Hướng dẫn vẽ cái chai

Chia sẻ: L Le Dinh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
190
lượt xem
68
download

Hướng dẫn vẽ cái chai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vẽ cái chai

 1. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 9. Th c hi n bài t p m u Bài này h ng d n các b n v m t cái chai có d ng nh sau: 1. Dùng l nh Surface Extrude v m t b m t tr có d ng Φ90x55 2. T o m t Datum Plane xu ng phía d i 20mm 3. Dùng Surface Flat v m t hình tròn có ng kính Φ15 trên DTM1 4. T o ph n áy chai b ng l nh Variable Section Sweep trên thanh công c . - Sau khi kích nút trên thanh công c ta ch n vòng tròn nh làm qu og c (ph i n ng th i phím Shift ch n c 2 n a c a vònh tròn) - Sau khi ch n vòng tròn nh ta nh n Ctrl ch n ti p vòng tròn l n khi ch n 2 n a c a vòng tròn l n ta v n gi phím Shift. Lúc này ta nh n c hình nh trên. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 2. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 - Kích nút Sketch trên thanh Dashboard v phác (dung rang bu c ti p tuuy n và hi u ch nh kích th c nh hình v ) Vào Tool> Relations t o ph ng trình tham s cho áy chai nh hình v Nhán ch n OK ta c hình sau 5. Dùng Surface revolve d ng ti p ph n thân và c chai nh sau Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 3. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 4. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 6. bây gi ta dùng l nh Project v các ng gân cho chai. o ti t di n theo kích th c sau: Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 5. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 7. dung l nh Partern t o ra nhi u ng gân Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 6. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 7. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 8. T o ng gân cho c chai 9. Chi u ng Curve v a t o lên b m t chai. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 8. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 10. Dùng l nh Sweep blend v ti t di n cho ng gân Ch n vào ng cong sau khi b m vào m c References Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 9. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 11. ch n vào m c Sections r i ch n vào m u tiên trên ng cong sau ó kích vào ô Sketch v ti t di n. v xong ta ch n insert v ti p ti t di n th 2. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 10. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 12. T i 2 uh c a ng gân ta dung nh Sweep bo tròn l i v i các ti t di n t i u l n và u nh nh sau: Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 11. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 13. dùng l nh Merge 2 l n k t h p gân v i thân chai Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 12. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 15. T o Partern cho gân. Tr c khi t o Partern cho gân ta Group Sweep Blend l i v i 2 u c a gân và dùng Group này t o Partern. (trong m c này ta ch n Axis). Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 13. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 o m u cho chai nh sau nh v ren cho chai ta th c hi n sau. Nguy n Hoàng Giang. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
Đồng bộ tài khoản