Introduction to the Internet

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
10
download

Introduction to the Internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nhiều hơn một máy tính được kết nối với nhau và có thể trao đổi thông tin mạng máy tính. LAN (Local Area Network) Phạm vi hẹp. Mạng máy tính của cơ quan, trường học, Café Internet,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Introduction to the Internet

  1. Introduction to the Internet 08/03/2007 Contents Concepts & History Protocol, TCP/IP Ch4. Giới thiệu Internet Connecting to the Internet, Proxy Internet Services Đặng Xuân Hà World Wide Web, Internet Explorer Department of Computer Science Hanoi Agricultural University No I Electronic Mail Office location: Room 317, Administration building Office phone: 8276346, ext: 132. Information Searching Email: dxha@hau1.edu.vn Website: http://www.hau1.edu.vn/cs/dxha E-commerce Computer Viruses 08/03/2007 Introduction to Internet 2 Concepts Internet map Mạng máy tính (computer network) Khi nhiều hơn một máy tính được kết nối với nhau và có thể trao đổi thông tin mạng máy tính. LAN (Local Area Network) Phạm vi hẹp. Mạng máy tính của cơ quan, trường học, Café Internet,… WAN (Wide Area Network) Phạm vi rộng. Mạng máy tính trong thành phố, quốc gia,… Internet (chữ I viết hoa) Global Area Network. Global Network of networks. 08/03/2007 Introduction to Internet 3 08/03/2007 Introduction to Internet 4 Internet history Giao thức (protocol) ARPANET, 1969, USA. Các máy tính “nói chuyện” với nhau ntn? “Advanced Research Projects Agency Network”. Phải được kết nối (connected): NIC, Modem, Cable,... Phục vụ mục đích quân sự. Quy tắc trong việc gửi & nhận dữ liệu giao thức. 4 nút mạng (node) ban đầu: Internet sử dụng bộ giao thức TCP/IP University of California Los Angeles (UCLA). “Transmission Control Protocol/Internet Protocol”. Stanford Research Institute (SRI). Mỗi MT được xác định bởi địa chỉ IP (IP address). University of California Santa Barbara (UCSB). University of Utah. Địa chỉ IP (IPv4): Có 2^32 = 4.294.967.296 đ/c IP khác nhau Số 32 bits (viết = 4 byte 8 bits, cách nhau bởi dấu chấm). ARPANET nhanh chóng được mở rộng Internet. Máy chủ web của trường ĐHNNI: 203.162.8.82 Không có cơ quan chính thức quản lý Internet. Tham khảo thêm: http://www.isoc.org/internet/history. 08/03/2007 Introduction to Internet 5 08/03/2007 Introduction to Internet 6 dxha@hau1.edu.vn 1
  2. Introduction to the Internet 08/03/2007 Xem địa chỉ IP trong Windows 2000/XP Kết nối với Internet (how to?) Start Run. Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP - Internet cmd Service Provider): America Online. ipconfig VDC (VNPT). IP Address FPT, Viettel, Netnam,… 192.168… IP của máy tính trong mạng LAN MT gia đình, cơ quan,… kết nối qua ISP. (của trường ĐHNNI). Dial-up. Subnet Mask ADSL. … Leased line. ping www.yahoo.com Wireless. net send may01 Hello … 08/03/2007 Introduction to Internet 7 08/03/2007 Introduction to Internet 8 Kết nối trực tiếp với ISP qua mạng ĐT (PSTN) Kết nối gián tiếp với ISP thông qua proxy LAN Khi đã kết nối vào Internet: Proxy server ? Internet PC1 - MT được cấp một địa chỉ IP MT trong LAN nối Internet - Có thể trao đổi thông tin với gián tiếp qua proxy. PC2 Proxy server các MT khác trong mạng toàn HAU1 proxy: PC.. ISP cầu này. IP: 192.168.1.11. Port: 8080. Windows 2000/XP: Start Settings Control panel. Internet Options. Kết nối thông qua mạng điện thoại Connections LAN Settings. 08/03/2007 Introduction to Internet 9 08/03/2007 Introduction to Internet 10 Dịch vụ Internet (Internet services) World Wide Web (WWW) Kết nối với Internet để làm gì? Tim Berner Lee, 1989: HTML, WWW. Để trao đổi thông tin với thế giới! Trang web (web page): Sử dụng dịch vụ Internet: nhiều lắm! Một dạng tài liệu được sử dụng phổ biến trên Internet. World Wide Web (WWW). Cho phép trình bày chữ, hình ảnh, âm thanh,… HTML (Hyper Text Markup Language). Electronic Mail. Information Searching. Máy tính cung cấp tài liệu HTML web server. Instant Messenger (AOL, Yahoo! Messenger,…). WWW = Tất cả web servers+ web pages. Internet Relay Chat (IRC). Website Internet Phone. Web pages của một tổ chức, trường ĐH, cá nhân… Internet Games. Trang chủ (home page) chứa link tới các trang khác thuộc website. … WWW đã, đang là và sẽ vẫn là dịch vụ phổ biến nhất trên Internet. 08/03/2007 Introduction to Internet 11 08/03/2007 Introduction to Internet 12 dxha@hau1.edu.vn 2
  3. Introduction to the Internet 08/03/2007 Khai thác WWW Microsoft Internet Explorer Để khai thác WWW, cần: Web page title Go button Kết nối với Internet. Back, Forward, Stop, Refresh Trình duyệt web (web browser): Là phần mềm khai thác WWW. Web address Vd: Internet Explorer, Mozilla, Netscape Navigator,… Anh cần trang web nào? Hyperlink Web page Tôi cần trang web! Status bar Tôi có trang web anh cần! (http://www.hau1.edu.vn) web address Web Dẫn đường Web Server trên Internet!!! Browser (HAU1) web pages (trang web của ĐHNNI) Kích đúp chuột vào Internet Explorer trên màn hình để khởi động! 08/03/2007 Introduction to Internet 13 08/03/2007 Introduction to Internet 14 Web Address Domain types and countries Web address: edu (education), ac vn: Vietnam. Cho biết trang web đặt tại đâu. (academic) : các trang uk: United Kingdom. Bắt đầu bằng http:// (Hyper Text Transfer Protocol) web giáo dục. au: Australia. http://www.hau1.edu.vn/cs/introduction.htm www World Wide Web. com (commercial): các ca: Canada. hau1 Hanoi Agricultural University No 1. trang web thương mại. de: Germany. edu education. org (organization): các jp: Japan. vn Vietnam. trang web phi lợi nhuận. /cs/introduction.htm đường dẫn tới tệp introduction.htm. cn: Chinese. http://www.hau1.edu.vn/ truy xuất tài liệu ngầm định (vd: index.htm). gov (government): các hk: Hong Kong. Domain name, host name & IP trang web của chính phủ. th: Thailand. Web server của HAU1 có IP là 203.162.8.82. mil (military): các trang sg: Singapore. Việc sử dụng www.hau1.edu.vn hay 203.162.8.82 là tương đương. web của quân đội. Riêng Mỹ không có đuôi: http://203.162.8.82/ www.hau1.edu.vn dễ nhớ hơn 203.162.8.82. net, biz, info,… (http://www.yahoo.com). 08/03/2007 Introduction to Internet 15 08/03/2007 Introduction to Internet 16 Hyperlink – sự liên kết các trang web Microsoft Internet Explorer (cont) Liên kết từ trang web này tới trang web khác. Lưu trang web lên ổ đĩa: File Save As… Kích đơn vào link chuyển sang trang web khác Lưu hình ảnh lên ổ đĩa: (được chỉ ra bởi link đó). Kích chuột phải vào hình ảnh. Màu xanh chưa thăm, Màu tím đã thăm. Chọn Save Picture As… Tải về (download) các tệp: Kích chuột phải vào hyperlink tới tệp. Text hyperlink Image hyperlink Chọn Save Target As… Favorites: Link tới những trang web ưa thích. Đưa trang đang duyệt vào Favorites: Favorites Add to Favorites… 08/03/2007 Introduction to Internet 17 08/03/2007 Introduction to Internet 18 dxha@hau1.edu.vn 3
  4. Introduction to the Internet 08/03/2007 Một vài dịch vụ WWW đáng quan tâm Electronic mail (Email, E-mail) Các trường ĐH: Mạng giáo dục: Thư điện tử (Internet email) là một phương thức trao đổi Bách Khoa: http://www.hut.edu.vn http://www.edu.net.vn HAU1: Thư viện ĐH: từ website của ĐH. thông tin người-người trong thời đại Internet. http://www.hau1.edu.vn Tin tức: http://www.hau1.edu.vn/cs BM Muốn sử dụng thư điện tử phải đăng ký với nhà cung CNN: http://www.cnn.com Tin học. BBC: http://www.bbc.co.uk cấp: ĐH Cần Thơ: http://www.ctu.edu.vn Harvard: http://www.harvard.edu VNExpress: http://vnexpress.net Miễn phí: VietnamNet: http://www.vnn.vn Stanford: http://www.stanford.edu Yahoo Mail: http://mail.yahoo.com Báo Hà Nội mới: MIT: http://www.hanoimoi.com.vn Hotmail: http://hotmail.com http://www.mit.edu Báo Nhân Dân: http://ocw.mit.edu MIT Open http://www.nhandan.org.vn Trả tiền: CourseWare. FPT, VNN,… Cambridge: http://www.cam.ac.uk Trao đổi (forum): Queensland: http://www.uq.edu.au http://www.edu.net.vn/forum Yahoo, Hotmail,… http://www.ttvnol.com/forum Các công ty, trường ĐH chỉ cung cấp email cho cán bộ hoặc sinh viên. Thư viện: Internet Public Library: http://www.ipl.org Danh bạ web: http://dir.yahoo.com T/viện Quốc Gia: http://www.nlv.gov.vn/ http://danhba.vdc.com.vn 08/03/2007 Introduction to Internet 19 08/03/2007 Introduction to Internet 20 Email box và Email address Practising with Yahoo! Mail Email box: Tạo hòm thư mới Hòm thư điện tử. Truy nhập http://mail.yahoo.com. Là một không gian chứa email tại máy chủ của nhà cung cấp email. Kích chuột vào Sign Up. Mỗi hòm thư có một địa chỉ (email address). Chọn dịch vụ miễn phí (Free). john@yahoo.com: Điền thông tin đăng ký. Nhớ Yahoo ID và Password. john: email ID (chủ nhân của hòm thư). Sử dụng Yahoo! Mail trên web yahoo.com: Domain name (tên miền, nơi đặt hòm thư). Truy nhập http://mail.yahoo.com. @: đọc là “at” Đăng nhập với Yahoo ID và Password đã đăng ký. john@yahoo.com = địa chỉ thư điện tử của ông John tại yahoo.com. Nhận thư, gửi thư, gửi file đính kèm,… pqdung@hau1.edu.vn ?. Đổi mật khẩu. mhv@stanford.edu ?. Với Yahoo! ID vừa tạo, có thể sử dụng Yahoo! Mail, Photos, Groups, Messenger,… Thật tuyệt! 08/03/2007 Introduction to Internet 21 08/03/2007 Introduction to Internet 22 Danh sách thư tín (Mailing list) Tìm kiếm thông tin trên Internet Một đ/c email đặc biệt: Thông tin (information) Hướng giải quyết Khi gửi email tới địa chỉ này, email được nhân lên và gửi trên Internet Search Engine. cho nhiều đ/c khác. Bao trùm hầu hết các lĩnh Danh bạ web. Các địa chỉ khác đó các thành viên của danh sách. vực. Từ điển bách khoa toàn Danh sách thành viên do người quản lý danh sách lập ra. Dung lượng khổng lồ. thư. Tuy nhiên, chỉ 30% trong Một vài nhà cung cấp dịch vụ mailing list số đó là hữu ích. Từ điển tra cứu khác. http://groups.yahoo.com (rất tốt!) Không ai kiểm soát được Catalog của thư viện. http://www.coollist.com hết. Các cơ sở dữ liệu tóm http://groups.google.com Vd: Tri thức, tin tức,… tắt. Mailing list là một công cụ rất thú vị để trao đổi thông tin Vấn đề:mò kim đáy trong một lớp đ/v sinh viên hiện nay!!! bể??? 08/03/2007 Introduction to Internet 23 08/03/2007 Introduction to Internet 24 dxha@hau1.edu.vn 4
  5. Introduction to the Internet 08/03/2007 Mô-tơ tìm kiếm (SE -Search Engine) Google Dịch vụ “tìm kiếm địa chỉ web theo yêu cầu” trên Internet. Người dùng nhập xâu tìm kiếm (Vd: “Japan Earthquake”). SE cung cấp danh sách trang web “liên quan”. Một vài SE: http://www.google.com.vn Truy vấn tìm kiếm http://www.altavista.com http://www.yahoo.com http://www.lycos.com http://www.metacrawler.com Kích chuột vào đây http://www.alltheweb.com để bắt đầu tìm. http://www.vinaseek.com http://www.panvietnam.com … 08/03/2007 Introduction to Internet 25 08/03/2007 Introduction to Internet 26 Kết quả tìm kiếm với Google Vấn đề thường gặp khi tìm kiếm Ví dụ: Tìm kiếm thông tin về giáo sư Michael. Tìm kiếm thông tin về tuyết lở ở Colorado. Vấn đề: không có được thông tin mong muốn do: Kết quả tìm được quá nhiều. Kết quả tìm được quá ít. Các kết quả khác với mong đợi. Giải pháp: Sử dụng từ khóa hợp lý (tra từ điển chuyên ngành). Sử dụng các ký pháp truy vấn (tìm kiếm nâng cao). 08/03/2007 Introduction to Internet 27 08/03/2007 Introduction to Internet 28 Toán tử logic (Boolean) NOT, AND, OR Ký pháp truy vấn của Google Cặp dấu nháy kép “ ”: Tìm kiếm một cụm từ. Vd: “agriculture library”. Dấu cộng (+): AND; Mặc định với Google. agriculture library = agriculture + library. poverty AND crime Dấu trừ (-): NOT. poverty AND crime AND gender Dấu phảy: OR. food AND NOT pet Dấu ~: Tìm kiếm đồng nghĩa. Vd: ~food ~facts sẽ nhắc Google tìm cả nutrition, cooking. Tìm kiếm tệp (filetype:…) Tham khảo thêm: http://www.google.com.vn/advanced_search college OR university college OR university OR campus http://www.google.com/help 08/03/2007 Introduction to Internet 29 08/03/2007 Introduction to Internet 30 dxha@hau1.edu.vn 5
  6. Introduction to the Internet 08/03/2007 Đúc kết Ví dụ áp dụng Colorado avalanche? ASEM 5? Refinement John Kerry? Bolton Wanderers? Internet history? Michael Jackson? KEYWORD QUERY SEARCH ASSESMENT Nobel 2004. … 08/03/2007 Introduction to Internet 31 08/03/2007 Introduction to Internet 32 Các dịch vụ tra cứu và tìm kiếm khác Các dịch vụ khác Web directory Instant Messenger: http://dir.yahoo.com http://danhba.vdc.com.vn Cho phép chúng ta “nói chuyện” với nhau thông qua việc Encyclopedia gửi các messages. http://encarta.microsoft.com Vd: America Online Messenger, Yahoo Messenger. http://www.britannica.com/ Từ điển tra cứu Internet Phone: http://www.computerhope.com Cho phép gọi điện thoại qua mạng Internet. Catalog Nhà cung cấp: FPT, OneConnection, Viettel, VDC,... http://www.nlv.gov.vn http://agricola.nal.usda.gov Internet Games, Greeting Card,… Cơ sở dữ liệu tóm tắt http://www.citeseer.org (http://citeseer.ist.psu.edu/) miễn phí http://www.ingenta.com http://www.cabi-publishing.org 08/03/2007 Introduction to Internet 33 08/03/2007 Introduction to Internet 34 Thương mại điện tử (e-commerce) Computer viruses Là “thương mại” trong môi trường “điện tử” Virus (VR) Sự hỗ trợ của công nghệ “điện tử”, đặc biệt là Internet. Chương trình máy tính có mục đích phá hoại hoặc trục lợi Mua hàng và thanh toán qua Internet (Credit, Master Card,...). Có khả năng lây lan từ máy tính này sang máy tính khác. Một vài địa chỉ mua bán qua mạng: Ai viết ra VR? Amazon: http://www.amazon.com. Thanh thiếu niên. Ebay: http://www.ebay.com. Sinh viên và một số thành phần khác. Mua máy tính tại IBM: http://www.ibm.com. Mục đích của người viết VR: Tìm kiếm hàng hóa, khảo giá: http://www.shopping.com. Muốn chứng tỏ mình. VDC Tiền Phong: http://vdcsieuthi.vnn.vn. Phá hoại, đánh cắp thông tin (tài khoản ngân hàng, tài … khoản Internet, các thông tin bí mật,…). Thương mại điện tử tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn nhen nhóm. Các VR nguy hiểm hiện nay lây lan chủ yếu qua môi trường mạng với tốc độ khủng khiếp. 08/03/2007 Introduction to Internet 35 08/03/2007 Introduction to Internet 36 dxha@hau1.edu.vn 6
  7. Introduction to the Internet 08/03/2007 Nguy cơ bị nhiễm VR Phòng và chống VR MT có thể bị nhiễm VR khi: Phòng ngừa: Khởi động máy tính từ một đĩa mềm nhiễm VR (ngày xưa). Cài đặt một chương trình bảo vệ: Norton AntiVirus, McAfee Virus Scan, Chạy một chương trình bị nhiễm VR “bằng cách này hay cách khác”. BKAV,… (http://www.symantec.com,..). Sử dụng máy tính một cách “an toàn”: cẩn thận khi duyệt web, nhận VR ẩn náu ở đâu: thư, hãy quét VR các đĩa mềm, các tệp lạ trước khi sử dụng chúng. Các máy tính đã bị nhiễm. Thường xuyên cập nhật thông tin về VR, cập nhật chương trình quét Các trang web “nguy hiểm”. VR, định kỳ quét VR trên máy tính. Các tệp đính kèm trong thư điện tử (rất phổ biến). Khi máy tính đã bị nhiễm VR: Các tệp chương trình (*.exe) Quét VR bằng chương trình đã được cập nhật. Các tệp không phải chương trình (*.jpg, *.doc, *.xls…)!!! Truy cập các websites bảo mật (http://www.symantec.com, Trong ổ đĩa USB !!!! http://www.bkav.com.vn) Xác định loại VR bị nhiễm. Lây lan qua mạng: Hướng dẫn chi tiết cách diệt loại VR bị nhiễm. Tấn công qua “lỗ hổng” của hệ thống (Vd: Windows W32.Blaster). Tải về các Removal Tools. Một máy tính bị nhiễm VR có thể lây sang các máy khác trong mạng. Hỏi ý kiến chuyên gia. 08/03/2007 Introduction to Internet 37 08/03/2007 Introduction to Internet 38 Sử dụng Internet phục vụ học tập Websites có nội dung liên quan tới những bài học Website có chứa bài giảng: http://www.hau1.edu.vn/cs/dxha/courses/0405/ipp/ http://ocw.mit.edu Các trang web của các trường ĐH khác,… Website có các tài liệu tham khảo, các website thư viện. Sử dụng Internet ở đâu Sử dụng tại nhà (tiện lợi nhưng xa xỉ!). Café Internet (2000$/h). HAU1 Campus: Thư viện (miễn phí),… 08/03/2007 Introduction to Internet 39 dxha@hau1.edu.vn 7
Đồng bộ tài khoản