intTypePromotion=1

KẾ LẤY CÂY MẬN THAY CHO CÂY ĐÀO

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
13
download

KẾ LẤY CÂY MẬN THAY CHO CÂY ĐÀO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là mưu kế phải hy sinh một bộ phận nhỏ khi không còn cách nào khác để cứu lấy toàn bộ hệ thống; đó là sự nhượng bộ chịu mất một ít để giữ lấy toàn cục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ LẤY CÂY MẬN THAY CHO CÂY ĐÀO

  1. KẾ LẤY CÂY MẬN THAY CHO CÂY ĐÀO (Lý đại đào cương kế) Đó là mưu kế phải hy sinh một bộ phận nhỏ khi không còn cách nào khác để cứu lấy toàn bộ hệ thống; đó là sự nhượng bộ chịu mất một ít để giữ lấy toàn cục. Mưu kế này được sử dụng khá phổ biến trong quản lý. Chẳng hạn Ixraen đổi đất (đã chiếm của người ta trước đây) để lấy hoà bình diễn ra trong thời gian vừa qua. Hoặc Trung Quốc phải chấp nhận trả tự do bằng việc trục xuất Nguỵ Kinh Sinh (phần tử chống đối chính phủ Trung Quốc) sang Mỹ để làm dịu phái diều hâu của quốc hội Mỹ tạo thuận lợi cải thiện quan hệ Trung Mỹ thời gian gần đây. - Lịch sử kháng chiến của quân ta dưới thời Lê Lợi chống quân xâm lược nhà Minh Trung Quốc cũng đã diễn ra tấm gương hy sinh của Lê Lai thực hiện mưu kế này để cứu đại quân, khi bị địch bao vây căn cứ, Lê Lai đã trá hình thành Lê Lợi đột phá vòng vây để địch tưởng là Lê Lợi dồn quân lại bắt, vòng vây được nới lỏng, nhờ đớ Lê Lợi đã phá được vòng vây kéo đại quân di chuyển sang vùng khác để tiếp tục kháng chiến giải phóng đất nước. Mưu kế lấy mận thay đào còn có tên gọi khác là mẹo thí tốt. - Trong Tam Quốc diễn nghĩa (tập 2), chính Tào Tháo cũng đã sử dụng mưu kế này để yên lòng quân lính. Lúc chưa dẹp được Viên Thiệu (một lãnh chúa phong kiến đối đầu với thế lực Tào Tháo), Tào Tháo đem 170.000 quân đến vây thành Thọ Xuân (do 4 tướng của Viên Thuật là Lý Phong, Nhạc Tựu, Lương Cương, Trần Kỷ trấn giữ). Lũ Lý Phong đóng chặt cửa thành không ra. Tháo đánh thành hơn một tháng, lương ăn gần hết. Quân coi lương của Tháo là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào? Tháo nói: - Đem hộc nhỏ mà phát cho chúng nó, tạm cấp cứu lấy một lúc. Hậu lại hỏi: - Thế ngộ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào? Tháo nói: - Ta đã có cách.
  2. Hậu vâng lệnh, lấy hộc nhỏ đong lương phát cho quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân ca thán rằng: Thừa tướng (Tào Tháo) lừa quân. Tháo thấy vậy mật cho người ra đòi Vương Hậu vào bảo rằng: - Nay ta muốn mượn ngươi một lát, để dẹp yên lòng quân, ngươi đừng nên tiếc. Hậu hỏi: - Thừa tướng muốn cái gì? Tháo nói: - Ta muốn mượn cái đầu ngươi để dẹp yên lòng quân. Hậu thất kinh, kêu oan, Tháo lại nói: - Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì lòng quân sinh biến, sau khi ngươi chết, vợ con người ta nuôi cho, đừng lo. Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo gọi ngay đao phủ lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: "Vương Hậu cố tình làm đấu nhỏ, để ăn cắp lương vua, nay chiếu quân pháp trị tội". Bởi thế quân sĩ không oán gì nữa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản