KẾ ĐỨNG CÁCH BỜ XEM LỬA CHÁY

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
112
lượt xem
25
download

KẾ ĐỨNG CÁCH BỜ XEM LỬA CHÁY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là mưu kế tạo môi trường yên ắng để cho nội bộ các phe phái trong hệ thống đối địch yên tâm không phải lo về vấn đề đấu tranh đối ngoại, mà xoay sang âm mưu thôn tính nhau; đến khi nội bộ địch rối loạn (như nhà bị cháy), các phe phái đánh nhau kẻ yếu bị diệt, kẻ mạnh thì ngắc ngoải lúc đó mới tấn công để tiêu diệt hệ thống của địch. Kế này cũng tương tự như kế toạ sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hai hổ đánh nhau); nhưng nó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ ĐỨNG CÁCH BỜ XEM LỬA CHÁY

  1. KẾ ĐỨNG CÁCH BỜ XEM LỬA CHÁY (Cách Ngoạn quan hoả kế): Đó là mưu kế tạo môi trường yên ắng để cho nội bộ các phe phái trong hệ thống đối địch yên tâm không phải lo về vấn đề đấu tranh đối ngoại, mà xoay sang âm mưu thôn tính nhau; đến khi nội bộ địch rối loạn (như nhà bị cháy), các phe phái đánh nhau kẻ yếu bị diệt, kẻ mạnh thì ngắc ngoải lúc đó mới tấn công để tiêu diệt hệ thống của địch. Kế này cũng tương tự như kế toạ sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hai hổ đánh nhau); nhưng nó khác ở chỗ là không cho các phe phái của địch biết có một lực lượng lớn của hệ thống khác đang tìm cách tiêu diệt tất cả. - Trong Tam Quốc diễn nghĩa (tập 3) khi Tào Tháo tiêu diệt xong Viên Thiệu (một thế lực phong kiến cát cứ thời đó), còn 3 người con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy và Viên Đàm tìm cách đánh trả. Quách Gia là mưu sĩ của Tào Tháo hiến kế: Viên Thiệu bỏ con trưởng lập con thứ mấy nhà anh em họ Viên hiện nay tranh giành nhau, kéo bè kéo cánh, đánh gấp thì chúng cứu nhau, trì hoãn thì chúng tranh nhau, chi bằng rút quân về Kinh Châu, đánh Lưu Biểu, đợi khi anh em họ Viên có biến, ta quay lại đánh, thì chỉ một trận là xong việc. Về sau quả nhiên là như vậy. Để sử dụng kế này phải cần có thời gian để cho nội bộ địch yên tâm không phải lo việc đối ngoại, mà xoay sang chém giết, triệt hạ lẫn nhau tranh giành quyền lực và lợi ích với nhau. Khi đó không tốn mấy công sức có thể tiêu diệt được kẻ địch.
Đồng bộ tài khoản