Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
153
lượt xem
80
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hỏi đáp Tạo một ngăn lệnh mới trên Ribbon tên là “Lệnh của tui” như hình sau: Trả lời: PowerPoint 2010 cho phép tùy biến Ribbon với giao diện người dùng rất dễ sử dụng và nhanh chóng. Các bước thực hiện như sau: 1. Khởi động c ương tr n PowerPoint 2. Vào File, chọn Options, chọn Customize Ribbon.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 9

  1. PowerPoint 2010 Hỏi đáp Tạo một ngăn lệnh mới trên Ribbon tên là “Lệnh của tui” như hình sau: n Tạo ngăn “Lệnh của tui” trên Ribbon Trả lời: PowerPoint 2010 cho phép tùy biến Ribbon với giao diện người dùng rất dễ sử dụng và nhanh chóng. Các bước thực hiện như sau: 1. Khởi động c ương tr n PowerPoint 2. Vào File, chọn Options, chọn Customize Ribbon. 1
  2. PowerPoint 2010 n Tùy biến Riboon 3. Nhấn vào nút New Tab, một Tab mới được tạo t êm trong dan sác Main Tabs ở trên Bạn nhấp phải chuột lên Tab vừa tạo và c ọn lệnh Rename để đặt tên lại. n Đặt tên lại cho Tab 2
  3. PowerPoint 2010 4. Nhấp phải chuột lên New Group (Custom) và c ọn Rename để đặt tên lại là “Cắt, dán” và n ấp OK để đóng ộp Rename. n Đổi tên c o Group 5. Chọn lại ngăn “Lệnh của tui” và n ấp chuột 3 lần nút New Group ở bên dưới để t êm vào n óm lệnh nữa Sau đó làm t eo bước để lần lượt đổi tên là “Định dạng”, “C èn slide, đối tượng”, “ iệu ứng” n C èn các n óm vào Tab mới 6. Để t êm các nút lện vào các n óm lệnh vừa tạo làm t eo tr n tự sau:  Chọn Choose commands from bên k ung bên trái để liệt kê các lện t ông dụng 3
  4. PowerPoint 2010  Chọn nút lệnh cần đưa vào “Lệnh của tui”  Chọn n óm lệnh chứa nút lện đang c ọn từ khung Customize the Ribbon bên p ải.  Nhấn nút Add để t êm các lện vào các n óm oặc nhấn nút Remove để loại bỏ nút k ông cần khỏi các n óm  Thực hiện lại qui tr n này để t êm tất cả các nút lện vào các n óm t eo yêu cầu câu ỏi.  Nhấn nút Move Up và Move Down để sắp xếp các nút lệnh theo tr n tự yêu cầu. n T êm các nút lện vào các n óm tương ứng 7. Chọn ngăn “Lệnh của tui” và n ấn các nút Move Up hoặc Move Down để đưa ngăn này lên trước ngăn Home. 8. T eo yêu cầu của câu ỏi t n óm lện “Định dạng” k ông có các n ãn bên dưới các nút lệnh. Do vậy, bạn nhấp phải chuột lên n óm lện này rồi chọn Hide Command Labels. 4
  5. PowerPoint 2010 n Ẩn n ãn bên dưới nút lệnh Cho biết cách thay đổi một số tùy chỉnh trong chương trình PowerPoint?  Thay đổi tông màu (Color scheme) của chương trình.  Tắt tính năng kiểm tra chính tả của văn bản.  Điều chỉnh Recent Presentations lại còn 10. Trả lời: Các bước thực hiện như sau: 1. Mở c ương tr n PowerPoint 2. Vào File, chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 3. Chọn n óm General, tại User Interface options, tại hộp Color scheme bạn chọn lại tông màu c o c ương tr n 5
  6. PowerPoint 2010 n Chọn Color scheme 4. Chọn n óm Proofing, tại When correcting spelling in PowerPoint, bỏ chọn Check spelling as you type. n Bỏ tùy c ọn kiểm tra c ín tả 5. Vào n óm Advanced, n óm Display và điều chỉnh tại hộp Show this number of Recent Documents t àn 0 n 0 Tùy c ọn Recent Documents 6. Nhấn OK oàn tất. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản