intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình đại học

Xem 1-20 trên 32059 kết quả Giáo trình đại học
 • Cùng với xu hướng chung này thì việc giảng dạy chuyên ngành kế toán cũng đứng trước thách thức phải thay đổi cả về chương trình, mục tiêu, phương pháp giảng dạy nhằm đào tạo nguồn nhân lực tốt hơn cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Bài viết trao đổi một số phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành kế toán tại trường đại học.

  pdf14p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, đào tạo cử nhân" tập trung nghiên cứu 06 nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ, đào tạo sinh viên, bao gồm: Hoạt động giảng dạy, sự tương tác, khả năng hỗ trợ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đánh giá và phản hồi.

  pdf14p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết dựa trên dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về cơ hội và thách thức của CMCN 4.0 với chuyển đổi số trong giáo dục đại học trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị với các bên liên quan nhằm phát huy mặt tích cực và vượt qua các thách thức trong quá trình chuyển đổi số giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của người học, giúp các trường đảm bảo cam kết với xã hội về chuẩn đầu ra trong môi trường có nhiều biến động lớn và hội nhập hơn với giáo dục toàn cầu.

  pdf13p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Trong thời đại công nghệ số đang diễn ra như vũ bão hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực có trình độ đại học, về lĩnh vực quản lý công, chính sách và kinh tế trở thành vấn đề thời sự, có tính cấp bách ở Việt Nam. Thực tế nhiều trường đại học đổi mới mạnh mẽ trong đào tạo lĩnh vực này, từ đổi mới giáo trình đến đổi mới phương pháp đào tạo. Tuy nhiên, nội dung đào tạo gắn với công nghệ số, dữ liệu điện tử, thương mại điện tử, quản lý công, kinh tế và chính sách đang đặt ra nhiều thách thức đối với đào tạo đại học Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ chủ đề này.

  pdf5p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Trong giáo dục đại học, các nhu cầu đào tạo vẫn được tiến hành thông thường, quá trình quản lý hành chính, tài chính, học thuật và phương pháp học tập cần có những thay đổi cùng với sự phát triển của CNTT và truyền thông. Do đó, nền giáo dục đòi hỏi sự đổi mới liên tục, công nghệ, nguồn lực của các nhà giáo dục chuyên nghiệp được số hóa. Bài viết này tập trung vào chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam trong kỷ nguyên số hiện nay.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Chuẩn hóa quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu để tối ưu nguồn lực trong công tác đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, từ đó đề xuất chuẩn hóa quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu để tối ưu hóa nguồn lực trong công tác đào tạo của Trường.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu này hệ thống lại các tài liệu để cung cấp tổng hợp về lý thuyết, hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục đại học, nội dung về chuyển đổi số trong giáo dục đại học được áp dụng tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để từ đó có thể xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong giáo dục: Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp" trình bày những nội dung chính về: một số nhận định về mô hình chuyển đối số trong giáo dục; tầm quan trọng của nguồn dữ liệu; kinh nghiệm chuyển đổi số trong giáo dục tại Cộng hòa Pháp;...

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả luận giải tầm quan trọng của chuyển đổi số trong đào tạo đại học; chỉ ra những nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong đào tạo đại học. Trên cơ sở đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong quá trình chuyển đổi số ở cơ sở đào tạo đại học thời gian qua để đề ra những giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá phương pháp giảng dạy Blended Learning tại các trường đại học Việt Nam" nhằm làm rõ về cơ sở lý luận và phương pháp giảng dạy Blended Learning đang áp dụng trong các trường đại học ở Việt Nam, thông qua đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quá trình chuyển đổi số cho các trường đại học trong nước.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm về chuyển đổi số trong các trường đại học ở Úc và bài học cho các trường đại học ở Việt Nam" trình bày về kinh nghiệm chuyển đổi số trong các trường đại học ở Úc và bài học cho các trường đại học ở Việt Nam. Sau phần thông tin giới thiệu về bối cảnh giáo dục đại học ở Úc, bài viết phân tích sự tất yếu khách quan của quá trình ứng dụng kỹ thuật số trong giáo dục đại học hiện nay.

  pdf8p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học đương đại và Phật giáo: Chương 0, chương này có nội dung trình bày về: khoa học; khoa học đương đại; khoa học thần kinh; vũ trụ học; Phật giáo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf8p diepkhinhchau 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học đương đại và Phật giáo: Chương 1, chương này có nội dung trình bày về: các nguyên lí quan trọng của Phật giáo; tứ diệu đế; nguyên lí trung đạo; nguyên lí duyên khởi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf10p diepkhinhchau 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học đương đại và Phật giáo: Chương 2, chương này có nội dung trình bày về: Tứ diệu đế và ý thức; ý thức về bản thân; bộ não đồng bộ hóa các giác quan; ý thức hình thành qua sự kiểm tra liên tục; giao tiếp xã hội; yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định; hệ thống cảm nhận cơ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf15p diepkhinhchau 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học đương đại và Phật giáo: Chương 3, chương này có nội dung trình bày về: Tứ diệu đế và khoa học hiện đại; tôn giáo và khoa học; chế độ đẳng cấp; trung quán tông; tiếp cận xuyên ngành (transdisciplinarity); nguyên lí hoạt động của hệ thần kinh; sự hình thành và dẫn truyền tín hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf20p diepkhinhchau 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học đương đại và Phật giáo: Chương 4, chương này có nội dung trình bày về: tính không trong khoa học hiện đại; chân đế và tục đế; tính không; ý thức; giả thuyết và thử sai; lí thuyết khoa học; quy về khả kiến; nguyên lí nhân quả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf12p diepkhinhchau 18-09-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Một số mô hình về chuyển đổi số trong giáo dục đại học trên thế giới hiện nay: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thông qua các bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số của một số nền giáo dục tiên tiến trên thế giới để đưa ra những khuyến nghị tích cực cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf19p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu tác động của “Emotional intelligence” (Trí tuệ cảm xúc) đến quá trình học tập của sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải hiện nay" đề cập vấn đề nghiên cứu mức độ, biểu hiện trí tuệ cảm xúc và tìm hiểu một số nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải.Từ những diễn biến của hiện tượng, kết hợp với điều tra xã hội học, đề tài đã đưa ra những giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực của trí tuệ cảm xúc đến quá trình học tập của sinh viên Đại học Giao thông vận tải.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Trên cơ sở quan sát quá trình dạy học trực tuyến ở các trường này, kết hợp với việc phân tích và tổng hợp kết quả quan sát, bài viết "Phát huy hiệu quả dạy học trực tuyến ở trường đại học" thảo luận về việc làm thế nào để phát huy hiệu quả của cách thức dạy học này.

  pdf9p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Phát huy tính sáng tạo của giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin bắt đầu từ cơ sơ" góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội. Các nhà giáo – nhà khoa học trong lĩnh vực này được tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để phát huy khả năng của mình, tạo ra những sản phẩm trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới đất nước, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  pdf5p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình đại học
p_strCode=giaotrinhdaihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2