Hướng dẫn tạo trang forum hoàn chỉnh A-Z

Chia sẻ: Nguyen Van Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

2
2.138
lượt xem
147
download

Hướng dẫn tạo trang forum hoàn chỉnh A-Z

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách tạo một trang forum cho riêng mình với những hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tạo trang forum hoàn chỉnh A-Z

 1. vantoanavril@yahoo.com.vn1 A-----ĐĂNG KÍ Để đăng kí ở Invisionfree bạn hay vào http://invisionfree.com/ chọn Register ở menu bên tay phải. Sẽ hiện ra một trang, có thể là từ s1 cho đến s8.invisionfree. Chúng ta thường gặp s3 và s4 nhiều hơn cả. Con số này không quan trọng lắm. Ở mục điền thông tin: Board Name: Tên của forum bạn, chỉ được điền kí tự và số, hãy điền tiếng việt không dấu. Username: Tên của Root Admin, tức là bạn, người đầu tiên sử dụng diễn đàn. Hãy viết tiếng việt không dấu!! Category: Mục đích của bạn đối với diễn đàn, đa phần nên chọn Forum Service. Password: mật mã của bạn Password verity: gõ lại Password. Email Address: E-mail có thật của bạn, mỗi e-mail chỉ đăng kí được một lần Email Address verity: Gõ lại E-mail Điều lệ của Invisionfree, chỉ có ba điều quan trọng nhất: 1- Chỉ dung tiếng Anh trên diễn đàn 2- Không được xoá quảng cáo 3- Không xoá nguồn gốc diễn đàn (copyright invision power Board) Tuy nhiên, Invision Teams đã du di cho bạn khoản thứ nhất, vì vậy bạn đừng vi phạm hai khoản còn lại, nếu bạn muốn diễn đàn của mình bình yên. Bạn đồng ý và ấn Register!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B--VIỆT HOÁ 1---Việt hoá trong Invisionfree tức là thay đổi từ trong đó bằng tiếng Việt bằng Javascript. Dùng đoạn mã
 2. vantoanavril@yahoo.com.vn2 change("Last Post Info", "Bài gửi cuối") change("Welcome back; your last visit was on ", "Mừng bạn trở lại, Đăng nhập cuối cùng của bạn là ") change("Logged in as:", "Tên đăng nhập: ") change("The newest member is", "Thành Viên mới nhập làng là:") change("user(s) active in the past 60 minutes", "người online 60 phút trước") change("Most users ever online was", "Số người online đông nhất là ") change("Show detailed list by", "Xem chi tiết ") change("Our members have made a total of", "Tổng số bài đã viết là ") change("posts", "bài viết") change("No members are celebrating a birthday today", "Không có anh em nào sinh nhật hôm nay") change("guests", "khách") change("Registered", "thành viên") change("We have ", "Chúng ta có ") change("Users", ".") change("Welcome Guest ", "Chào Mừng Bạn đến với diễn đàn") change("Log In", "Đăng nhập") change("Register", "Đăng kí") change("Quick Đăng nhập ", "Đăng nhập nhanh") change("Please enter your name", "Tên đăng nhập") change("Please enter your password", "Mật khẩu đăng nhập") change("You must already have thành viên for an account before you can Đăng nhập.", "Bạn phải là thành viên trước khi đăng nhập vào diễn đàn") change("If you do not have an account, ", "Nếu bạn không có tài khoản ,") change("you may", "bạn có thể") change("by clicking the", "bằng cách ấn vào chữ") change("link near the top of the screen " ,"ở phía trên") change("I've forgotten my password!", "Bạn quên mật khẩu ư ?") change("Please enter your details below to Đăng nhập", "Hãy điền vào 2 bảng dưới đây để đăng nhập đăng nhập") change("thành viên Member Name", "Tên thành viên") change("Diễn đàn Led by", "Diễn đàn được điều hành bởi") change("No messages found", "Không tìm thấy tin nhắn nào") change("Your thành viên email address", "Địa chỉ email của bạn") change("Total number of bài viết to date", "Số bài bạn đã viết") change("You thành viên on ", "Bạn là thàn viên từ ") change("Average number of bài viết per day", "Số bài viết mỗi ngày(trung binh)") change("Total messages (in all folders)", "Tổng số tin nhắn (Trong tất cả hộp tin)") change("Message space left", "Không gian còn thừa") change("Your personal note pad", "Tờ nháp của bạn") change("Welcome to your control panel", "Chào mừng bạn đến với thông tin riêng tư") change("Compose New Message", "Viết tin nhắn mới") change("Go to Hộp thư;", "Hộp tin nhắn") change("Sent Items", "Tin nhắn đã gửi") change("Empty PM Folders", "Xóa hết tin nhắn") change("Edit Storage Folders", "Biên tập hộp tin nhắn") change("PM Buddies/Block List", "Không muốn nhận thư của...") change("Archive Messages", "Bảng điều khiển") change("Saved (Unsent) PMs", "Tin nhắn chưa gởi") change("Message Tracker", "Tổng hộp tin nhắn") change("Subscriptions", "Theo dõi") change("Message Title", "Tiêu đề") change("Message For", "Gởi cho") change("Personal Profile", "Thông tin cá nhân") change("Edit Profile info", "Sửa đổi thông tin") change("Edit Signature", "Sửa chữ ký")
 3. vantoanavril@yahoo.com.vn3 change("Edit Avatar Settings", "Thay đổi hình đại diện") change("Change Personal Photo", "Thay đổi hình cá nhân") change("Options", "Lựa chọn") change("Change Password", "Đổi mật khẩu") change("Change Email Address", "Đổi địa chỉ email") change("Welcome to your control panel", "Chào mừng bạn đến với không gian riêng tư") change("Menu", "Thực đơn") change("View Bài viết", "Bài viết") change("View Diễn đàns", "Diễn đàn") change("Skin and Languages", "Giao diện và ngôn ngữ") change("Board Settings", "Thông tin diễn đàn") change("Your account summary", "Tài khoản của bạn") change("Your Hộp thư summary", "Khái quát hòm thư") change("Remember me?", "Bạn có muốn nhắc mật khẩu không?") change("If enabled, you will be automatically logged in again when you visit.", "Nếu có , Bạn sẽ được tự động đăng nhập lần sau") change("This is not recommended for shared computers.", "Không nên đồng ý nếu bạn sử dụng Internet công cộng.") change("Privacy, do you want to appear on the active . list?", "Bạn có muốn dấu mặt?") change(" Yes ", "Có") change(" No ", "Không") change("Don't add me to the active . list", "Tôi không muốn xuất hiện trong danh sách Online") change("of total capacity", "trên tổng số dung lượng bạn có") change("bạn có thể enter up to 6 names in the carbon copy box.", "Bạn có thể điền vào tên của 6 thành viên trong hộp bên.") change("One line per name.", "Mỗi dòng một tên.") change("Enter your message", "Tin nhắn của bạn") change("Code Buttons", "Bộ nút mã") change("Normal Mode", "Chế độ bình thường") change("Guided Mode", "Hướng dẫn toàn bộ") change("Enter your Post", "Bài viết của bạn") change("Clickable Smilies", "Chọn icon vui") change("Show All", "Xem tất cả") change("Check Post Length", "Kiểm tra độ dài bài viết") change("Add a copy of this message to my Thu da gui folder", "Sao lưu vào hộp tin nhắn đã gởi") change("Track this message? ", "Lưu tin nhắn này") change("OR Enter the members name here", "Điền tên thành viên ở đây") change("Address list empty ", "Danh sách địa chỉ rỗng") change("Choose from your address book", "Chọn từ số địa chỉ của bạn") change("Recipients Name", "Tên người nhận") change("Read messages", "Tin nhắn đã đọc") change("Unread messages", "Tin nhắn chưa đọc") change("Jump to folder", "Nhảy đến thư mục") change("Your folders are", "Thư mục của bạn đã có") change("Select read messages", "Chọn tin nhắn để đọc") change("Unselect all", "Không chọn tất cả") change("messages out of 50 maximum storable messages", "tin nhắn trên tổng số 50 tin cần có thể nhắn") change("You have ", "Bạn có ") change("the selected messages", "tin nhắn đã chọn") change(" Sender ", "Người gởi") change(" Date ", "Ngày") change("Topic Title", "Tiêu đề chủ đề") change("Topic Description", "Chú Thích") change("Post Lựa chọn", "Chế độ bài viết") change("Enable emoticons", "Hiển thị mặt cười")
 4. vantoanavril@yahoo.com.vn4 change("Enable signature", "Hiển thị chữ kí") change("Enable email Khôngtification of Trả lời", "Hiển thị email") change("Post Icons", "Biểu tượng bài viết") change("Use none", "Không sử dụng") change("After posting...", "Sau khi viết bài...") change("Không Bài viết were found. This is either because there are Không Bài viết in this Diễn đàn, or the Bài viết are older than the current age cut-off.", "Diễn đàn chưa có bài viết , Các bạn hãy nhấn vào nút Bài mới để khởi động Forum này.") change(" Topic Starter ", "Người viết") change(" Views ", "Xem") change("Last Action", "Bài trả lời cuối") change("Open Topic (new Trả lời)", "bài viết mới") change("Open Topic (no new Trả lời)", "Không có bài trả lời mới") change("Hot Topic (new Trả lời)", "Bài viết được quan tâm") change("Hot Topic (no new Trả lời)", "Bài viết được quan tâm chưa có trả lời mới") change("Poll (new votes)", "Bình chọn mới") change("Poll (no new votes)", "Bình chọn cũ") change("Locked Topic", "Chủ đề bị khóa") change("Moved Topic", "Chủ đề đã di chuyển") change("Registration Form", "Thông tin đăng ký") change("Registration Instructions", "Cấu trúc đăng ký") change("Please ensure that you complete all the fields fully, taking particular care over the password fields.", "Chắc chắn rằng bạn sẽ điền đầy đủ thông tin vào các ô trống,và lưu ý phần mềm ăn cắp mật khẩu khi hoàn tất thông tin cá nhân.") change("Please complete the form fully", "Hãy điền đầy đủ thông tin vào bảng dưới đây") change("Please choose a Username", "Nickname của bạn là:") change("Usernames must be between 3 and 32 characters long", "Nickname của bạn chỉ trong 3->32 chữ") change("Please choose a Password", "Mật khẩu") change("Passwords must be between 3 and 32 characters long", "Mật khẩu cảu bạn chỉ trong3->32 chữ") change("Please re-enter your password", "Xác nhận mật khẩu") change("It must match exactly", "Phải thật chính xác") change("Please enter your email address", "Địa chỉ email của bạn") change("You will need to enter a real email address", "bạn phải đánh địa chỉ email bạn đang dùng ") change("Please re-enter your email address", "Gõ lại địa chỉ email") change("Security Code Confirmation", "Mã số bí mật") change("Your unique security code", "Mã số bất kỳ của bạn") change("If you do Khôngt see any numbers, or see broken images, please contact a board administrator to rectify the problem.", "Nếu bạn không thấy mã số bí mật nào , hãy liên lạc với Admin của diễn đàn để sửa chữa") change("Confirm security code", "Khẳng định mã số bí mật") change("Please enter the 6 digit code shown above in image format.", "Hãy nhập những số có trong hình ") change("Please remember that we are not responsible for any messages posted. We do not vouch for or warrant the accuracy, completeness or usefulness of any message, and are not responsible for the contents of any message. The messages express theXemof the author of the message, not necessarily theXemof this BB. Any user who feels that a posted message is objectionable is encouraged to contact us immediately by email. Chúng ta có the ability to remove objectionable messages and we will make every effort to do so, within a reasonable time frame, if we determine that removal is necessary. You agree, through your use of this service, that you will not use this BB to post any material which is knowingly false and/or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise violative of any law. You agree not to post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or by this BB.", "Chào mừng bạn đã đến với Game VN,chúng tôi luôn hoan nghênh các bạn đã đến và đăng ký thành viên,tại đây các bạn sẽ luôn có giây phút vui vẻ thoải mái,trao đổi kinh nghiệm và học tập.Tuy nhiên chúng tôi cũng có một số quy định chung mong các bạn tuân theo:không được gởi bài viết có nội dung trái với văn hóa Việt Nam,không có từ ngữ phản động chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa,tham gia tích cực để diễn đàn thêm phong phú,tán nhảm thì được nhưng không sa đà.Đó là những quy định của Game VN,nếu có vi phạm chúng tôi không chịu trách nhiệm việc bạn làm.") change("Không the: Only numbers are allowed, a '0' is a numerical zero, Không thể alphabetical 'O'.", "Chú ý :
 5. vantoanavril@yahoo.com.vn5 Nên phân biệt chữ O và số 0") change("Submit my registration", "Đăng ký thành viên") change("Post a new topic in", "Tạo chủ đề mới trong") change("Attach New Poll", "Thêm bình chọn mới") change("Next Oldest", "Bài cũ nhất") change("Next Newest", "Bai mới nhất") change("Track this topic", "Theo dõi chủ đề này") change("Email this topic", "Gửi topic này cho bạn của bạn qua email") change("Print this topic", "In chủ đề này") change("Subscribe to this Diễn đàn", "Theo dõi diễn đàn này") change("Mark this Diễn đàn as read", "Đánh dấu diễn đàn đã được chọn") change("Topic Settings", "Chế độ của chủ đề") change(" Group ", "Nhóm") change("bài viết:", "Bài viết : ") change("Member Không", "Thành viên số") change(" Joined ", "Tham gia ngày") change(" Warn ", "Mức độ cảnh cáo") change("This post has been edited by ", "Bài viết này được sửa bởi ") change("The moderating team", "Đội ngũ quản trị") change("Today's active Bài viết", "10 bài viết gần đây nhất") change("Today's top 10 posters", "Top 10 người sôi nổi ngày hôm nay") change("Overall top 10 posters", "Bảng xếp hạng") change("Delete cookies set by this board", "Xóa dấu vết trên máy bạn") change("Mark all bài viết as read", "Đánh dấu tất cả bài viết") change("Please read fully and check the 'I agree' box ONLY if you agree to the terms ", "Hãy đọc toàn bộ và đánh dấu vào nút Tôi đồng ý NẾU bạn đồng ý với những quy định trên") change("I agree", "Tôi đồng ý") change("Resend Validation Email", "Gửi Email Kích Hoạt") change("portal","-Trang Chủ-") change("latest news"," Bài Viết Cuối Là:") change("members","Thành viên") change("By:","Người Viết:") change("In:","Bài Viết:") change("Forum Led Người Viếtt:"," Điều Hành Bởi...:::::") change("Member No","Thành viên thứ") change("Group","Thuôc Nhóm") change("Joined","Ngày gia nhâp") change("Sorry, an error occurred. If you are unsure on how to use a feature, or don't know why you got this error message, try looking through the Giup do files for more information.","Rất tiếc là bạn phải đăng nhập trước khi vào diễn đàn..") change("The error returned was:","Có lỗi xảy ra rồi bạn ơi:") change("Sorry, you do not have permission to start a topic in this Forum","Có thể là topic đã bị đóng nên bạn không post bài được") change("You are not logged in, bạn có thể Đăng nhập below","Bạn phải đăng nhập ngay") change("Your account username","Tên sử dụng") change("Your account password","Mật khẩu") change("You do not have permission to view this board","BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI VÀO DIỄN ĐÀN") change("Đăng kí a new account","ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN") change("Forgotten Password Recovery","..................") change(" Our Giup do documentation","..................") change("Contact the Forums administrator ","..................") change("No Bài viết were found. This is either because there areKhôngBài viết in this Forum, or the Bài viết are older than the current age cut-off","Bạn phải là thành viên mới có thể xem được nội dung diễn đàn..") change("Fast Reply","Trả Lời Nhanh") change("Important Bài viết","Bài viết Quan Trọng")
 6. vantoanavril@yahoo.com.vn6 change("THE FOLLOWING ERROR(S) WERE FOUND","Có Lỗi Xảy Ra") change("You must enter a Tên bài viết longer than 2 characters","Bạn Phải điền Tên Bài Viết") change("Show Smilies Pop Up Window"," Chọn Biểu Tượng cho Bài Viết") change("There areKhôngforthcoming Lịch events", "Không có sự kiện nào !") change("Forthcoming Lịch Events ", "Những sự kiện ") change("within the next 5 days", "xảy ra trong 5 ngày tới") change("No information", "Chưa có thông tin") change("Click here", "Nhấn vào đây") change("Viewing Profile", "Xem thông tin thành viên") change("Find all Bài viết by this member", "Tìm tất cả bài viết của thành viên này") change("Add to contact list", "Bổ sung vào sổ địa chỉ") change("Edit my Signature", "Sửa chữ ký của tôi") change("Avatar Lựa chọn", "Thay đổi Avatar cá nhân") change("Edit my Profile", "Sửa đổi thông tin bản thân") change("Personal Message", "Tin nhắn cá nhân") change("Signature", "Chữ ký") change("back", "Trở lại") change("member", "Thành viên") change("title", "tiêu đề") change("Information", "Thông tin") change("Total Cumulative", "Tổng số") change("per day", "mỗi ngày") change("Last Activity", "Ghé thăm lần cuối") change("User's local time", "Giờ địa phương") change("Page creation time", "Thời gian hiện Forum") change("seconds", "giây") change("Thanks, You are now logged out", "Bây giờ bạn đã không còn online trên diễn đàn") change("Sorry, the password was wrong. All passwords are case sensitive", "Chúng tôi rất tiếc,bạn đã gõ nhầm mật khẩu") change("The following errors were found", "Forum báo lỗi") change("Thanks, you are now logged in as", "Bây giừo bạn đã Online vào Forum với tên truy cập là:") change("Please wait while we transfer you...", "Các bạn hãy chờ ít phút để đăng nhập") change("No Bài viết were found. This is either because there areKhôngBài viết in this Diễn đàn, or the Bài viết are older than the current age cut-off.", "Forum này chưa có chủ đề,bạn hãy nhấn vào nút Bài mới để thảo luận") //--> Sau khi chỉnh sửa, hãy copy tất cả đoạn trên vào một NotePad, và save lại ở dạng file java. Cách làm: Sau khi paste đoạn mã trên vào NotePad, trên NotePad Menu chọn: File>Save As..Trong Menu Save As chọn : ---Save as Type là : All file ---File name là viethoa.js ---Encoding là: utf-8 sau đó save lại vào máy. 2---Đăng kí một acount ở http://1asphost.com/ và upload (bằng trình duyệt của 1asphost vì nó không hỗ trợ FTP) lên. Trong Email khi đăng kí, 1asphost đa cho bạn tên miền, thí dụ là http://n.1asphost.com/keikun và file viethoas.js của bạn up lên thư mục gốc, tức địa chỉ của nó là: http://n.1asphost.com/keikun/viethoa.js 3--- Thay đường dẫn ở trên vào đoạn sau: 4--- Trong AdminCP của diễn đàn bạn, chọn Board Wrapper, hãy copy cái mã ở phần 3 vào Footer, chú ý tránh xa các đoạn mã khác cũng có đường dẫn đến các file js khác. Đến đây, phần việt hoá đã xong.!
 7. vantoanavril@yahoo.com.vn7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-- CHÈN BỘ GÕ Bộ gõ hiện giờ rất đa dạng, có thể dung unicode hoặc viettyping v..vv như gamevn là dùng Unicode. Bạn phải xác định, Invisionfree rất bình thường. Trong phần bạn có thể chỉnh sửa, nó chỉ như một cấu trúc html đơn giản, mà thực ra viết bằng php. Nhưng bạn cứ coi như nó là bằng html đi. Vậy thì nó sẽ có đủ: // Document Type nằm ở đây //Meta Tags, Javascript và CSS nằm ở đây (javascript là javascript hệ thống trình duyệt, nó giúp bạn phân phối trong trình duyệt sử dụng, không hoàn toàn giống như javascript bạn dùng ở thẻ // nơi bạn trình bày phần thân, gồm có: Header & Body, Footer: Quay trở lại việc chèn bộ gõ! 1-- Trong tag Meta, bạn cho đoạn: (Tag meta này giúp bạn không bị lỗi khi viết trong diễn đàn.) Cách1- Trong JavaScript bạn chèn: Cách2-Bạn chèn code này vào Admincp ---> Board Wrapper trong phần JavaScript : Đến đây, chèn bộ gõ trong Diễn đàn là xong. Còn trong Admin CP, bạn không thể dung bộ gõ này, hãy dùng Vietkey ở máy của bạn để viết Tiếng Việt, nên hạn chế viết từ nào có dạng "ượ" vì nó trở thành "ýợ" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D... THAY THẾ SKIN CỦA DIỄN ĐÀN:(Trong AdminCP, Skining & Style> Manage Style Set là phần bạn chỉnh sửa skin) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tôi Muốn Tạo Trang Chủ (Portal) Hiện ra khi người ta vào trang của tôi thì sao?? Trong AdminCP, Board Wrapper.Trong JavaScript, chèn đoạn /* Opening Portal Page By Webworldx */ var yourSite=" link trang của bạn" if(location.href.indexOf("act=site") == -1){ if(location.href==yourSite + "/" || location.href==yourSite || location.href==yourSite + "/index.php"){ location.href=yourSite + "/index.php?act=site" }} 2..Tôi muốn khi mọi người thoát ra khỏi diễn đàn có một bảng thông báo thì phải làm sao?? Trong Board Wrapper, phần Footer chèn đoạn: link=document.body.getElementsByTagName('a') for(a=0;a
 8. vantoanavril@yahoo.com.vn8 function LogOut(){ht = document.body ht.style.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grays cale=1)" if (confirm('Ban co muon thoat khong?')){return true; } else {ht.style.filter="";return false;}} 3... Tôi muốn có mấy con cá vàng bơi trong Diễn đàn thì phải làm sao? Trong Board Wrapper, Header & Body bạn chèn đoạn mã: 4...Tôi muốn con chuột trong diễn đàn của tôi đổi khác thì phải làm sao? Trong Board Wrapper, Javascript chèn đoạn Trong link kia, bạn có thể thay thế bất cứ con trỏ nào (có đuôi là .cur hoặc .ani) 5... Tôi muốn có một lão phù thuỷ nhảy ra giới thiệu khi mọi người vào trang của tôi thì phải làm sao? Trong Board Wrapper, JavaScript bạn chèn đoạn: Dim Merlin Sub window_OnLoad() AgentControleMerlin.Connected = True AgentControleMerlin.Characters.Load "Merlin" Set Merlin = AgentControleMerlin.Characters("Merlin") Merlin.LanguageID = &H040C Merlin.Show Merlin.Play "GetAttentionContinued" Merlin.Play "DoMagic1"
 9. vantoanavril@yahoo.com.vn9 Merlin.Speak"Cau noi thu nhat" Merlin.Play "Suggest" Merlin.Speak"cau noi thu hai" Merlin.Play "ReadContinued" Merlin.Speak"cau noi thu ba" Merlin.Hide End Sub Phần màu cam là phần bạn thay điều bạn muốn Merlin nói vào 6...Tôi muốn mọi người gửi nhạc trong diễn đàn của tôi thì làm thế nào?? Đầu tiên, khi tạo các Forum bạn phải set cho forum đó ở phần: Allow use of the tag? This will allow HTML to be posted and executed chọn yes Sau đó, đối với mỗi loại nhạc, có một cách gửi khác nhau. file mp3 và wma: [dohtml][/dohtml] file ram và midi [dohtml][/dohtml] file wma, mpg, asf [dohtml] [/dohtml] file Flash swf [dohtml] [/dohtml] 7... Trời, làm sao tôi bắt mọi người nhớ hết được những thứ trên, có cái nào ngắn hơn không? Bạn hãy hack mod UBBC cho diễn đàn của bạn: Trong Footer chèn lên đầu tiên đoạn: var spoiler = 4; var glow = 4; var xray = 4; var bgcolor = 4; var marquee = 4; var blur = 4; var strike = 4; var shadow = 4; var wave = 4; var transparency = 4; var you = 4; var doHTML = 1; var Super = 4; var sub = 4; var flipH = 4; var blink = 4; var hr = 4; var align = 4; var SQL = 4; var HTML = 4; var flash = 4; var ButtonCount = 5; Bạn sẽ có một nút "> và một nút Flash khi bạn chọn chế độ gửi bài đầy đủ. Tuy nhiên, nhạc của bạn chỉ có thể là mp3 hoặc mwa được mà thôi.
 10. vantoanavril@yahoo.com.vn10 8...Tôi muốn có nhà băng trong diễn đàn thì phải làm sao? Trong JavaScript dán đoạn: //Improved Money Hack - by Nico_rock moneyName="Money" moneySign="$" postMoney=15 document.write("") if(document.getElementById("userlinks").innerHTML.match("admin.php")&&document.cookie.match("user=")) isAdmin=true else isAdmin=false home="http://"+location.hostname+location.pathname c=0 form=document.forms for(i=0;i
 11. vantoanavril@yahoo.com.vn11 if(isAdmin) { tr=span[i].parentNode.parentNode memNo=tr.parentNode.parentNode.rows[tr.rowIndex-1].cells[0].innerHTML.match(/showuser=(\d+)/)[1] nCont+="  " } span[i].innerHTML+=nCont } function adjust(mode,no,pMon) { if(no&&pMon) { memNo=no posts=pMon } change=mode?prompt("Amount to add:",postMoney)rompt("Amount to remove:",postMoney) if(!mode) change="-"+change change=parseInt(change) change=posts+Math.ceil(change/postMoney) if(!isNaN(change)) { loading() document.getElementById("login").innerHTML="" } } function loading() { message="Connecting to Admin CP...Please Wait..." c++ status=message.substr(0,c) if(c==message.length) c=0 setTimeout("loading()",100) } if(self!=top&&location.href==home+"?act=UserCP") { document.write("") parent.wait(1) document.forms['theAdminForm'].submit() } function wait(rep) { ACP=document.frames['adminCP'] if(rep==1) { if(ACP.document.readyState!="complete") setTimeout("wait(1)",10)
 12. vantoanavril@yahoo.com.vn12 else { ACP.location+="&act=mem&code=doform&MEMBER_ID="+memNo wait(2) } } if(rep==2) { if(ACP.document.readyState!="complete") setTimeout("wait(2)",10) else { ACP.document.forms['theAdminForm'].elements['posts'].value=change ACP.document.forms['theAdminForm'].submit() wait(3) } } if(rep==3) if(ACP.document.readyState!="complete") setTimeout("wait(3)",10) else location.reload() } Sau đó chèn vào chỗ nào đó (trong body) //Improved Money Hack - by Nico_rock moneyName="Money" moneySign="$" postMoney=15 Mod này rất khó, và nhiều khi không hiện lên như ta mong đợi!! 9...Tôi muốn có chữ chạy trên thanh toolball, phải làm sao? chèn vào Javascript
 13. vantoanavril@yahoo.com.vn13 txt = "" if (pos == message.length-1) pos = -1 } pos++ setTimeout("scrollText('"+pos+"')",pauze) } // Unhide --> scrollText(0) 10...Tôi muốn mục trả lời nhanh luôn hiện ra thì phải làm sao? Khi tạo forum, trong lựa chọn bạn phải chọn use quick repply, sau đó bạn dán đoạn sau vào footer: 11...Tôi muốn có mod tuổi, giới tính, quốc gia.. thì phải làm sao? Chèn đoạn sau vào footer: //xProfile 1.2 by Markup Age = "ON" Location = "ON" Flags = "ON" SoundInProfile = "ON" i=0 newField = [] newField[i++] = ["Tên", "nam", "", "", "Both", 1] newField[i++] = ["Giới Tính", "gen", "Nam;Nữ", "", "Both", 2] 12...Tôi muốn bài viết hiện ra trang Portal thì phải làm sao? Trong Admin CP, IPDynamic Line Setup: +Forums to export articles from...: chọn nơi mà bạn muốn bài sẽ hiện ra trên trang chủ +Number of Articles to display in the main section: số bài hiện: +Max. no of characters to show per article: sô kí tự tối đa trong bài hiện 13... Ôi, trang chủ của tôi nó không có tiếng việt, làm sao đây? Trong Admin CP, IP Dynamic line setup, phần Show Affiliates box? chọn Yes Phần Show Affiliates box content Raw HTML enabled chèn đoạn: 14.. Tôi muốn có nhạc nền cho trang chủ thì phải làm sao đây? Trong Admin CP, IP Dynamic line setup, phần Show Affiliates box? chọn Yes Phần Show Affiliates box content Raw HTML enabled chèn đoạn: nếu bạn muốn cả diễn đàn cũng có nhạc, nhưng là bài khác, bạn chỉ việc thay link và đưa vào phần Javascript trong Board Wrapper 15...Tôi muốn chèn một ảnh nền vào trong diễn đàn, phải làm sao đây
 14. vantoanavril@yahoo.com.vn14 Trong Javascript của Board Wrapper, bạn chèn xuống cuối cùng: AdminCP-->Skining and style-->images-->logo:Bạn nhìn vào ô này thấy cái link hok...bạn đưa link hình của bạn vào đấy..là hiện dc cái banner ah color=blue>Tên bảng thông báo Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn a9.Bạn có thể truy cập 4rum theo địa chỉ www.a9n2t.com hoặc link chínhwww.z9.invisionfree.com/a9n2t Lưu ý:Bạn phải là mem mới xem được toàn bộ nội dung diễn đàn.Cấm Spam,quấy rối 4rum dưới mọi hình thức.Nếu có phản ánh hay thắc mắc gì về 4rum lớp xin bạn vui lòng post tại đây: [Thắc mắc-Góp ý và Giảiđáp] , hoặc liên hệ nick yahoo amtuocbongdem0507, Buddy_cherry76, Free_eternal_knight, chuotkotui_leha........4rum sẽ ngày càng phát triển để phục vụ các bạn tốt hơn. Chúc 1 ngày vui vẻ! Mãi là mem a9n2t..Nếu bạn chưa có nick..vui lòng [Đăng ký tại đây] , nếu đã có nick tại 4rum..vui lòng [Đăng nhập tại đây] , hoặc đăng nhập tại ô phía dưới bên phải. Diễn đàn hoạt động tốt nhất trên trình duyệt FireFox 2.0.BQT diễn đàn khuyến cáo bạn nên xài trình duyệt FireFox hoặc Opera để đạt được tốc độ load 4rum nhanh nhất..Thân
 15. vantoanavril@yahoo.com.vn15 Bạn thay các chữ "link hình bạn mún chạy" thành link hình của bạn ấy..Nhớ thay các nội dung cho hợp với 4rum của bạn nha^^..Chúc may mắn..có j mún hỏi thì cứ comment bên dưới..Mình júp hết sức mình^^ Nếu bạn mún chèn thêm hình để chạy thì gõ vào tiếp cú pháp Cứ 1ần lượt là cho 1 hình mún thêm vào...cứ thế mà làm nhá Rồi khi nào hết hình mún thêm vào thì cho cái này vào cúi như code kìa^^

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản