intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax series ZTS600

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

263
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax series ZTS600 giới thiệu sơ lược về máy Geomax, ghi chú các biểu tượng, ký hiệu của các phím, ghi chú ký hiệu các lệnh của phím mềm, lắp đặt máy, giới thiệu sơ lược màn hình menu chính, vị trí các nút và cách sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax series ZTS600

 1. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY GEOMAX SERIES ZTS600 I. GIỚI THIỆU SƠ VỀ MÁY 1. Màn hình và các phím của máy ZTS 600 - Vị trí số 1: màn hình đo LCD - Vị trí số 2: Biểu tượng trạng thái của máy - Vị trí số 3: Các phím cứng (chức năng không thay đổi) - Vị trí số 4: Bàn phím số và chữ - Vị trí số 5: Phím 4 chiều lên xuống qua lại - Vị trí số 6: Phím chức năng F1, F2, F3, F4 (thực thi lệnh theo phím mềm số 7 thể hiện) - Vị trí số 7: Phím mềm (có thể thay đổi và thể hiện tập lệnh cần thiết) 2. Ghi chú biểu tượng, ký hiệu của các phím - Dùng để qua 1 trang khác khi ta đang ở vị trí có nhiều trang màn hình - Phím Functions có 3 trang chứa tất cả những chức năng cần thiết cho người sử dụng như: bọt nước điện tử, tắt mở đèn màn hình, tắt mở chế độ đo không gương … - Phím di chuyển lên xuống qua lại - Phím Enter, phím power khi nhấn và giữ vài giây - Phím thoát - Icon báo dung lượng pin , bù trừ tự động bọt thủy hoạt động và không hoạt động Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 2. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax - Icon chế độ đo laser IR cho gương - Icon chế độ đo laser RL cho không gương - Chuyển qua chế độ bàn phím số - Chuyển qua chế độ bàn phím chữ - I Vị trí ống kính thuận - I I Vị trí ống kính đảo 3. Ghi chú ký hiệu các lệnh của phím mềm -  ABC : đổi sang bàn phím chữ -  012 : đổi sang bàn phím số - MeasRec : Đo và lưu kết quả - Meas : Chỉ đo - EDM : Cấu hình EDM (hằng số gương, loại gương, chế đo đo IR hay RL, nhiêt độ áp suất, PPM, laser dẫn hướng…) - COORD : mở màn hình nhập tọa độ - EXIT: thoát ra 1ứng dụng hoặc 1 màn hình - SEARCH: tìm kiếm 1 điểm - IR/RL: chuyển giữa hai chế độ IR và RL - LIST: danh sách các điểm - OK: đống ý , chấp nhận - BACK: quay lại - REC: lưu - RESET: đưa về giá trị măc định - VIEW: hiện tọa độ điểm được chọn - >>> : hiển thị màn hình phìm mềm tiếp theo II. LẮP ĐẶT MÁY Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 3. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax - Sử dụng chân ba theo máy ta dựng máy tại nơi cần đo, định tâm cân bằng máy với bọt thủy cân bằng điện tử và dọi tâm laser của máy - Dọi tâm laser và bọt thủy điện tử sẽ tự động hiển thị sau khi ta mở nguồn khởi động máy hoặc ta có thể mở từ nút FNC chọn F1 : Level/Plummet - Ta có thể chỉnh cường độ tia laser bằng phím lên hoặc xuống như hình vẽ III. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC MÀN HÌNH MENU CHÍNH - Sau khi khởi động, cân bằng máy xong màn hình menu chính của máy sẽ hiện ra bao gồm có 6 menu + Menu 1 Survey : màn hình đo nhanh cơ bản của máy (không đo theo chương trình đo) + Menu 2 Programs : Chứa tất cả chương trình đo của nhà sản xuất + Menu 3 File : quản lý bộ nhớ của máy, dữ liệu đo + Menu 4 DataTran : chuyển dữ liệu từ máy sang máy tính + Menu 5 Settings : Cấu hình máy + Menu 6 Adjust : Tinh chỉnh các thong số của máy ( MO, 2C…) Ta chỉ tập trung vào menu số 2 Programs và một số chương trình cần thiết trong đó A. PROGRAMS > F1 SURVEYING ( hiện lên trang SURVEYING) với các bước sau Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 4. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax Lưu ý các dấu chấm ở đầu mỗi chữ F1, F2, F3, F4 để thể hiện trạng thái các bước thao tác ta đã làm đến đâu 1. F1 Set Job : cài đặt công việc (Job) sẽ hiện lên bảng SELECT JOB Job : tên các job đã tồn tại, nhấn phím mũi tên để chọn Job cần tìm Operator : Tên người tao Job Date : ngày tạo job Time: Giờ tạo Job 1.2. F1 NEW để tạo 1 công việc (Job) mới Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 5. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax Dùng phím lên xuống để chọn vị trí các menu Job : Khi con trỏ ( dòng tô đen ) nằm ở hàng Job ta nhấn Enter để đặt tên cho Job mới Operator: đặt tên người tao Job Remark1 : ghi chú 1 Remark2: ghi chú 2 Date : Ngày tạo Job Time: Giờ tao Job PREV : nhấn prev để quay lại trang trước ( SELECT JOB) OK : Lưu job vừa tạo Khi ta nhấn enter để nhập tên job hoặc ghi chú bất kỳ thông tin nào thì các menu phím mềm sẽ thay đổi ta có các menu sau F1 INSERT : thêm 1 khoảng trắng 1 ký tự trắng khi ta nhập chữ, thêm 1 số 0 khi ta nhập số F2 DELETE: xóa 1 chữ hoặc 1 số F3 CLEAR : xóa hết 1 dãy chữ hoặc số F4 -> 012 : Bàn phím đang ở chế độ số F4 -> ABC : Bàn phím đang ở chế độ chữ 1.3. F4 OK để chọn công việc (Job), sau khi nhấn OK màn hình sẽ tự động quay về trang SURVEYING. 2. F2 Set Station : cài đặt trạm máy ( máy đặt tại điểm mốc ) màn hình SET STATION sẽ hiện ra và thông báo ta cần nhập tên trạm máy vào dòng Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 6. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax Station: A Ta có thể nhập tên trạm máy vào dòng Station bằng phím chữ số hoặc có thể chọn 1 điểm trạm máy mà ta đã lưu sẵn trong máy 2.1. F1 FIND : Tìm 1 điểm trong bộ nhớ máy 2.2. F2 LIST : Cho ta danh sách các điểm đã lưu trong cùng Job ( bao gồm điểm Fixpoint và Mearsument ) lưu ý khi không có điểm nào trong bộ nhớ máy sẽ báo Point Not Found và máy sẽ tự động hiển thị màn hình POINT SEARCH để tìm kiếm 1 điểm trong bất kì Job nào có trong bộ nhớ của máy và sau khi ta nhấn LIST máy sẽ chuyển sang trang POINT FOUND F1 VIEW : xem thông tin của 1 điểm F2 ENH: nhập mới 1 điểm tọa độ khác và lưu vào máy (sẽ trình bày bên dưới) F3 JOB : tìm 1 điểm nằm ở 1 Job khác Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 7. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax F4 OK : chọn điểm và đặt làm trạm máy 2.3. F3 ENH : là từ viết tắt của EAST, NORTH, HEIGHT dùng để nhập tọa độ 1 điểm và lưu vào máy khi bấm vào ENH máy sẽ hiện ra trang Enter Point Coordinates Job : tên job mà điểm đó sẽ lưu vào PtID : tên điểm cần nhập North : tọa độ bắc East : tọa độ đông Height : cao độ của điểm Lưu ý: ở đây không ghi tọa độ X hay Y vì tọa độ X hay Y là tùy thuộc vào bản vẽ (người vẽ) Theo hệ tọa độ VN2000 thì tọa độ North sẽ là số tọa độ có 7 chữ số trước dấu phẩy và theo đơn vị mét và tọa độ East sẽ là số tọa độ có 6 chữ số trước dấu phẩy và theo đơn vị mét F1 PREV : quay lại trang SET STATION F4 OK Lưu tọa độ vào máy và chọn điểm đó là điểm khai báo trạm máy Sau khi bấm OK máy sẽ tự động chuyển sang trang yêu cầu ta nhập chiều cao máy như hình sau: F1 PREV quay lại trang nhập tên trạm máy F4 OK chấp nhận chiều cao máy vừa nhập máy sẽ chạy thông báo Station Set và thoát ra màn hình SURVEYING Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 8. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax 3. F3 Set Orientation : cài đặt điểm lấy hướng của trạm máy, sẽ có màn hình ORIENTATION như sau 3.1. F1 Manual Angle Setting : Cài đặt điểm lấy hướng theo góc Màn hình MANUAL ANGLE SETTING Point : nhập tên điểm mốc lấy hướng Hr : Chiều cao sào gương Brg : nhập góc phương vị của hướng ta chọn theo độ phút giây F1 ALL : Đo và lưu hướng vừa chọn F2 EDM : Chỉnh lại thông số loại gương và độ chính xác khi đo F3 REC : Lưu hướng vừa chọn ( không đo) Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 9. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax F4 Hz=0 : cài đặt nhanh hướng đó có góc phương vị = 0 (hướng bắc) Lưu ý : ta phải bắt gương thật chuẩn sao đó mới chọn ALL hoặc REC 3.2. F2 Coordinate : Cài đặt điểm lấy hướng theo tọa độ Màn hình ORIENTATION WITH COORDINATES Ta nhập điểm lấy hướng theo tọa độ bằng bàn phím chữ và số hoặc bằng menu mềm sau F1 LIST : sử dụng tương tự phần 2.2 F2 ENH : sử dụng tương tự phần 2.3 Sau khi nhập điểm lấy hướng máy sẽ chuyển sang trang Sight target point 1/ Lưu ý ký hiệu 1/ : khi máy chưa đo lại điểm lấy hướng BS : tên điểm lấy hướng Hr : chiều cao gương Hz: góc ngang F1 ALL : đo và sau đó bấm No để cài đặt điểm lấy hướng F2 DIST : đo lại điểm lấy hướng và tự cài đặt góc phương vị tại Hz F3 REC : Lưu lại cài đặt điểm lấy hướng và chọn No khi hiện lên bảng thông báo Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 10. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax F4 EDM : Chỉnh lại thông số loại gương và độ chính xác khi đo 4. F4 Start : Khởi động chương trình đo khảo sát PtID : tên điểm đo Hr : chiều cao gươn Code : mã địa hình Hz : góc phương vị ngang V : góc thiên đỉnh của máy Đo khoảng cách F1 ALL : đo và lưu F2 DIST : chỉ đo F3 REC : chỉ lưu F4 : qua trang tiếp theo của menu mềm Lưu ý : ở phần này ta chỉ cần bắt gương và bấm phím all để đo và lưu các điểm cần được đo, số thứ tự điểm cần phải đặt tên sao cho có chữ số nằm cuối mỗi tên điểm, mỗi lần đo và lưu máy sẽ tự động tăng dần thêm 1 cho chữ số nằm cuối tên điểm đo giúp ta đo nhanh chóng hơn và thứ tự điểm liên tục hơn. Khi muốn thoát khỏi chương trình đo ta nhấn ESC đến khi thoát hết ra màn hình chính Main Menu của máy Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 11. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax B. PROGRAMS > F2 Stake Out : cắm mốc thiết kế ra thực địa Tất cả thao tác cài đặt trạm máy của chương trình đo này tương tự như phần Surveying xin vui lòng tham khảo phần A Riêng phần F4 Start trong Stake out như sau Search : tìm kiếm tọa độ 1 điểm cần chỉ ra trên thực địa PtID : tên điểm cần cắm mốc ta co thể chọn phím qua lại để chọn mốc Hr : chiều cao gương Hz : thể hiện góc quay cần thiết để ta xoay máy về đúng hướng cần thiết (quay máy đến khi delta Hz =0) : khoảng cách còn thiếu hoặc thừa để gương đến đúng điểm cần tìm (mũi tên hiển thị điều khiển người cầm gương đi xa ra hoặc gần vào máy Với chương trình này ta chỉ cần dùng lệnh F2 DIST ở menu mềm Khi muốn thoát khỏi chương trình đo ta dùng phím ESC C. PROGRAMS > Free Station : cài đặt trạm máy tự do (giao hội nghịch) màn hình Free Station Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 12. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax F1 Set job : cài đặt Job F2 Set Accuracy limit : cài đặt giới hạn sai số cho phép của điểm trạm máy khi giao hội ( thông thường người dùng ít cài đặt ) F4 Start : bắt đầu chương trình màn hình Enter Station data hiện ra Station: đặt tên trạm máy tự do ta cần tìm ( không được trùng tên các điểm khác) ta nhập từ bàn phìm chữ số Hi : chiều cao máy Sau khi nhập xong ta chọn F4 OK máy sẽ chuyển sang trang Enter Target Data PtID : tên điểm mốc thứ 1 dùng giao hội Hr : chiều cao gương F1 FIND : tìm điểm mốc từ bộ nhớ máy Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 13. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax F2 LIST : danh sách các điểm trong job F4 OK : đồng ý điểm đã chọn máy sẽ sang trang Sight target point 1/ Ta nhìn bắt gương tại điểm mốc và nhấn phím ALL đo sau khi đo xong ta nhấn NextPt máy sẽ chuyển sang trang Enter Target Data ta nhập điểm mốc thứ 2 vào phần PtID và chọn OK Tiếp tục bắt mục tiêu thứ 2 và nhấn phím ALL để đo điểm mốc thứ 2 ở trang Sight target point 2/ Sau đó menu F1 Compute sẽ hiện ra ta chọn F1 Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 14. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax Nếu dữ liệu các điểm mốc đúng máy sẽ báo độ chính xác của điểm đặt máy đạt được là bao nhiêu, còn ngược lại máy sẽ báo dữ liệu xấu không thể tính toán được Chọn Ok để cài đặt tọa độ vừa tính toán vào tọa độ trạm máy tự do. Lưu ý: sau khi ta cài đặt trạm máy tự do xong khi ta vào các chương trình Surveying hoặc Stake Out ta không cần phải khai báo lại các bước F1 F2 F3 và ta có thể vào thẳng F4 Start để làm việc D. PROGRAMS > FILE: quản lý dữ liệu trong máy Job, fixpoint, Measurements, Code 1 F1 Job : quản ly Job, tạo NEW Job, xóa DELETE job 2 F2 Fixpoint : quản lý các điểm mốc, tạo mới, xóa, chỉnh sửa, tìm kiếm các điểm mốc tọa độ 3 F3 Measurements : quản lý các điểm đo, tạo mới, xóa, chỉnh sửa, tìm kiếm các điểm đo tọa độ 4 F4 Code : quản lý các mã địa hình Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
 15. Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Geomax Công ty TNHH Đất Hợp ĐT: 08. 35116746 - 35116747 144 Chu Văn An, P26, Q.Bình Thạnh Fax: 35116745
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2