình bình thư ng b ng cách: ñưa chu t vào các góc khi th y các mũi tên ñi u ch nh xu t hi n thì nh n chu t trái và kéo ñ thay ñ i kích c . Lưu ý: ◦ N u b n mang bài PowerPoint có chèn file Flash thì b n ph i ñ t file Flash này cùng thư m c v i file PowerPoint (*.ppt) trư c khi th c hi n các bư c trên. Theo kinh nghi m, tôi khuyên b n nên t p h p các hình nh, âm thanh, film, file Flash, … và file PowerPoint chính ñ t trong cùng m t thư m c (khi mang qua máy khác, b n ch c n chép thư m c ch a bài trình di n ñó là an toàn). ◦ B n có th s d ng ñ a ch tương ñ i, t c là thay gì ph i ghi ñ y ñ ñư ng d n, b n ch c n copy tên file swf vào Movie URL và file swf ñư c ñ t cùng thư m c v i bài PPT. N u file Flash không t ch y khi trình di n thì b n hãy click chu t ph i lên file Flash và ch n Play. ◦ M t lưu ý quan tr ng là b n nên ki m tra l i các ñ i tư ng nhúng (âm thanh, phim, flash, …) t i máy s trình di n trư c khi th c s s d ng. Cách 2: S d ng ph n m m mi n phí Swiff Point Player. Ưu ñi m: ðơn gi n, d th c hi n, không ph i lưu kèm file Flash. Như c ñi m: Dung lư ng file Powerpoint khá l n (do ch a c file Flash) và n u s d ng file này t i nh ng máy chưa cài Swiff Point Player thì chúng ta ph i cài ñ t ph n m m này vào máy ñó.
  5. ◦ Cài ñ i ph n m m: B n t i ph n m m t i website chính th c http://www.globfx.com/downloads/swfpoint.cgi hay theo link SwiffPointPlayer. Doule-click chu t vào file SwiffPointPlayer20.exe ñ cài ñ t → chương trình h i This will install Swiff Point Player. Do you wish to continue ? → b n click Yes. Ti p t c click Next → check vào ô I accept the agreement → click Next → Next → Next → Install → b d u check c a m c Display Help Page (recommended) → click Finish. ◦ S d ng ñ chèn: Sau khi b n ñã m m t file Power Point, quan sát góc dư i, bên ph i s th y bi u tư ng hình ch S màu xanh → click vào nó s hi n ra m t c a s , b n ch n file Flash c n chèn → Insert. B n cũng có th chèn b ng Insert → Flash Movie → ch n file Flash c n chèn, Insert. B n có th thay ñ i kích thư c c a file Flash b ng cách kéo các nút ñi u ch nh. Như v y chúng ta ñã hoàn thành 2 cách chèn file Flash d ng .swf vào trình di n Power Point. Chúc các b n vui v !
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản