Làm Việc Với Active Diretory part 3

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Làm Việc Với Active Diretory part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Active Directory Service Interfaces ( ADSI) ADSI là 1 giao diện lập trình cho dịch vụ thư mục.ADSI định nghĩa vài giao diện COM được thực thi bởi provider ADSI. nghĩa là client có thể dùng các dịch vụ thư mục khác với cùng các giao diện lập trình . các lớp trong .NET frameWork trong namespace System.DirectoryServices tạo cách dùng các giao diện ADSI Trong hình sau ta thấy vài provider ADSI ( LDAP,WinNT,NDS) thi hành các giao diện COM như IADs và IUnknown. ASsembly System.DirectoryServices tạo cách dùng provider ADSI:   ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Việc Với Active Diretory part 3

  1. Active Directory Service Interfaces ( ADSI) ADSI là 1 giao diện lập trình cho dịch vụ thư mục.ADSI định nghĩa vài giao diện COM được thực thi bởi provider ADSI. nghĩa là client có thể dùng các dịch vụ thư mục khác với cùng các giao diện lập trình . các lớp trong .NET frameWork trong namespace System.DirectoryServices tạo cách dùng các giao diện ADSI Trong hình sau ta thấy vài provider ADSI ( LDAP,WinNT,NDS) thi hành các giao diện COM như IADs và IUnknown. ASsembly System.DirectoryServices tạo cách dùng provider ADSI:  
Đồng bộ tài khoản