Khắc con dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
195
lượt xem
17
download

Khắc con dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện - Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị khắc con dấu ướt về bộ phận một cửa của Bộ. - Bộ phận một cửa của Bộ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì trong vòng một ngày Văn phòng chuyển sang Vụ Pháp chế xử lý; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì gửi lại cho cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. - Trong thời hạn một ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Pháp chế soạn thảo công văn gửi Bộ Công an (C13),...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khắc con dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp

  1. 36. Khắc con dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo a. Trình tự thực hiện - Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị khắc con dấu ướt về bộ phận một cửa của Bộ. - Bộ phận một cửa của Bộ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì trong vòng một ngày Văn phòng chuyển sang Vụ Pháp chế xử lý; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì gửi lại cho cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. - Trong thời hạn một ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Pháp chế soạn thảo công văn gửi Bộ Công an (C13), viết giấy giới thiệu người đại diện của cơ quan, tổ chức xin khắc dấu đến cơ quan công an để làm thủ tục khắc dấu, soạn thảo Quyết định cho phép sử dụng con dấu nếu trong Quyết định thành lập chưa cho phép sử dụng con dấu. - Vụ Pháp chế chuyển công văn và giấy giới thiệu cho Bộ phận một cửa để Bộ phận một cửa gửi lại cho cơ quan, tổ chức. b. Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Hồ sơ Thành phần hồ sơ: - Bản sao chứng thực Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; - Công văn của cơ quan, tổ chức đề nghị Bộ cấp công văn, giấy giới thiệu và Quyết định cho phép sử dụng con dấu (nếu trong Quyết định thành lập chưa cho phép sử dụng con dấu) để đại diện của cơ quan, tổ chức đến cơ quan công an làm thủ tục khắc dấu; - Bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cử đến cơ quan công an làm thủ tục khắc dấu (bản photocopy trên sẽ được cán bộ ở bộ phận một cửa của Văn phòng kiểm tra, đối chiếu với bản gốc). Số bộ hồ sơ: 01 bộ. d. Thời hạn giải quyết - 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Vụ Pháp chế. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  2. - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu. - Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng con dấu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản