intTypePromotion=1

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 64,65 SGK Lý 10

Chia sẻ: Vaolop10 247 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
166
lượt xem
2
download

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 64,65 SGK Lý 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tóm tắt lý thuyết Ba định luật Niu-tơn và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 64,65 SGK Lý 10 là tài liệu có lời giải chi tiết bao gồm các nội dung chính như: Định luật 1 Niutơn, định luật 2 Niutơn, định luật 3 Niutơn,...Các em cùng tham khảo để nắm được phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 64,65 SGK Lý 10

Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 64,65 SGK Lý 10: Ba định luật Niu- tơn” bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 58 SGK Lý 10"

Bài 1 trang 64 SGK Vật Lý 10
Phát biểu định luật Niutơn. Quán tính là gì?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:
Định luật: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Quán tính: Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.
________________________________________
Bài 2 trang 64 SGK Vật Lý 10
Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niutơn ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:
Định luật : Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Trong trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực thì →F là hợp lực.
________________________________________
Bài 3 trang 64 SGK Vật Lý 10
Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:
a) Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
b) Tính chất của khối lượng:
+ Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật
+ Khối lượng có tính chất cộng
________________________________________
Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10
Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:
Có trong SGK các em tự làm.
________________________________________
Bài 5 trang 64 SGK Vật Lý 10
Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:
Trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thừi vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này khác điểm đặt, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn

________________________________________
Bài 6 trang 64 SGK Vật Lý 10
Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:
Tính chất của lực và phản lực
– Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.
– Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều, gọi là hai lực trực đối.
– Lực và phản lực không phải là hai lực cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau
________________________________________
Bài 7 trang 65 SGK Vật Lý 10
Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì:
A. Vật dừng lại ngay
B. Vật đổi hướng chuyển động
C. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại
D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s
Chọn đáp án đúng
Đáp án và hướng dẫn giải bài 7:
Đáp án đúng D
________________________________________
Bài 8 trang 65 SGK Vật Lý 10
Câu nào đúng?
A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên.
B. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
C. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.
D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 8:
Đáp án đúng D
________________________________________
Bài 9 trang 65 SGK Vật Lý 10
Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Tại sao ta có thể khẳng định rằng bàn đã tác dụng một lực lên nó?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 9:
Do bàn tay tác dụng lên vật một lực cân bằng với trọng lực của vật nên vật đứng yên.
________________________________________
Bài 10 trang 65 SGK Vật Lý 10
Trong các cách viết hệ thức của định luật II Niu – tơn sau đây, cách viết nào đúng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 10:
Đáp án đúng: C
________________________________________
Bài 11 trang 65 SGK Vật Lý 10
Một vật có khối lượng 8,0kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2. Lực gây ta gia tốc này bằng bao nhiêu?
So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10m/s2
A. 1,6N, nhỏ hơn
B. 16N, nhỏ hơn
C. 160N, lớn hơn
D. 4N, lớn hơn
Đáp án và hướng dẫn giải bài 11:
Theo định luật II Niu – tơn ta có
F = ma
=> F = 8 x 2 = 16N
Trọng lực P = mg = 8 x10 = 80N
Vậy F = 16N và nhỏ hơn trọng lực
Chọn đáp án: B
________________________________________
Bài 12 trang 65 SGK Vật Lý 10
Một quả bóng, khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bong với một lực 250N. thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ:
A. 0,01 m/s
B. 0,1 m/s
C. 2,5 m/s
D. 10 m/s
Đáp án và hướng dẫn giải bài 12:
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của bóng
Áp dụng định luật II Niu tơn ta có:
F = m.a (*)
Chiếu (*) lên phương chuyển động:

Đáp án đúng: D
________________________________________
Bài 13 trang 65 SGK Vật Lý 10
Trong một tai nạn giao thông, một ô tô tải đâm vào một ô tô con đang chạy ngược chiều. Ô tô nào chịu lực lớn hơn ? ô tô nào nhận được gia tốc lớn hơn ? Hãy giải thích?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 13:
– Hai ô tô cùng chịu một lực như nhau (định luật II Niutơn)
– Ô tô con nhận được gia tốc lớn hơn (do nó có khối lượng nhỏ hơn)
________________________________________
Bài 14 trang 65 SGK Vật Lý 10
Để xách một túi đựng thức ăn, một người tác dụng một lực 40 N hướng lên trên. Hãy miêu tả “ phản lực” (theo định luật III) bằng cách chỉ ra
a) Độ lớn của phản lực?
b) Hướng của phản lực?
c) Phản lực tác dụng lên vật nào?
d) Vật nào gây ra phản lực này?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 14:
a) Độ lớn của phản lực bằng 40N
b) Hướng của phản lực: hướng xuống dưới
c) Phản lực tác dụng vào tay người
d) Túi đựng thức ăn gây ra phản lực
________________________________________
Bài 15 trang 65 SGK Vật Lý 10
Hãy chỉ ra cặp “ lực và phản lực” trong các tình huống sau:
a) Ô tô đâm vào thanh chắn đường.
b) Thủ môn bắt bóng.
c) Gió đập vào cánh cửa.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 15:

a) Theo định luật III Niu tơn => độ lớn của phản lực là 40N
=> F21 = F12 = 40N
b) F12 ↓↑ F21 => Phản lực có chiều (hướng) đi xuống
c) Phản lực tác dụng lên tay
d) Túi đã gây ra phản lực này

Để tham khảo toàn bộ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 64,65 SGK Lý 10: Ba định luật Niu- tơn”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang TaiLieu.VN để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 69,70 SGK Lý 10"

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2