Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm

Chia sẻ: Nguyễn Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
111
lượt xem
7
download

Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong dài hạn các doanh nghiệp có thể thay đổi tấtcả các yếu tố đầu vào, kể cả quy mô sản xuất. Các doanh nghiệp có thể: Gia nhập ngành nếu thu được lợi nhuận cao. Rời bỏ ngành nếu bị thua lỗ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm

  1. iệu iới th gg trọn trân Xin
  2. 1.5: Đường cung dài hạn của doanh nghiệp.  Đặt vấn đề  Trong dài hạn các doanh nghiệp có thể thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào, kể cả quy mô sản xuất.  Các doanh nghiệp có thể:  Gia nhập ngành nếu thu được lợi nhuận cao.  Rời bỏ ngành nếu bị thua lỗ.
  3. Phân tích đồ thị: •Tại điểm C: P2 > P0 Doanh nghiệp có lãi, lợi nhuận đạt được là P2CEF, kích thích các P doanh nghiệp mới ra nhập ngành. •Tại điểm A: LM P0 = LATCmin Lợi nhuận thu C Doanh nghiệp hòa vốn. được LATC Mức giá P0 được gọi là mức giá C gia nhập ngành hay rời bỏ ngành. P2 F HA •Tại điểm B: K E P0 P1 < P0 B Khoản lỗ Doanh nghiệp bị thua lỗ, Khoản P lỗ là P1BHK, doanh nghiệp sẽ rời 1 bỏ ngành. •Kết luận: Q2 Q1 Q0 Q  Trong dài hạn doanh nghiệp chỉ sản xuất khi có lãi hoặc tối thiếu là hòa vốn.  Đường cung dài hạn của doanh nghiệp là một phần của đường LMC với điều kiện P ≥ LACmin, là đường LMC từ điểm A trở lên.
  4. P P S1 LMC S2 LAT P2 C E2 E1 E3 P1 LS D2 D1 q Q q1 q2 Q1 Q3 Q2
  5. MC2 S1 D2 P P MC1 S2 LS D1 LATC2 P2 P2 E2 LATC1 P3 P3 E3 P1 E1 P1 q1 q3 q2 q Q1 Q2 Q3 Q
  6. Ví dụ: ngành sản xuất đường…
  7. MC1 D2 S1 P P D1 S2 LTAC1 P2 E2 E1 MC2 P1 LTAC2 E3 P3 LS P3 Q1 Q3 Q Q2 q1 q3 q2
  8. 1.7: Cân bằng dài hạn: Trong dài hạn, mục tiêu của các hãng là lợi nhuận, đây là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp mới gia nhập ngành, các doanh nghiệp cũ rút lui khỏi ngành. Trong dài hạn, lợi nhuận kinh tế có xu hướng tiến tới bằng 0.
  9. Các doanh nghiệp vẫn sản xuất khi lợi nhuận kinh tế bằng 0!? Bởi vì lợi nhuận kế toán vẫn có thể dương. C/m: Tpkế toán = TR – TCkế toán Tpkinh tế = TR – Tckinh tế = TR – (TCkế toán + chi phí cơ hội ẩn) =>Tpkế toán = Tpkinh tế + chi phí cơ hội ẩn. =>Tpkế toán > Tpkinh tế.  Vậy doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất.
Đồng bộ tài khoản