intTypePromotion=1

Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

Chia sẻ: Le Tuan Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:80

0
239
lượt xem
79
download

Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ... cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

 1. KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ASP.NET C# Giảng viên: ThS.Nguyễn Tấn Thuận Email: nguyentanthuan2008@yahoo.com
 2. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Nội dung • Mô tả các thành phần của ứng dụng web động Web • Mô tả các chức năng của ASP.NET • Mô tả sự hoạt động của ứng dụng ASP.NET • Mô tả các files dùng trong ASP.NET Web applications • Mô tả các sự kiện có liên quan đến Web page • Mô tả cấu trúc của trang ASP.NET ©Khoa CNTT
 3. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Giới thiệu ứng dụng Web. • Ứng dụng Web: • Là chương trình mà có thể thực hiện trên Web server hoặc trên Web browser. • Cho phép bạn chia sẻ và truy cập thông tin trên mạng Internet và trên mạng intranets. • Hỗ trợ các giao dịch thương mại trực tuyến, đó là thương mại điện tử e- commerce. ©Khoa CNTT
 4. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Các thành phần của ứng dụng Web động. • Một trang Web động tối ưu thông thường kết hợp cả hai tập lệnh, tập lệnh client-side và tập lệnh server-side. • Tập lệnh Client-side: • Cho phép bạn phát triển các trang Web động để trả lời các thông tin do người sử dụng nhập vào mà không cần đến sự tương tác tới Web server. • Trợ giúp và giảm quá trình ghẽn mạng. • Tăng tốc độ thời gian phúc đáp của ứng dụng Web. • Các ngôn ngữ sử dụng là Javascript, VBScript • Tập lệnh Server-side cung cấp nội dung động tới người dùng dựa vào thông tin được lưu trữ từ Web server. ©Khoa CNTT
 5. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Các thành phần của ứng dụng Web động • Các quy tắt chung khi sử dụng tập lệnh client side và t ập l ệnh server-side là : • Bất kỳ sự truy cập nào đến dữ liệu mà cư trú trên máy khách hoặc đập lập trên máy khách nên thực hiện sử dụng tập lệnh client-side. • Bất kỳ sự truy cập dữ liệu nào mà cư trú trên máy chủ (Web server) hay máy tính từ xa, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu nên sử dụng tập lệnh server-side. ©Khoa CNTT
 6. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Tìm hiểu ASP.NET • ASP.NET là dạng chuẩn của file HTML đồng thời nó cho phép nhúng các tập lệnh server-side. • ASP.NET cung cấp những lợi thế sau đây của tập lệnh phía máy chủ • : • Cho phép truy cập thông tin từ dữ liệu nguồn được lưu trữ trên Web server hoặc trên máy tính có thể tiếp cận đ ược với Web server • Cho phép sử dụng mã lập trình để gọi các dạng mẫu được tạo từ HTML ©Khoa CNTT
 7. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET ASP.NET trong .NET Framework • ASP.NET được xây dựng trên nền Microsoft .NET Framework. • Microsoft xây dựng .NET Framework hỗ trợ những người phát triển tạo ra phần mềm phân tán với chức năng Internet. ©Khoa CNTT
 8. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET ASP.NET trong .NET Framework. • Hình dưới minh họa các phần tử của ứng dụng ASP.NET ©Khoa CNTT
 9. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Làm việc của ứng dụng ASP.NET • Sau khi bạn tạo ứng dụng ASP.NET, các file ASP.NET cần đ ược lưu trữ trên IIS server, mà Web server chạy trên nền Windows. • Hình dưới đây mô tả IIS server xử lý các yêu c ầu c ủa file ASP.NET: ©Khoa CNTT
 10. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Làm việc của ứng dụng ASP.NET. • Các bước thực hiện file ASP.NET như sau: • Một Web browser gởi yêu cầu cho file ASP.NET tới Web server thông qua đường dẫn URL. • Web server nhận yêu cầu và gọi file ASP.NET từ đĩa hay bộ nhớ. • Web server chuyển file ASP.NET file đến bộ máy ASP.NET để xử lý. • Bộ máy ASP.NETđọc file từ trên xuống dưới và thực hiện các lệnh server-side mà nó tìm thấy. • Sau khi Xử lý file ASP.NET và chuyển sang dạng chuẩn HTML bộ máy ASP.NET gởi trang HTML đến Web server. • Web server gởi trang HTML cho client. • Web browser phiên dịch ra dữ liệu và hiển thị thông tin cho người sử dụng. ©Khoa CNTT
 11. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Features of ASP.NET • The features of ASP.NET are as follows: • Compiled Code  • Enriched Tool Support  • Power and Flexibility  • Simplicity  • Manageability  • Scalability  • Security  • Extensibility  ©Khoa CNTT
 12. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Các mô hình lập trình trên ASP.NET • Có hai kiểu trong lập trình mô hình trong ASP.NET như sau: • Web Forms • Web Services ©Khoa CNTT
 13. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Mô hình lập trình trong ASP.NET (Contd.) • Web forms: • Cho phép bạn tạo giao diện người sử dụng từ ứng dụng Web. • Có thể thiết kế và sử dụng các công cụ để phát triển nhanh. • Hỗ trợ đa dạng các controls, có thể xây dựng control như là thành phần thứ 3 để tạo giao thiện thân thiện với người sử dụng. ©Khoa CNTT
 14. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Creating an ASP.NET Application Using  Visual Studio .NET IDE • To create an ASP.NET application, the following steps are performed: • Select  the  Start Programs Microsoft  Visual  Studio  .NET  Microsoft  Visual  Studio .NET 2003 command to open the Start Page of the Visual Studio .NET IDE. • Select the File New Project command to open the New Project dialog box. • Select  Visual  C#  Projects  as  the  Project  Types  in  the  left  pane  and  then  select  ASP.NET Web Application in the Templates pane. Click the OK button. ©Khoa CNTT
 15. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Creating an ASP.NET Application Using  Visual Studio .NET IDE (Contd.) • WebForm1.aspx  is  displayed  in  the  Design  mode.  You  can  add  controls  to  WebForm1.aspx from the Toolbox by using the drag­drop method. • Open  the  Code  Editor  window  by  double­clicking  Web  Form1.aspx  in  the  Design  mode and add the required lines of code for the event handlers. • Execute the application by selecting  Start from the Debug menu. ©Khoa CNTT
 16. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Files Used in an ASP.NET Application • Khi tạo ứng dụng ASP.NET, các file sau sẽ được tạo ra: • AssemblyInfo.cs • Global.asax • Web.config • WebApplication.vsdisco • WebForm1.aspx ©Khoa CNTT
 17. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Views of an ASP.NET Application in the  Visual Studio .NET IDE • Visual Studio .NET IDE cung cấp 2 views của  Web Form: • Design view • HTML view ©Khoa CNTT
 18. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Chức năng Code­Behind của ASP.NET • Đặt tính code-behind cho phép chia trang ASP.NET thành 2 files. • File .aspx chứa phần biểu diễn nội dung. • File .cs chứa tất cả các ứng dụng logic , hay còn gọi là file code-behind • Các thuận lợi của đặt tính code-behind như sau: • Mã lệnh dễ hiểu và hỗ trợ debug. ©Khoa CNTT
 19. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Chức năng Code-Behind của ASP.NET • File (.aspx) và file (.cs) code-behind, ASP.NET tự động phát sinh một số dòng mã lệnh. • Trong phần HTML, dòng đầu tiên của file .aspx chứa các dòng mã:
 20. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU ASP.NET Đăt tính file Code­Behind của ASP.NET Namespace Descriptions Chứa các lớp để cung cấp sự truy nhập tới GDI System.Drawing + Chức năng đồ họa cơ bản và các thao tác trên chuổi. Chứa các lớp và giao diện cho phép truyền thông System.Web tin browser/server. Chứ các lớp cho phép thực hiện trạng thái của System.Web.SessionState session. Chức các lớp cơ sở được sử dụng để xây dựng System.Web.UI giao diện cho người sử dụng của trang ASP.NET. Chức các lớp cung cấp Web controls. System.Web.UI.WebControls Chức các lớp cung cấp HTML controls. System.Web.UI.HtmlControls ©Khoa CNTT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2