Hướng dẫn số 756/2004/CĐS-PCVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Hướng dẫn số 756/2004/CĐS-PCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 756/2004/CĐS-PCVT của về việc đăng ký phương tiện thủy nội địa do Cục Đường sông Việt Nam ban hành, để thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 756/2004/CĐS-PCVT

  1. 756/2004/CDS-PCVT,B Giao thông v n t i,B máy hành chính,Giao thông - V n t i,Bo Giao thong van tai,Bo may hanh chinh,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 756/2004/C S-PCVT Tiêu : Hư ng d n s 756/2004/C S-PCVT c a v vi c ăng ký phương ti n th y n i a do C c ư ng sông Vi t Nam ban hành, th c hi n quy t nh c a B trư ng B Giao thông V n t i v ăng ký phương ti n th y n i a Lo i văn b n: Văn b n khác Nơi ban hành: B Giao thông v n t i Ngư i ký: Lê H u Khang Ngày ban hành: 15/12/2004 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản