intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

I_Module99

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

191
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'i_module99', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: I_Module99

 1. 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo đối tượng chính sách nhóm Tạo GPO và liên kết tới OU Acapulco Chọn nút New để vừa tạo mới vừa liên kết tới OU Acapulco Vào thẻ Security trong peoperties của GPO vừa mới tạo ra VSIC Education Corporation Trang 123
 2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Xóa bỏ nhóm authenticated users, đưa nhóm G Nwtraders Marketing Personnel vào ACLÆ từ chối áp dụng GPO Click Edit để vào group policy editor cấu hình cho GPO VSIC Education Corporation Trang 124
 3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn thiết lập ngăn chặn vào các ứng dụng 16-bit Bỏ nút Search khỏi Windows Explorer VSIC Education Corporation Trang 125
 4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Xoá bỏ thẻ Hardware khỏi Windows Explorer Xoá bỏ các liên kết và quyền truy cập vào Windows Update Xoá bỏ Network Connections khỏi Start Menu VSIC Education Corporation Trang 126
 5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Gỡ bỏ Run khỏi Start Menu Bài tập 2 Tạo đối tượng chính sách nhóm cho việc chuyển hướng thư mục Vào Properties cuả OU users để tạo GPO VSIC Education Corporation Trang 127
 6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn nút New và nhập tên cho GPO Xoá bỏ nhóm Authenticated Users VSIC Education Corporation Trang 128
 7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Đưa nhóm DL Nwtraders Accounting Personnel vào ACL Cho Full Control VSIC Education Corporation Trang 129
 8. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click OK Æchọn nút edit Chọn propertiesÆchọn Basic, chỉ đường dẫn tới thư mục share chứa thư mục My Documents Vào thẻ Settings VSIC Education Corporation Trang 130
 9. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 3 Tạo GPO cho các máy laptops Click phải OU Laptops ÆProperties Æthẻ Group Policy Ænút New Ænhập tên cho GPO VSIC Education Corporation Trang 131
 10. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn setting nhắc gõ mật khẩu khi trở lại từ Hibernate Chọn enabled ÆOK Network Æoffline files Æđồng bộ hóa mọi Offline files khi log on VSIC Education Corporation Trang 132
 11. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Và enable đồng bộ hóa khi log off Bài tập 4 Tạo GPO cho các máy tính để bàn Vào properties của Ou Desktops để tạo GPO VSIC Education Corporation Trang 133
 12. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Vào New Ænhập tên cho GPO Offlne files Æ chọn thiết lập ngăn chặn sử dụng các thư mục offline files VSIC Education Corporation Trang 134
 13. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn enabled Click nút close để kết thúc VSIC Education Corporation Trang 135
 14. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 5 Tạo báo cáo group policy modeling Mở Group Policy Management Chọn Group Policy Modeling Wizard VSIC Education Corporation Trang 136
 15. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click Next Chọn This Domain Controller VSIC Education Corporation Trang 137
 16. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Next Chọn Next VSIC Education Corporation Trang 138
 17. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Next Chọn Next VSIC Education Corporation Trang 139
 18. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Finish để kết thúc Tương tự, tạo Group Policy Modeling cho các máy laptops VSIC Education Corporation Trang 140
 19. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 6 Tạo báo cáo các kết quả của chính sách nhóm Dùng Group policy Management để tạo Theo wizard để làm VSIC Education Corporation Trang 141
 20. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn this computer Chọn Current User VSIC Education Corporation Trang 142
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2