i tên trường cao đẳng

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
2
download

i tên trường cao đẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Vụ Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ đề án từ Bộ phận “một cửa”, gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (Vụ KHTC, Vụ GDĐH); - Tổng hợp các ý kiến, dự thảo quyết định đổi tên trường cao đẳng (nếu tổng hợp các ý kiến thống nhất đã đủ điều kiện và đồng ý đổi tên trường) hoặc dự thảo công văn trả lời bộ, ngành, UBND tỉnh (nếu các ý kiến không đồng ý đổi tên trường) hoặc công văn hướng dẫn các trường bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (nếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: i tên trường cao đẳng

  1. 2. Đổi tên trường cao đẳng a. Trình tự thực hiện - Vụ Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ đề án từ Bộ phận “một cửa”, gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (Vụ KHTC, Vụ GDĐH); - Tổng hợp các ý kiến, dự thảo quyết định đổi tên trường cao đẳng (nếu tổng hợp các ý kiến thống nhất đã đủ điều kiện và đồng ý đổi tên trường) hoặc dự thảo công văn trả lời bộ, ngành, UBND tỉnh (nếu các ý kiến không đồng ý đổi tên trường) hoặc công văn hướng dẫn các trường bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (nếu các ý kiến thống nhất đồng ý và yêu cầu bổ sung hồ sơ); - Lập tờ trình trình Bộ trưởng duyệt và ký quyết định đổi tên trường cao đẳng hoặc công văn trả lời bộ, ngành, UBND tỉnh hoặc công văn hướng dẫn trường hoàn chỉnh hồ sơ; đóng dấu và phát hành quyết định hoặc công văn. b. Cách thức thực hiện - Qua đường bưu điện hoặc tại Bộ phận ‘một cửa” - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. c. Hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Tờ trình đề nghị đổi tên trường cao đẳng; - Công văn ủng hộ chủ trương đổi tên trường của Bộ chủ quản (nếu là trường thuộc các bộ, ngành), của UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nếu là trường thuộc tỉnh, TP trực thuộc Trung ương) và Công văn ủng hộ của UBND tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở; - Đề án trình bày phương án đổi tên trường; - Ý kiến của các đơn vị các đơn vị có liên quan. - Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) d. Thời hạn giải quyết Dự kiến 45 ngày. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Giáo dục Đại học và Vụ Kế hoạch – Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  2. - Tổ chức g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không h. Phí, lệ phí - Không i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Công văn trả lời (nếu không đồng ý); - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện Thủ tục hành chính - Không l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; - Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai áp dụng cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập; - Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tạm thời Trường cao đẳng cộng đồng; - Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản