intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

453
lượt xem
166
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3.Chú ý viết đúng ngữ pháp chính tả, tránh lặp từ trong cùng một câu hoặc trong một nhóm các câu gần nhau. Không được viết hoa tùy tiện, không được ngắt dòng tùy tiện.Trước khi xuống dòng phải có dấu chấm câu. Đối với các công thức cần thiết có thể ngắt rồi đưa công thức cân giữa dòng và có đánh số thứ tự công thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ

  1. 1 Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ 1.Khuôn khổ và cách bố cục :mở đầu, đánh số , kết luận theo mẫu của Bộ… 2. Chương tiết in hoa đậm có đánh số, đặt cân giữa dòng Vd Chương I KHÔNG GIAN MÊ TRÍC MỞ 1.1 Các kiến thức chuẩn bị Không được đặt dấu chấm câu hoặc các loại dấu khác, sau từ cuối cùng của tên chương, tiết. 3.Chú ý viết đúng ngữ pháp chính tả, tránh lặp từ trong cùng một câu hoặc trong một nhóm các câu gần nhau. Không được viết hoa tùy tiện, không được ngắt dòng tùy tiện.Trước khi xuống dòng phải có dấu chấm câu. Đối với các công thức cần thiết có thể ngắt rồi đưa công thức cân giữa dòng và có đánh số thứ tự công thức. Khi chấm câu xuống dòng thì chử cái đầu câu phải viết hoa và thụt vào một kích thước quy định nào đó, không dùng các dấu “+”,”-“,”*”,… đặt ở đầu câu tùy tiện. Viết hoa danh từ riêng 4. Các tiêu đề của từng mục phải in đậm và đánh số theo quy định Ví dụ 1.1 Các kiến thức chuẩn bị. 1.1.1 Định nghĩa 1.2…. Sau các tiêu đề cần lưu ý : nếu để tiêu đề ở cùng một dòng độc lập thì sau từ cuối cùng của tiêu đề không được đánh dấu chấm.Chỉ đắt dấu chấm sau từ cuối cùng của tiêu đề nếu sau dấu chấm đó và trên cùng một dòng….không được dùng dấu hai chấm”:” một cách tùy tiện. 5. Các thuật ngữ : Định nghĩa, Định lý,Hệ quả, Nhận xét…in chử thường đậm và cùng một phông chử cho văn bản chính. Sau các thuật ngữ này nếu đặt dấu chấm thì nội dung thuật ngữ can trình bày phải được bắt đầu trên cùng một dòng.Nếu thuật ngữ trình bày ở dòng kế tiếp thì sau thuật ngữ không có dấu chấm 6. Khái niệm mới được định nghĩa phải in nghiêng.Các khái niệm thuật ngữ dịch từ tiếng nước ngoài chưa phổ dụng can được chú thích bằng
  2. 2 tiếng nước ngoài bên cạnh.Nội dung các định lý, mệnh đề, hệ quả và thuật ngữ chứng minh đặt trước nội dung chứng minh của mệnh đề, định lý, hệ quả in nghiệng. 7. Những định lý, định nghĩa, được trích dẫn phải viết : Định lý([2]) hay Định nghĩa ([3]) 8. Cuối công thức(được đặt giữa dòng ) phải có dấu phẩy hoặc có dấu chấm câu. 9. Không được dùng ký hiệu , , , không được viết “ Cho tập A mở X “ mà phải viết “Cho tập mở A X “ .khi viết can viết đúng ký hiệu … 10. Cần sử dụng các liên từ : Vậy, Vì vậy, Do đó, Cho nên, Hơn nửa, suy ra, nếu .. thì, khi và chỉ khi…một cách linh hoạt thay cho dùng ký hiệu 11. khi mi trang cần lưu ý : giữa các định nghĩa , mệnh đề , định lý,…với phần văn bản trước nó cần có khoảng cách nhất định lớn hơn khoảng cách giản dòng. Giửa tên chương, tiết và dòng đầu chương, dòng đầu tiết phải có khoảng cách lớn hơn khoảng cách giữa mệnh đề, định lý…với phần văn bản trước nó. 12. Phần tài liệu tham khảo viết đúng theo yêu cầu của Bộ GD & ĐT . Lưu ý : Đánh số thứ tự theo kiểu [1], [2],…đối với tạp chí thì yêu cầu gji : tên tác giả, name xuất bản, ( ví dụ (1999)) , tên bài báo in nghiêng, số xuất bản in đậm ( ví dụ 51) , từ trang đến trang ( Ví dụ 23-24) . Đối với sách thì tên sách in nghiêng. Yêu cầu : Viết xong chương I, email Thầy sửa có thể scanner , gởi vào, tự sửa hoặc trực tiếp trên file text.Chương II biết lổi để tránh, giảm bớt lổi, dành thời gian Thầy tập trung cho chứng minh. Khoãng 28/02/2009 ( chậm nhất 30/03/2009) xong chương I email cho Thầy. Chú ý : lay file text của Thắng , Mới làm mẫu luận văn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2