intTypePromotion=3

Hướng dẫn Môi trường - Sức khỏe - An toàn (EHS) - Ngành Dầu mỏ, Khai thác Dầu mỏ, Năng lượng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:276

0
42
lượt xem
5
download

Hướng dẫn Môi trường - Sức khỏe - An toàn (EHS) - Ngành Dầu mỏ, Khai thác Dầu mỏ, Năng lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các phần hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn của cơ sở khí hóa lòng, phát triển dầu và khí ngoài khơi, phát triển dầu và khí trên bờ, trong công nghiệp khai thác mỏ, nhà máy nhiệt điện, cho việc truyền tải và phân phối điện, ngành năng lượng địa nhiệt, ngành năng lượng gió. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Môi trường - Sức khỏe - An toàn (EHS) - Ngành Dầu mỏ, Khai thác Dầu mỏ, Năng lượng

Hướng dẫn<br /> Môi trường - Sức khỏe - An Toàn (EHS)<br /> Ngành Dầu mỏ, Khai thác Dầu mỏ, Năng lượng<br /> <br /> Hướng dẫn<br /> Môi trường - Sức khỏe - An Toàn (EHS)<br /> Ngành Dầu mỏ, Khai thác Dầu mỏ, Năng lượng<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kh e và An toàn<br /> NGÀNH D U M , KHAI THÁC D U M ,<br /> NĂNG LƯ NG<br /> <br /> M CL C<br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> CƠ S<br /> <br /> KHÍ HÓA LÒNG …………….………………………………………....<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> PHÁT TRI N D U VÀ KHÍ NGOÀI KHƠI ....…..…………………...……...<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> PHÁT TRI N D U VÀ KHÍ TRÊN B<br /> <br /> ....…..…………………..….........…...<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> TRONG CÔNG NGHI P KHAI THÁC M<br /> <br /> …………….……...……………<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> NHÀ MÁY NHI T I N ................…………….………………………………<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> CHO VI C TRUY N T I VÀ PHÂN PH I I N ……………………….....<br /> <br /> 1 - 26<br /> 27 - 60<br /> 61 - 98<br /> 99 - 144<br /> 145 -192<br /> 193 - 224<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> NGÀNH NĂNG LƯ NG<br /> <br /> A NHI T ............................................................... 225 - 240<br /> <br /> Hư ng d n v Môi trư ng, S c kho và An toàn<br /> NGÀNH NĂNG LƯ NG GIÓ ............................................................................<br /> <br /> 241 - 262<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản