intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MIKE 11

Chia sẻ: AnhThaoPro | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:106

0
1.315
lượt xem
270
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MIKE 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MIKE 11 là một phần mềm kỹ thuật chuyên dụng mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở cửa sông, sông, hệ thống tưới, kênh dẫn và các hệ thống dẫn nước khác. MIKE 11 là mô hình động lực một chiều thân thiện với người sử dụng nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý và vận hành cho sông và hệ thống kênh dẫn đơn giản và phức tạp. Với môi trường đặc biệt thân thiện với người sử dụng, linh hoạt và tốc độ, MIKE 11 cung cấp một môi trường thiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MIKE 11

 1. MIKE 11 MỘT HỆ THỐNG CÔNG CỤ MÔ HÌNH CHO SÔNG VÀ KÊNH DẪN Sách hướng dẫn giới thiệu tóm tắt Tháng 5 năm 2000
 2. MIKE 11 MỤC LỤC 1 ..................................................................................................................................... L ỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................... 1- 1 1.1 Bản quyền ......................................................................................................................................1-1 1.2 Trách nhiệm hữu hạn ...................................................................................................................1-1 1.3 Về MIKE 11và tài liệu hướng dẫn này....................................................................................1-1 2 ..................................................................................................................................... T RƯỚC KHI BẮT ĐẦU ............................................................................................... 2- 1 2.1 Hỗ trợ của sản phẩm ....................................................................................................................2-1 2.2 Khóa đào tạo của DHI .................................................................................................................2-3 2.3 Ý kiến và đề nghị .........................................................................................................................2-3 3 ..................................................................................................................................... W ELCOME TO MIKE 11 .............................................................................................. 3- 1 3.1 Giới thiệu .......................................................................................................................................3-1 3.2 Mô tả sơ lược về MIKE 11 ........................................................................................................3-1 3.3 MIKE 11.........................................................................................................................................3-2 3.4 Có gì mới? .....................................................................................................................................3-3 4 ..................................................................................................................................... B ẮT ĐẦU ...................................................................................................................... 4- 1 4.1 Yêu cầu phần cứng.......................................................................................................................4-1 4.2 Cài đặt MIKE 11 ..........................................................................................................................4-1 4.3 Khởi động MIKE 11 thế nào ....................................................................................................4-1 ỄN ĐÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM www.tainguyennuoc.vn i DHI Water & Environment
 3. MIKE 11 4.4 Hỗ trợ trực tuyến của MIKE 11 ................................................................................................ 4-3 5 ..................................................................................................................................... Là m việc với Giao diện người sử dụng MIKE 11........................................................... 5- 1 5.1 MIKE 11 Editor Files .................................................................................................................. 5-1 5.1.1 Xử lý File ................................................................................................................................ 5-1 5.1.2 Các dạng file ........................................................................................................................ 5-4 5.2 Tổng hợp các Editors – Simulation Editor ............................................................................. 5-4 5.3 Làm việc với Editor mạng sông- Network Editor ................................................................ 5-5 5.3.1 Cửa sổ sơ đồ- Graphical view ....................................................................................... 5-6 5.3.2 Cửa sổ bảng số liệu- Tabular view .............................................................................. 5-8 5.4 Làm việc với Editor mặt cắt- Cross-section Editor ............................................................ 5-16 5.4.1 Cửa sổ dữ liệu thô ............................................................................................................ 5-17 5.4.2 Cửa sổ dữ liệu đã xử lý .................................................................................................. 5-20 5.5 Làm việc với Editor biên (Boundary Editors) ..................................................................... 5-21 5.5.1 Editor chuỗi thời gian- Time series editor.............................................................. 5-22 5.5.2 Editor biên- Boundary editor....................................................................................... 5-26 5.6 Làm việc với Parameter File Editors ..................................................................................... 5-28 5.6.1 Editor thông số thủy động lực- HD parameter editor ........................................ 5-28 5.6.2 Editor thông số tải khuyếch tán- Editor AD parameter editor ........................ 5-32 5.6.3 Editor thông số vận chuyển bùn cát- ST parameter editor ............................... 5-36 5.6.4 Editor thông số chất lượng nước- WQ parameter editor .................................. 5-39 6 .....................................................................................................................................L ẬP MỘT MÔ PHỎNG (SET UP A SIMULATION) ............................................ 6- 1 6.1 Dùng Editor mô phỏng- Simulation Editor ............................................................................ 6-1 6.2 Tập tin editor mô phỏng (Simulation Editor File)- cũng là một bản ghi mô phỏng (Simulation-Log) ........................................................................................................................................... 6-4 7 .....................................................................................................................................H ƯỚNG DẪN HỌC MIKE 11 ................................................................................... 7- 1 7.1 Tôi sẽ học những gì? ................................................................................................................... 7-1 ii DHI Water & Environment
 4. MIKE 11 7.2 Network Editor- Các tiện ích cơ bản .......................................................................................7-1 7.3 Cross-section Editor ..................................................................................................................7-10 7.4 Boundary & Time Series Editor (Editor biên và Chuỗi thời gian) .................................7-13 7.5 HD Parameter Editor .................................................................................................................7-19 7.6 Chạy một mô phỏng ..................................................................................................................7-20 8 ..................................................................................................................................... M IKE View TUTORIAL................................................................................................ 8- 1 8.1 Tổng quan về MIKE View .........................................................................................................8-1 8.2 MIKE Print ....................................................................................................................................8-3 8.3 Tôi sẽ học được những gì trong cuốn hướng dẫn MIKE View? .......................................8-3 8.4 Trước khi bắt đầu .........................................................................................................................8-3 8.5 Về File kết quả của Mike 11 và MOUSE ...............................................................................8-4 8.6 Chúng ta sẽ xem cái gì ................................................................................................................8-4 8.7 Nạp kết quả ....................................................................................................................................8-5 8.8 Thám hiểm cửa sổ MIKE View ................................................................................................8-6 8.9 Xem Dữ liệu hệ thống .................................................................................................................8-6 8.10 Xem kết quả...................................................................................................................................8-9 8.11 Xem các Kết quả trong mặt cặt dọc .......................................................................................8-12 8.12 Xem Chuỗi thời gian .................................................................................................................8-13 9 ......................................................................................................................................Tạ o lập mô hình trình diễn trong đĩa CD - Rom của DHI............................................... 9- 1 9.1 Giới thiệu .......................................................................................................................................9-1 9.2 Cách sử dụng mô hình tạo lập trình diễn ................................................................................9-1 9.3 Sông Cali ........................................................................................................................................9-2 9.4 Vida .................................................................................................................................................9-4 ỄN ĐÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM www.tainguyennuoc.vn iii DHI Water & Environment
 5. MIKE 11 1 LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Bản quyền Tài liệu này liên quan đến phần mềm máy tính độc quyền đã được bảo vệ. Không được sao chép, in sang lại tài liệu này hoặc các chương trình có liên quan nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của DHI Water & Environment (DHI). Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem ‘Thỏa thuận về bản quyền phần mềm của DHI’ ('DHI Software Licence Agreement'). 1.2 Trách nhiệm hữu hạn Trách nhiệm của DHI là hữu hạn, như đã mô tả trong Phần III của ‘Thỏa thuận về bản quyền phần mềm của DHI’: 'TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DHI HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DHI (CÁC ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP) KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, CHO DÙ ĐÓ LÀ ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY LÀ HẬU QUẢ THIỆT HẠI KÉO THEO HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH HAY KHOẢN TIẾT KIỆM, GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG HOẶC TỔN THẤT VỀ TÀI CHÍNH KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY SỬ DỤNG KHÔNG HIỆU QUẢ SẢN PHẨM PHẦN MỀM NÀY CỦA DHI, NGAY CẢ KHI DHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI CÓ THỂ XẢY RA. GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI YÊU CẦU CỦA THIỆT HẠI CÁ NHÂN TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP QUI ĐỊNH. MỘT VÀI QUỐC GIA HOẶC BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ KÉO THEO, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN VÀ DO ĐÓ MỘT SỐ ĐIỀU TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỐC GIA CỦA BẠN. KHI BẠN MỞ NIÊM PHONG HOẶC CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN RẰNG CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN PHỤ ÁP DỤNG TỐI ĐA THEO LUẬT PHÁP CỦA CÁC GIỚI HẠN TRÊN SẼ ÁP DỤNG KHI BẠN MUA PHẦN MỀM NÀY.' 1.3 Về MIKE 11và tài liệu hướng dẫn này MIKE 11, do DHI Water & Environment phát triển, là một gói phần mềm dùng để mô phỏng dòng chảy/ lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở các cửa sông, sông, kênh tưới và các vật thể nước khác. ỄN ĐÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM www.tainguyennuoc.vn 1-1 DHI Water & Environment
 6. MIKE 11 Tài liệu này là một mô tả ngắn về MIKE 11 và đặc biệt là MIKE 11 với phần nhấn mạnh về các đặc trưng cơ bản và việc sử dụng Giao diện người sử dụng đồ họa Windows tích hợp của MIKE 11. Ngoài ra, phần hướng dẫn được trình bày nhằm giới thiệu MIKE 11 đến những người sử dụng chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm làm việc với MIKE 11 và hướng dẫn họ thông qua phần thiết lập và mô phỏng một hệ thống sông đơn giản. Phần trình bày kết quả từ MIKE 11 được thực hiện bằng MIKE View. MIKE View là một công cụ trình bày kết quả và báo cáo dựa trên Windows, cho cả MIKE 11 và MOUSE (MOUSE, do DHI phát triển, là một gói phần mềm để mô phỏng dòng chảy mặt, lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở các lưu vực vùng đô thị và hệ thống cống rãnh). Phần hướng dẫn trình bày nhằm giúp người sử dụng MIKE 11 quen với các đặc tính và sử dụng MIKE View. Mô tả chi tiết hơn về MIKE View được trình bày trong một tài liệu riêng về MIKE View. Hướng dẫn sử dụng MIKE 11 (MIKE 11 User Guide) và Tài liệu tham khảo MIKE 11 (MIKE 11 Reference Manual) bổ sung cho phần Hỗ trợ trực tuyến (online Help) với các thông tin cần thiết về khái niệm và thuật toán trong quá trình xử lý chính mà MIKE 11 thực hiện, cũng như mô tả về các kỹ thuật lập mô hình được ứng dụng. Để giúp bạn học cách sử dụng MIKE 11 được hiệu quả, bạn có thể dùng phần Hỗ trợ trực tuyến và tài liệu này để hướng dẫn bạn thông qua các tiện ích/ tính năng của MIKE 11. 1-2 DHI Water & Environment
 7. MIKE 11 2 TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU 2.1 Hỗ trợ của sản phẩm Nếu bạn có thắc mắc gì về MIKE 11 hoặc có vấn đề gì về phần mềm MIKE 11, vui lòng tham khảo tài liệu này, Hướng dẫn sử dụng MIKE 11 (MIKE 11 User Guide), Tài liệu tham khảo MIKE 11 (MIKE 11 Reference Manual) hoặc Hỗ trợ trực tuyến (online Help). Bạn có thể tìm thấy thêm các chú dẫn có trong README file trong các đĩa đã được cập nhật gần đây nhất gửi đến cùng với phần cài đặt. Nếu bạn truy cập vào Internet, bạn cũng có thể xem trong mục ‘Những câu hỏi thường gặp’ (‘Frequently Asked Questions’ (FAQ)- ) hoặc ‘Các vấn đề được nêu và Cách giải quyết’ (‘Reported Problems and Workarounds’) tại trang chủ MIKE 11 (on the MIKE 11 Home Page). Trang chủ MIKE 11 hiện có tại: ‘http://www.dhi.dk/MIKE 11’. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của mình, xin vui lòng liên hệ với đại lý tại địa phương nước bạn. Ở những nước không có đại lý trong nước, bạn có thể liên hệ trực tiếp với DHI bằng thư, điện thoại, fax hoặc thư điện tử (e-mail): DHI – Water & Environment Agern Allé 11 2970 Hørsholm Denmark Phone: +45 45 16 92 00 Telefax: +45 45 16 92 92 e-mail: Software@dhi.dk Internet: http://www.dhi.dk Nếu bạn muốn nâng cấp hoặc mua thêm các mô-đun cho phần hiện đã cài đặt, vui lòng liên hệ đại lý tại địa phương hoặc DHI. Cách liên lạc hiệu quả nhất là bằng e-mail, cho phép chúng tôi tối ưu hóa dịch vụ dành cho khách hàng. Thông thường, DHI sẽ trả lời mọi thư từ trên e-mail nhận được trong vòng 24 giờ. 2-1 DHI Water & Environment
 8. MIKE 11 Khi liên hệ với đại lý trong nước hoặc DHI, bạn phải sẵn sàng với những thông tin sau đây: • Số hiệu phiên bản (version number) của MIKE 11 mà bạn đã cài đặt. • Từ ngữ chính xác của bất kỳ thông điệp nào xuất hiện trên màn hình (đối với các vấn đề về phần mềm). • Mô tả việc gì đã xảy ra và bạn đã làm gì khi vấn đề xảy ra. • Mô tả bạn đã giải quyết vấn đề như thế nào (nếu có) • Loại phần cứng mà bạn đang sử dụng, kể cả bộ nhớ đang dùng. 2-2 DHI Water & Environment
 9. MIKE 11 2.2 Khóa đào tạo của DHI Phần mềm của DHI thường được sử dụng để giải quyết những vấn đề phức tạp và mang tính chất phức hợp, đòi hỏi phải có khái niệm tốt về kỹ thuật và khả năng lập mô hình của phần mềm. Vì vậy, DHI cung cấp các khóa đào tạo trong quá trình sử dụng sản phẩm. Một danh mục các khóa học chuẩn sẽ được gửi đến cho khách hàng, từ các khoá học mang tính giới thiệu đến các khóa học nâng cao hơn cho người sử dụng. Các khoá học này được quảng cáo thông qua DHI Software News và trên trang web internet. Chúng tôi có thể điều chỉnh các khoá đào tạo theo từng chủ điểm cụ thể và mong muốn của cá nhân người học. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn trong các nỗ lực của bạn khi xây dựng mô hình ứng dụng phần mềm MIKE 11. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các khoá học của DHI, hay vui lòng liên hệ với chúng tôi. 2.3 Ý kiến và đề nghị Thành công trong việc hiểu các thông tin trình bày trong tài liệu này, cùng với kiến thức chung của người sử dụng về hệ thống sông, thuỷ văn, thuỷ động lực và kinh nghiệm trong mô hình số là rất cần thiết để có được lợi ích tối đa từ MIKE 11. Điều này muốn nói rằng chất lượng của tài liệu kể cả cách trình bày, độ hoàn thiện và năng lực thực tế có chứa khía cạnh đặc biệt về chất lượng sản phẩm phần mềm. Vì thế DHI đánh giá rất cao các ý kiến trong lĩnh vực này hy vọng rằng các phiên bản sau sẽ đóng góp cho sự cải tiến tổng thể chất lượng của MIKE 11. Xin vui lòng đóng góp ý kiến qua e-mail, fax hoặc viết thư. 2-3 DHI Water & Environment
 10. MIKE 11 3 WELCOME TO MIKE 11 3.1 Giới thiệu Welcome to MIKE 11. Sự công bố ra đời của MIKE 11 phiên bản 4 (năm 1997) đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc ứng dụng rộng rãi công cụ lập mô hình thuỷ động lực cho sông và kênh dẫn. MIKE 11 là một phần của thế hệ phần mềm mới của DHI dựa trên khái niệm của MIKE Zero, bao gồm Giao diện Người dùng đồ hoạ tích hợp trong Windows, thích hợp với các tiêu chuẩn rút ra cho phần mềm dựa trên Windows. Tuy nhiên, phần tính toán trọng tâm được biết đến và đã được kiểm chứng của thế hệ MIKE 11 trước đây- phiên bản ‘Cổ điển’ (‘Classic’ version)- vẫn còn được duy trì. MIKE 11 là một ứng dụng 32-bit thực sự, đảm bảo tốc độ tính toán nhanh hoặc tốc hoạt các con số so với các phiên bản MIKE 11 trước đây. Ứng dụng MIKE 11, ta có thể trả lời các câu hỏi như: • trong trường hợp có lũ thì mức lũ vượt sẽ là bao nhiêu - tại vị trí nào sẽ xảy ra lũ? • ngụ ý của việc giới thiệu ví dụ như các biện pháp kiểm soát lũ? • tác động môi trường lâu dài như thế nào khi bị ảnh hưởng do sự thay đổi các chất gây ô nhiễm? • phù sa lắng ở đâu trong hệ thống sông- và biến hình lòng dẫn thay đổi tổng thể như thế nào? • hàm lượng cao nhất các chất ô nhiễm tại một số vị trí là bao nhiêu- ví dụ như sau khi có ô nhiễm nặng từ lưu vực vùng đô thị, CSO (kết hợp lưu lượng xả từ đường cống) hoặc các nhà máy công nghiệp? Và còn nhiều nữa… 3.2 Mô tả sơ lược về MIKE 11 MIKE 11là một gói phần mềm kỹ thuật chuyên môn để mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở cửa sông, sông, hệ thống tưới, kênh dẫn và các vật thể nước khác. MIKE 11 là công cụ lập mô hình động lực, một chiều và thân thiện với người sử dụng nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý và vận hành cho sông và hệ thống kênh dẫn đơn 3-1 DHI Water & Environment
 11. MIKE 11 giản và phức tạp. Với môi trường đặc biệt thân thiện với người sử dụng, linh hoạt và tốc độ, MIKE 11 cung cấp một môi trường thiết kế hữu hiệu về kỹ thuật công trình, tài nguyên nước, quản lý chất lượng nước và các ứng dụng quy hoạch. Mô-đun mô hình thủy động lực (HD) là một phần trọng tâm của hệ thống lập mô hình MIKE 11 và hình thành cơ sở cho hầu hết các mô-đun bao gồm Dự báo lũ, Tải khuyếch tán, Chất lượng nước và các mô-đun vận chuyển bùn lắng không có cố kết. Mô-đun MIKE 11 HD giải các phương trình tổng hợp theo phương đứng để đảm bảo tính liên tục và động lượng (momentum), nghĩa là phương trình Saint Venant. Các ứng dụng liên quan đến mô-đun MIKE 11 HD bao gồm: • Dự báo lũ và vận hành hồ chứa • Các phương pháp mô phỏng kiểm soát lũ • Vận hành hệ thống tưới và tiêu thoát bề mặt • Thiết kế các hệ thống kênh dẫn • Nghiên cứu sóng triều và dâng nước do mưa ở sông và cửa sông Đặc trưng cơ bản của hệ thống lập mô hình MIKE 11 là cấu trúc mô-đun tổng hợp với nhiều loại mô-đun được thêm vào mỗi mô phỏng các hiện tượng liên quan đến hệ thống sông. Ngoài các mô-đun HD đã mô tả ở trên, MIKE bao gồm các mô-đun bổ sung đối với: • Thủy văn • Tải khuyếch tán • Các mô hình cho nhiều vấn đề về Chất lượng nước • Vận chuyển bùn cát có cố kết (có tính dính) • Vận chuyển bùn cát không có cố kết (không có tính dính) 3.3 MIKE 11 Đã từ lâu, MIKE 11 được biết đến như là một công cụ phần mềm có các tính năng giao diện tiên tiến và nhằm ứng dụng dễ dàng. Từ ban đầu, MIKE 11 được vận hành/ sử dụng thông qua hệ thống trình đơn tương tác (interactive menu system) hữu hiệu với các layout có hệ thống và các menu xếp dãy tuần tự. Ở mỗi bước trong cây trình đơn (menu tree), một hỗ trợ trực tuyến sẽ được cung cấp trong màn hình Help menu. Trong khuôn khổ này, phiên bản MIKE 11‘Classic’ (‘Cổ điển’)- phiên bản 3.20 đã được phát triển lên. Thế hệ mới của MIKE 11 kết hợp các đặc tính và kinh nghiệm từ MIKE 11 ‘Classic’, giao diện người sử dụng dựa trên cơ sở các tính năng hữu hiệu trong Windows bao gồm các tiện ích chỉnh sửa sơ đồ (graphical editing facilities) và tăng tốc độ tính toán bằng cách tận dụng tối đa công nghệ 32- bit. Về đầu vào/ chỉnh sửa, các đặc tính trong MIKE 11 bao gồm: 3-2 DHI Water & Environment
 12. MIKE 11 • nhập dữ liệu/ chỉnh sửa bản đồ • nhiều dạng dữ liệu đầu vào/ chỉnh sửa mang tính mô phỏng • tiện ích copy và dán (paste) để nhập (hoặc xuất) trực tiếp, ví dụ như từ các chương trình trang bảng tính (spreadsheet programs) • bảng số liệu tổng hợp (tabular) và cửa sổ sơ đồ (graphical windows) • nhập dữ liệu về mạng sông và địa hình từ ASCII text files • layout cho người sử dụng xác định cho tất cả các cửa sổ sơ đồ (màu sắc, cài đặt font, đường, các dạng điểm vạch dấu marker, v.v...) Về đầu ra, có các tính năng trình bày báo cáo tiên tiến, bao gồm: • màu của bản đồ trong horizontal plan cho hệ thống dữ liệu và kết quả • trình bày kết quả bằng hình động trong sơ đồ mặt ngang, dọc và chuỗi thời gian • thể hiện các kết quả bằng hình động đồng thời • trình bày chuỗi thời gian mở rộng • tiện ích copy và dán (paste) để xuất các bảng kết quả hoặc trình bày bản đồ vào các ứng dụng khác (trang bảng tính, word hoặc các dạng khác) 3.4 Có gì mới? Mỗi ấn bản MIKE 11 mới đều có các mô-đun mới, các đặc tính mới và/ hoặc hiệu chỉnh đối với các vấn đề hoặc những điểm sai lệch được phát hiện từ các ấn bản trước đây. Bạn có thể tìm thấy phần mô tả các đặc tính mới v.v... trong một README file trong DHI CD-ROM. 3-3 DHI Water & Environment
 13. MIKE 11 4 BẮT ĐẦU 4.1 Yêu cầu về phần cứng Thế hệ mới của MIKE 11 được dựa hoàn toàn trên Giao diện người dùng đồ hoạ của Windows và được biên soạn như là một ứng dụng 32-bit thực sự. Điều này muốn nói rằng MIKE 11 chỉ có thể thực hiện được trên Windows 95/98/2000 hoặc Windows NT. Yêu cầu phần cứng để thực hiện được MIKE 11 (hoặc phiên bản mới hơn) do đó tương tự như các yêu cầu đối với việc sử dụng Windows 95/98 hoặc Windows NT. Đó là: Tối thiểu: Khuyến nghị: Vi xử lý: Pentium, 90 MHz Pentium, 200 MHz (hoặc lớn hơn) Bộ nhớ ngẫu nhiên (RAM): 32 Mb 64 Mb (hoặc hơn) Ổ cứng: 100 Mb 1 Gb (hoặc hơn) Màn hình: SVGA SVGA, độ phân giải 1024x768 Bộ nhớ trên card đồ hoạ 1 Mb Ram (hoặc hơn) Ổ CD-Rom: tốc độ 2 x tốc độ 10 x (hoặc hơn) 4.2 Cài đặt MIKE 11 Để cài đặt MIKE 11, cho đĩa CD của DHI vào ổ CD-Rom trong máy tính của bạn với mặt đĩa có hình minh hoạ nằm phía trên. Kích hoạt cửa sổ Windows Explorer và nhắp chuột đôi vào ổ CD-Rom (thường là D:\ hoặc E:\). Thay đổi đường dẫn đến ‘MIKEZero Products’ bằng cách nhắp chuột đôi vào thư mục trên đĩa CD-Rom và chạy ‘Setup.Exe’. Chương trình Set-up sẽ tự động cài đặt tất cả các tập tin cần thiết cho MIKE 11 trên máy tính của bạn. Thêm vào đó, nhóm thư mục ‘MIKE 11’ sẽ được tạo, bao gồm các biểu tượng cho MIKE 11, MIKE 11 Convert, MIKE View, MIKE Print và Image Rectifier. 4.3 Khởi động MIKE 11 thế nào Để khởi động MIKE 11 chọn biểu tượng ‘MIKE 11 ’ trong nhóm ‘MIKE 11’. Chạy MIKE 11 không có mã khóa phần mềm do DHI tạo và một file bản quyền có giá trị, sẽ làm cho chương trình chỉ chạy được dạng Demo. Nếu điều này xảy ra thì một hộp 4-1 DHI Water & Environment
 14. MIKE 11 thông điệp sẽ thông báo cho bạn suốt quá trình cài đặt. Chạy trong trạng thái Demo, MIKE 11 vẫn cho phép truy cập đầy đủ đến mọi editor, tập tin đầu vào và các công cụ chỉnh sửa khác. Tuy nhiên, việc hạn chế này chỉ áp dụng cho một số yếu tố khi lưu tập tin kết quả và tiến hành tính toán. LƯU Ý: Giao diện người dùng của MIKEZero/MIKE 11 được thiết kế yêu cầu rằng màn hình với độ phân giải Super VGA (1024x768) được yêu cầu để có thể xem được nội dung đầy đủ của các hội thoại. Thực tế có thể chạy MIKE 11 trên màn hình có độ phân giải thấp hơn, nhưng chỉ có thể xem được một phần của hộp hội thoại, nếu một phần của cửa sổ nào đó bị di chuyển bằng cách dùng chuột. 4-2 DHI Water & Environment
 15. MIKE 11 4.4 Hỗ trợ trực tuyến của MIKE 11 Theo chuẩn mực của các ứng dụng Windows thực sự, MIKE 11 sử dụng Help trực tuyến để cung cấp các thông tin mang tính mô tả về mỗi editor, hội thoại và các trang đặc tính- property page- trong hệ thống. Help cung cấp phần giải thích về cách vận hành một hội thoại cũng như mô tả tham số hiện có trong một trang cụ thể nào đó. Hỗ trợ trực tuyến tích hợp thay thế được hướng dẫn sử dụng MIKE 11 trước đây có kèm theo trong phiên bản MIKE 11 ‘Classic’. Sau này, Hướng dẫn sử dụng của các thế hệ mới của MIKE 11 là dạng trực tuyến! Hỗ trợ trực tuyến có thể được kích hoạt bằng nhiều cách, phụ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng: 1) Sử dụng nút Help: Để xem được phần mô tả của các chức năng cụ thể, nhấp nút Help và di chuyển ‘?’ để chỉ đến và nhấp vào trang editor hoặc một trong nhiều nút có sẵn trong editor đó. Lưu ý rằng đặc tính help này chỉ có trong editor mạng. 2) nhấp nút để tìm help trên một trang editor được kích hoạt sẵn; Để truy cập đến help liên quan đến một trang editor property, nhấp nút trên bàn phím sau khi mở editor và kích hoạt trang property page đó. 3) Mở hệ thống Help trực tuyến để có thể kéo bằng tay đến từng trang help cụ thể; Mở hệ thống Help trực tuyến bằng cách chọn Help trong thanh trình đơn chính. 4-3 DHI Water & Environment
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2