KẾ NGẦM VƯỢT BẾN TRẦN TƯƠNG

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
8
download

KẾ NGẦM VƯỢT BẾN TRẦN TƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là mưu kế chọn một giải pháp khó có thể làm để thực hiện và nhờ đó đánh vào đầu não của đối thủ, khiến họ trở tay không kịp. Theo điển tích trong Hán Sở tranh hùng (Hán là Lưu Bang, người thành lập ra Triều Hán của Trung Hoa, còn Sở là Hạng Võ, hai bên tranh chấp tiêu diệt lẫn nhau).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ NGẦM VƯỢT BẾN TRẦN TƯƠNG

  1. KẾ NGẦM VƯỢT BẾN TRẦN TƯƠNG (Ám độ Trần Tương kế): Đó là mưu kế chọn một giải pháp khó có thể làm để thực hiện và nhờ đó đánh vào đầu não của đối thủ, khiến họ trở tay không kịp. Theo điển tích trong Hán Sở tranh hùng (Hán là Lưu Bang, người thành lập ra Triều Hán của Trung Hoa, còn Sở là Hạng Võ, hai bên tranh chấp tiêu diệt lẫn nhau). Muốn từ căn cứ địa của quân Hán tiến đánh căn cứ đầu tiên của Sở là Hán Trung (do đại tướng của Hạng Võ là Chương Hoàn Trấn giữ) thì chỉ có hai con đường là Sạn đạo hiểm trở đã bị quân Hán phá nát trước kia, muốn sửa chữa để đi được phải tốn nhiều thời gian, và con đường thứ hai là con đường độc đạo và cực kỳ hiểm trở khó đi qua đó còn con đường núi phải vượt qua bến trần thương; đây là con đường hầu như không có ai có thể đi qua được. Hàn Tín được Lưu Bang phong cho làm đại tướng đã ra lệnh cho phó tướng là Phàn Khoái một mãnh tướng nhưng kém mưu mẹo sửa chữa con đường Sạn đạo để cho đại quân tiến đánh Chương Hoàn. Chương Hoàn có tình báo nhận được tin này, cho Hàn Tín là điên khùng vì không thể nào trong một thời gian ngắn có thể sửa xong con đường Sạn đạo, còn con đường qua bên Trần Thương là điều không tưởng, nên chủ quan không phòng bị, Hàn Tín đã cho quân lẻn theo con đường qua bến Trần Thương cực kỳ hiểm trở và đánh thẳng vào Hán Trung khiến cho Chương Hoàn không kịp trở tay. Để thực hiện mưu kế này, người thực hiện phải có quyết tâm sắt đá, phải vượt qua mọi khó khăn trở ngại mà người khác không dám làm.
Đồng bộ tài khoản