intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn tháo lắp Laptop Dell part 2

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

525
lượt xem
120
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tháo 4 ốc (1). 2. Tháo dây nối (3) khỏi jack (5). 3. Tháo quạt (2).   XIV. Tháo main: 1. Tháo 3 ốc (2). 2. Tháo dây loa. 3. Tháo pin hệ thống. 4. Tháo cáp Bluetooh. 5. Tháo jack (4). 6. Tháo mainboard (1). Dell™ Inspiron 305m Các thành phần 1màn hình nắp đậy bản lề nắp trên mainboard đế máy pin pin CMOS đĩa cứng CPU bộ giải nhiệt CPU quạt giải nhiệt hệ thống bàn phím cáp màn hình Hướng dẫn tháo lắp Trước khi tháo bất kỳ máy laptop nào, bạn nhớ tắt máy, tháo pin, rút sạc trước. Sau đó bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tháo lắp Laptop Dell part 2

 1. 1. Tháo 4 ốc (1). 2. Tháo dây nối (3) khỏi jack (5). 3. Tháo quạt (2).   XIV. Tháo main: 1. Tháo 3 ốc (2). 2. Tháo dây loa. 3 . Tháo pin hệ thống. 4. Tháo cáp Bluetooh. 5. Tháo jack (4). 6. Tháo mainboard (1).
 2. Dell™ Inspiron 305m Cá c thà nh phần 1 mà n hình 8 loa
 3. 2 nắp đậy bản lề 9 đ ĩa cứng 3 nắp trên 10 CPU 4 mainboard 11 bộ g iải nhiệt CPU 5 đế má y 12 q uạt giải nhiệt hệ thống 6 p in 13 b à n phím 7 pin CMOS 14 c á p mà n hình   Hướng dẫn tháo lắp Trước khi tháo bất kỳ máy laptop nào, bạn nhớ tắt máy, tháo pin, rút s ạc trước. Sau đó bạn hãy tháo máy theo thứ tự như s au: I. Tháo Ram: 1. Lật laptop lên, tháo ốc giữ nắp, tháo nắp.
 4. 2 . Dùng đầu ngó n tay tá ch hai chốt khóa. 3. Tháo card khỏi k ết nối.   II. Tháo card PCI: 1. Lật laptop lên, tháo ốc giữ nắp, tháo nắp. 2. Tháo 2 dây anten. 3. Ấn 2 chốt khóa, tháo card khỏi k ết nối.   III. Tháo ổ CD:
 5. 1. Lật laptop lên, tháo ốc giữ (1). 2. Ấn chốt giữ ổ CD. 3. Kéo ổ C D ra.   IV. Tháo pin CMOS:
 6. 1. Ấn chốt giữ nắp, tháo nắp (1). 2. Rút pin (1) ra. 3. Tháo dây pin ra khỏi jack (1).   V. Tháo đĩa cứng:
 7. 1. Tháo ốc (1) giữ ổ đĩa. 2. Kéo đ ĩa cứng ra.   VI. Thá o bà n phím:
 8. 1. Mở mà n hình (1). 2 . Dùng đầu nhỏ cậy bên phải nắp (1). 3. Tháo nắp (1).
 9. 4. Tháo 2 ốc (1). 5 . Xoay b àn phím lên và trượt ra trước. 6. Tháo dây nối b à n phím.   VII. Thá o mà n hình: 1. Mở mà n hình (3). 2. Tháo 3 ốc giữ (1), tách dây ra khỏi 4 ghim k ẹp (8).
 10. 3 . N âng màn hình lên, tháo d ây màn hình ra khỏi k ết nối. 4. Tháo 3 ốc giữ. 5 . Xoay mà n hình lê n thẳng đứng và nâng ra khỏi đế má y.   VIII. Tháo nắp trê n: 1. Tháo 3 ốc ghi chữ "P".
 11. 2. Tháo dây touch pad (2) ra khỏi k ết nối (3). 3. Lật laptop lên và tháo 9 ốc giữ nắp (1). 4. Quay laptop lại và thá o nắp trên.   IX. Tháo quạt giải nhiệ t hệ thống:
 12. 1. Tháo dây (3) ra khỏi jack (4). 2. Tháo 2 ốc giữ (1), tháo quạt (2).   X. Tháo card Bluetooth: 1 . Tháo b àn phím, tháo màn hình, tháo nắp trên.
 13. 1 . Tháo b àn phím, tháo màn hình, tháo nắp trên. 2. Tháo card (1) ra khỏi k ết nối (2).   XI. Tháo bộ giải nhiệ t CPU: 1. Nới lỏng 4 ốc được đánh số từ 1 đến 4 (2). 2. Tháo bộ g iải nhiệt (2).   XII. Tháo mainboard: 1. Tháo ốc (2) và ốc có hình chữ B (1).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2