intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

392
lượt xem
1.314
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự cần thiết của việc thanh toán vốn giữa các ngân hàng và hình thức chuyển vốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng

  1. KẾ TOÁN NGHIỆP  VỤ THANH TOÁN  VỐN GIỮA CÁC  NGÂN HÀNG 1
  2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH  TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG  Sự cần thiết của thanh toán vốn giữa các Ngân hàng  Tiếp tục hoàn thành quá trình thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân không mở tài khoản tại cùng NH  Điều chuyển vốn giữa các NH cùng hệ thống  Thanh toán các khoản nợ phát sinh  Hình thức chuyển vốn:  Uỷ nhiệm thu chi hộ  Mở TK trực tiếp với nhau dưới dạng TK tiền gửi phụ  Thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN  Thanh toán bù trừ giữa các NH thành viên  Thanh toán liên hàng 2
  3. Các bên tham gia chuyển tiền điện tử:  Người phát lệnh  Người nhận lệnh  Ngân hàng A  Ngân hàng B  Ngân hàng trung gian  Ngân hàng gửi lệnh  Ngân hàng nhận lệnh 3
  4. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ của NH  thành viên  Tài khoản 5111: Chuyển tiền đi năm nay  Tài khoản 5112: Chuyển tiền đến năm nay  Tài khoản 5211: Liên hàng đi năm nay  Tài khoản 5212: Liên hàng đến năm nay  Tài khoản 5191: Điều chuyển vốn 4
  5. THANH TOÁN NỘI BỘ Thanh toán điện tử đi:  Lệnh chuyển Có Nợ TK 1011, 4211, 4271, 2111 Có TK 5191, 5111…  Lệnh chuyển Nợ: Nợ TK 5191, 5111… Có TK 1011, 4211, 4271, 2111 5
  6. Thanh toán điện tử đến:  Lệnh chuyển Có Nợ TK 5191, 5112… Có TK 4211  Lệnh chuyển Nợ: Nợ 4211, 4271, 2111 Có TK 5191, 5112… 6
  7. THANH TOÁN BÙ TRỪ Tại NH thành viên phải trả  Trước khi tham gia TTBT Nợ TK 4211, 2111 Có TK 5012  Sau khi tham gia TTBT Nợ TK 5012 Có TK 1113 7
  8. Tại NH thành viên phải thu  Trước khi tham gia TTBT Nợ TK 5012 Có TK 4211  Sau khi tham gia TTBT Nợ TK 1113 Có TK 5012 8
  9. THANH TOÁN QUA NHNN Tại NH thành viên phải trả Nợ TK thích hợp Có TK 1113 Tại NH thành viên phải thu Nợ TK 1113 Có TK thích hợp 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2