Kỹ thuật (T22) - THÊU MÓC XÍCH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
196
lượt xem
29
download

Kỹ thuật (T22) - THÊU MÓC XÍCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích Thêu được các mũi thêu móc xích HS hứng thú học thêu GV : Tranh qui trình thêu móc xích Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len trên bìa, vải, 1 số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích HS : Một mảnh vải sợi bông trắng 20*30 Chỉ màu, kim khâu, phấn, thước, kéo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật (T22) - THÊU MÓC XÍCH

  1. K thu t (T22) THÊU MÓC XÍCH I. M c tiêu HS bi t cách thêu móc xích và ng d ng c a thêu móc xích Thêu ư c các mũi thêu móc xích HS h ng thú h c thêu II. dùng GV : Tranh qui trình thêu móc xích M u thêu móc xích ư c thêu b ng len trên bìa, v i, 1 s s n ph m ư c thêu trang trí b ng mũi thêu móc xích HS : M t m nh v i s i bông tr ng 20*30 Ch màu, kim khâu, ph n, thư c, kéo III. Ho t ng d y h c Th i gian Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 3’ I. Bài cũ G i 2 HS nêu các bư c thêu lư t v n 2 HS nêu hình hàng rào ? GV nh n xét - ki m tra l i s n ph m
  2. II. Bài m i 1’ 1. Gi i thi u : Ghi 2 HS c n i ti p 2. Ho t ng 5’ Ho t ng 1 : Hư ng d n quan sát m u GV g n m u v i thêu móc xích lên HS quan sát b ng cho HS xem. GV cho HS xem 2 m t trái, ph i c a HS quan sát và nêu m nh bìa có thêu móc xích. Cho HS nh n xét GV ch t ý c i m c a ư ng thêu móc xích - Ph i : là nh ng ch nh móc n i ti p nhau gi ng như chu i m t xích (s i dây chuy n) 2 HS l p l i - Trái : là nh ng mũi ch b ng nhau, n i ti p nhau g n gi ng mũi t nhau V y th nào là thêu móc xích? GV gi i thi u m t s s n ph m ng d ng thêu móc xích GV : Thêu móc xích còn ư c k t HS nêu như ghi nh h p v i thêu lư t v n HS quan sát Ho t ng 2 :
  3. Hư ng d n thao tác k thu t GV treo tranh qui trình thêu và yêu c u HS nêu bư c 1 c a thêu móc xích Bư c 1 : V ch d u ư ng thêu c ng 15’ c cách v ch d u b ng cách so sánh v i cách v ch d u thêu lư t v n GV thao tác trên v i b ng HS nêu Bư c 2 : Thêu theo ư ng d u Yêu c u HS quan sát hình 3a nêu - th t ngư c v i thêu lư t v n cách thêu mũi th nh t GV làm m u, lưu ý kéo ch cho nút ch sát vào phía sau m t v i HS quan sát Quan sát ti p hình 3b yêu c u nêu cách : HS nêu • Thêu mũi th 1 : GV lưu ý : Dùng ngón cái c a tay trái gi vòng ch - mũi kim luôn n m tên vòng ch GV thao tác HS nêu • Tương t yêu c u HS quan sát hình 3c, 3d và nêu cách thêu mũi th 2, mũi th 3 GV làm m u, g i 1 HS thêu mũi 4
  4. GV nh c nh • K t th c ư ng thêu như th nào HS nêu GV hư ng d n k t thúc ư ng thêu và làm m u l n 2 Mu n thêu ư ng móc xích ta làm L p quan sát – 1 HS lên thêu mũi như th nào? 3, 4 Ho t ng 3 : Th c hành HS quan sát hình 4a, 4b HS th c hành trên gi y GV nh n xét – tuyên dương HS nêu như ghi nh 3. C ng c , d n dò 1 em l p l i Chu n b ti t th c hành c ghi nh 8-10’ HS ki m tra l n nhau d ng c và th c hành trên gi y mũi móc xích
  5. 2 HS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản