kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng: Kỹ thuật tấn công_Enumeration

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
398
lượt xem
204
download

kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng: Kỹ thuật tấn công_Enumeration

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng: kỹ thuật tấn công_enumeration', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng: Kỹ thuật tấn công_Enumeration

 1. KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Institute of Network Security - istudy.vn
 2. NỘI DUNG Module 01: Tổng quan An ninh mạng • Module 02: :Kỹỹ thuật tấn công Module 02 K thuật tấn công • Module 03: Kỹ thuật mã hóa • Module 04: Bảo mật hệ điều hành • Module 05: Bảo mật ứng dụng • Module 06: Virus và mã độc • Module 07: Các công cụ phân tích an ninh mạng • Module 08: Chính sách bảo mật và phục hồi thảm họa • dữ liệu • Ôn tập • Báo cáo cuối khóa Institute of Network Security - istudy.vn
 3. Module 02: KỸ THUẬT TẤN CÔNG Lesson 01: Footprinting và Reconnaissance • Lesson 02: Google Hacking • Lesson 03: Scanning Networks • Lesson 04: Enumeration • Lesson 05: System Hacking • Lesson 06: Sniffer hệ thống mạng • Lesson 07: Social Engineering • Lesson 08: Denial of Service • Lesson 09: Session Hijacking • Lesson 10: SQL Injection • Lesson 11: Hacking Wireless Networks • Lesson 12: Buffer Overflow • Institute of Network Security - istudy.vn
 4. Nội dung • Enumeration • Các kỹ thuật Enumeration • Tools Institute of Network Security - istudy.vn
 5. Enumeration • Là kỹ thuật khai thác giúp tìm ra các tài khoản hợp lệ hoặc các tài nguyên được bảo vệ kém. • Kỹ thuật này chủ yếu được sử dụng trong mạng LAN • Các thông tin cần tìm hiểu Network resources và Shares – Users and Groups – Applications và Banners – Auditing Setting – Institute of Network Security - istudy.vn
 6. Enumeration • Chu trình hack một hệ thống Bước 1: Enumerate users • Trích xuất các tên người dùng bằng cách sử dụng các công cụ Bước 2: Crack the password • Crack mật khẩu của người sử dụng và truy cập vào hệ thống Bước 3: Escalate privileges • Tiếp tục leo thang mức độ quản trị viên Bước 4: Execute applications • Cài keylogger, phần mềm gián điệp, rootkit trên máy tính Bước 5: Hide File • Sử dụng các phương pháp để ẩn mã nguồn Bước 6: Cover you tracks • Xoá bỏ dấu vết Institute of Network Security - istudy.vn
 7. Các kỹ thuật Enumeration • Mục tiêu – Các tài nguyên mạng và các phần dùng chung. – User và các group. – Các ứng dụng và biểu ngữ (banner) Institute of Network Security - istudy.vn
 8. Các kỹ thuật Enumeration • Trích xuất tên người dùng bằng cách sử dụng Win2k enumeration • Trích xuất tên người dùng bằng cách sử dụng SNMP • Trích xuất tên người sử dụng bằng cách sử dụng ID email • Trích xuất thông tin bằng cách sử dụng mật khẩu mặc định • Brute force Active Directory Institute of Network Security - istudy.vn
 9. Các kỹ thuật Enumeration • Trích xuất tên người dùng bằng cách sử dụng Win2k enumeration • Trích xuất tên người dùng bằng cách sử dụng SNMP • Trích xuất tên người sử dụng bằng cách sử dụng ID email • Trích xuất thông tin bằng cách sử dụng mật khẩu mặc định • Brute force Active Directory Institute of Network Security - istudy.vn
 10. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 11. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 12. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 13. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 14. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 15. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 16. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 17. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 18. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 19. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn
 20. Các kỹ thuật Enumeration Institute of Network Security - istudy.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản