intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

161
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt lý thuyết mol và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức về định nghĩa, khối lượng vè thể tích mol. Mặt khác, tài liệu này còn chia sẻ cách giải 4 bài tập trang 65 SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8

Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8: Mol”, mời các em học sinh cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 60,61 SGK Hóa lớp 8".

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 65.
Bài 1. (SGK Hóa trang 65)
Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:
a) 1,5 mol nguyên tử Al;
b) 0,5 mol phân tử H2;
c) 0,25 mol phân tử NaCl;
d) 0,05 mol phân tử H2O
Giải bài 1:
a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Al
hay: 1,5 . 6 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al)
b) 0,5 mol phân tử H2 có chứa 0,5 N phân tử H2
hay: 0,5 . 6 . 1023 = 3 . 1023 (phân tử H2)
c) 0,25 mol phân tử NaCl có chứa 0,25 N phân tử NaCl
hay: 0,25 . 6 . 1023 = 1,5 . 1023 (phân tử NaCl)
d) 0,05 mol phân tử H2O có chứa 0,05 N phân tử H2O
hay: 0,05 . 6 . 1023 = 0,3 . 1023 (phân tử H2O)

Bài 2. (SGK Hóa trang 65)
Em hãy tìm khối lượng của:
a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2
b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO
c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2
d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C12H22O11 (đường)
Giải bài 2:
a) MCl = 35,5 g; Mcl2 = 71 g;
b) MCu = 64 g; MCuO = 64 + 16 = 80 g;
c) MC = 12 g; MCO = 12 + 16 = 28 g;
MCO2 = 12 + 16 . 2 = 44 g;
d) MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g;
MC12H22O11 = 12 . 12 + 22 . 1 + 11 . 16 = 342 g.

Bài 3. (SGK Hóa trang 65)
Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:
a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2;
b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.
Giải bài 3:
a) 1 mol phân tử CO2; VCO2 = 22,4 lít
2 mol phân tử H2; VH2 = 2 . 22,4 = 44,8 lít
1,5 mol phân tử O2; VO2 = 22,4 . 1,5 = 33,6 lít
b) 0,25 mol phân tử O2
VO2 = 22,4 . 0,25 = 5,6 lít
1,25 mol phân tử N2.
VN2 = 22,4 . 1,25 = 28 lít
Thể tích hỗn hợp: Vhh = 5,6 + 28 = 33,6 lít

Bài 4. (SGK Hóa trang 65)
Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:
H2O; HCl; Fe2O3; C12H22O11.
Bài giải:
Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho.
– Khối lượng mol phân tử H2O; MH2O = 18 g
– Khối lượng mol phân tử HCl: MHCl = 36,5 g
– Khối lượng mol phân tử Fe2O3; MFe2O3 = 56 . 2 + 16 . 3 = 160 g

– Khối lượng mol phân tử C12H22O11: MC11H22O11 = 12 . 12 + 22 . 1 + 11 . 16 = 342 g

Để tham khảo dễ dàng hơn, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8: Mol"về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 67 SGK Hóa lớp 8".


ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=161

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2