intTypePromotion=3

Kỹ thuật đồng bộ chậm đèn flash

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
148
lượt xem
77
download

Kỹ thuật đồng bộ chậm đèn flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slow Sync Flash (đồng bộ chậm đèn flash) là kỹ thuật chụp với đèn flash, trong đó màn trập mở ra trong thời gian tương đối lâu, nhằm tạo những hiệu ứng chuyển động đặc biệt cho bức ảnh. Ở đây, ánh sáng nền là yếu tố gây ra độ tương phản cao độ với chủ thể. Bên cạnh đó, các chuyển động nhanh trong khung hình được ghi lại trong suốt thời gian phơi sáng sẽ tạo nên những "đường dẫn" để nhấn mạnh chủ thể. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật đồng bộ chậm đèn flash

  1. K thu t ng b ch m èn flash • ây là k thu t ch p v i èn flash, trong ó màn tr p m ra trong th i gian tương i lâu, nh m t o ra nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh. Slow Sync Flash t o ra nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh nh m nh n m nh ch th . nh: Digital Photography School. Slow Sync Flash ( ng b ch m èn flash) là k thu t ch p v i èn flash, trong ó màn tr p m ra trong th i gian tương i lâu, nh m t o nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh. ây, ánh sáng n n là y u t gây ra tương ph n cao v i ch th . Bên c nh ó, các chuy n ng nhanh trong khung hình ư c ghi l i trong su t th i gian phơi sáng s t o nên nh ng " ư ng d n" nh n m nh ch th .
  2. C n phân bi t Slow Sync Flash v i phương pháp ch p nh s d ng flash ơn thu n, trong ó th i gian ng b gi a flash và màn tr p không quá dài (kho ng 1/25 giây ho c th p hơn th ). Phương pháp truy n th ng này ư c kích ho t trong ch Auto c a máy nh khi ch p môi trư ng thi u sáng. Các chuy n ng g n như b óng băng t c thì, toàn b b c nh s ghi l i i tư ng chính và phông n n trong m t th i gian ng n ng i nên không tái hi n ư c hi u ng " ư ng d n" như k thu t Slow Sync Flash. M t s máy nh (thư ng là lo i DSLR) h tr vi c i u khi n ng b ch m flash th công. B n hoàn toàn có th ch nh th i gian phơi sáng và sáng èn flash cho phù h p m c ích s d ng. Nhi u máy compact ch cho phép i u ch nh khá h n ch trong ch ch p êm (Night mode) ho c ch p ti c tùng (Party mode). Dư i ây là m t s ch . 1. ng b trư c và sau.
  3. K thu t Rear Curtain Sync óng băng chuy n ng t i th i i m cu i c a quá trình phơi sáng. nh: Digital Photography School. Rear Curtain Sync ( ng b sau): èn flash b t sáng t i th i i m cu i c a quá trình phơi sáng. Như v y, ngay sau khi nh n nút ch p trên thân máy nh, màn tr p s m ra trong th i gian khá dài thu nh n ánh sáng n n và ghi nh n chuy n ng. Khi s p k t thúc quá trình này, èn flash ư c kích ho t nh m làm l rõ i tư ng chính. Th c ch t quá trình này là s k t h p khéo léo gi a phơi sáng lâu b ng màn tr p và phơi sáng ng n s d ng flash.
  4. K thu t Front Curtain Sync ghi l i hình nh s c nét c a ch th vào th i i m ban u và c chuy n ng c a v t th ó trong th i gian m c a tr p. nh: Seattlepi. Front Curtain Sync ( ng b trư c): èn flash b t sáng t i th i i m u c a quá trình phơi sáng, t c là ngay khi nh n nút ch p. Sau ó, màn tr p s m ra trong th i gian dài th c hi n ch c năng tương t như trong Rear Curtain Sync. K thu t này có th s d ng khi mu n èn flash óng băng các chuy n ng nhanh c a ch th ngay t u. B c nh thu ư c s ghi l i hình nh s c nét c a ch th và c chuy n ng c a v t th ó trong th i gian m c a tr p. 2. Ch c năng c a chân máy Chân máy c n thi t trong h u h t các tình hu ng ch p thi u sáng. nh: Mrgadget. Ngay c khi c m r t v ng máy nh trên tay thì nh ng rung l c r t nh do gió cũng khi n toàn b b c nh s d ng k thu t ng b ch m
  5. flash b nhòe. Th i gian phơi sáng ít nh t kho ng 1 n 2 giây òi h i ph i s d ng chân máy. c bi t, h n ch ch n ng do nh n nút ch p, b n nên u tư thêm m t b i u khi n máy nh (không dây ho c cáp k t n i v i máy tính). N u không có i u ki n, cách kh c ph c thông d ng nh t là t máy lên tripod, kh i ng ch ch p h n gi (kho ng 10 giây) và máy t ng hoàn thành n t các bư c ch p còn l i. Có th dùng tay gi máy và t o ra nh ng hi u ng r t c s c. nh: Digital Photography School. Trong m t s trư ng h p, vi c dùng tay gi máy nh l i t o ra hi u ng r t c s c. Ch ng h n, b n ang tham d m t b a ti c và mu n ghi l i kho nh kh c c a ngư i nh y cùng. V i trư ng h p này, b n khó có th s d ng tripod và b t bu c ph i gi máy nh trên tay. K thu t ng b ch m flash s cho ra b c nh r t tuy t v i hình nh c a i tư ng hi n rõ nét và phông n n là ánh èn sân kh u r c r b nhòe thành v t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản