Làm Webmaster part 3

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
6
download

Làm Webmaster part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Php 5.x (http://www.php.net/downloads.php) (chọn php-5.1.1-Win32.zip) (chọn các bản noinstall) MySQL 4.1.x (http://dev.mysql.com/downloads/) (chọn mysql-4.1.16-win32) Apache 2.x

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Webmaster part 3

  1. Php 5.x (http://www.php.net/downloads.php) (chọn php-5.1.1-Win32.zip) (chọn các bản noinstall) MySQL 4.1.x (http://dev.mysql.com/downloads/) (chọn mysql-4.1.16-win32) Apache 2.x (http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/) (chọn apache_2.0.55- win32-x86-no_ssl.exe) Cài đặt Apache : + Chọn file cài đặt Apache và tiến hành cài đặt bình thường như cài phần mềm khác. Khi cài có hỏi network domain, server name và email bạn cứ gõ đại ở đây mình nhập lần lượt là micti.com, www.micti.com, admin@micti.com + Cài xong, nếu máy đang sử dụng winxp sp2 vui lòng unlock nếu win có hỏi. + Ok, thử mở trình duyệt gõ http://127.0.0.1 nếu thấy file quảng cáo của Apache là ok. Cài đặt Php + Giải nén và đưa và thư mục nào đó! Ở đây chọn thư mục C:\Php. Xong! Cấu hình để php hoạt động + Vào thư mục cài đặt Apache 2 tìm đến conf\httpd.conf, mở file này bằng notepad và bắt đầu sửa lại như sau : –> Tìm DirectoryIndex index.html index.html.var thay bằng DirectoryIndex index.html index.php index.html.var –> Tìm DocumentRoot “C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs” đây chính là thư mục chứa các website –> Tìm LoadModule access_module modules/mod_access.so và thêm vào dòng LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2.dll” –> Tìm AddType application/x-compress .Z và thêm vào dòng AddType application/x- httpd-php .php –> Thêm vào cuối file dòng PHPIniDir “c:/php” –> Lưu lại + Vào thư mục C:\php\ tìm file php.ini-recommended và đổi tên file thành php.ini + Tạo file index.php có nội dung nằm trong thư mục C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs, restart lại apache, chạy http://127.0.0.1/index.php để xem kết quả. Nếu được thành công, nếu chưa được kiểm tra lại xem file httpd.conf đã được sửa lại đúng chưa. Cài đặt MySQL + Giải nén và đưa và thư mục nào đó! Ở đây chọn thư mục C:\MySQL. Xong!
  2. Cấu hình MySQL vào Php + Copy file C:\mysql\bin\libmySQL.dll vào C:\windows\system32 + Mở file php.ini tìm ;extension=php_mysql.dll và sửa lại extension=php_mysql.dll (bỏ dấu ; ) + Cài đặt như thế này username là root va pass không có. Data sẽ nằm trong c:/mysql/data, file chạy nằm trong c:/mysql/bin. Nếu bạn muốn đổi thì có thể cấu hình lại bằng cách sau. Tìm file my-small.ini trong c:\mysql. Sửa thành my.ini, mở lên và sửa –> Cài password, tìm #password = your_password, bỏ dấu # và thay your_password bằng password mới (chạy localhost thì không quan tâm cái này) –> Đặt lại thư mục data, tìm #innodb_data_home_dir = /usr/local/var/ bỏ dấu # và sửa lại tên thư mục chứa dữ liệu ví dụ innodb_data_home_dir = D:/web/database/ –> Save, copy vào thư mục C:\windows + Chạy mysql bằng cách chạy mysql\bin\mysqld-nt.exe Cài đặt PhpMyAdmin + Down phiên bản mới nhất tại http://sourceforge.net/project/showf...lease_id=63838 + Giải nén, cho nó vào thư mục web C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs đặt tên thu mục là phpMyAdmin, mở trình duyệt gõ http://127.0.0.1/phpMyAdmin/ , nếu chạy ra thành công thì ok. Nếu làm biếng cài thì chơi nguyên cái này: http://prdownloads.sourceforge.net/a...5.exe?download Chương trình gồm: AppServ 2.5.4a # Apache 2.0.55 # MySQL 5.0.15 # PHP 5.1.1 # phpMyAdmin-2.6.4-pl4 Hướng dẫn Install Portal (CMS) Drupal 1. Download: http://drupal.org ver 4.7 2. Một số điều về Drupal, lí do chọn nó - Hệ thống CMS nhỏ, dung lượng bé, tốc độ tải site nhanh. - Soucre code dễ hiểu. - Các Block có thể nói là linh động nhất trong các CMS + Các hệ thống như Php-Nuke, Jaws, E107...luôn áp đặt các Block có sẵn, đặt đâu cũng
  3. đc, nhưng việc tự viết ra 1 block theo ý là không khả thi với dân "a Ma tơ, gà mờ" + Drupal khác, Block đặt đâu cũng được, dễ dàng, bạn có thể dùng ngay thằng FrontPage 2003 để edit và copy vào đó (mã HTML) - Nhiều themes, dễ thay đổi và phát triển. - Cộng đồng hỗ trợ lớn. - Rất nhiều Modules và việc thêm cho nó 1 modules là copy, và enable nó - Được đánh giá cao bởi cộng đồng phát triển và sử dụng. 3. Cài đặt Drupal - Đường dẫn tới Drupal là: C:\wamp\www\Dru - Như bình thường, ta sẽ mở trình duyệt, gõ: localhost/dru - để bắt đầu install ! Và chắc chắn rằng lỗi này sẽ xẩy ra: Thông báo như thế có nghĩa là, không kết nối với dữ liệu được! Ta sẽ tự đặt câu hỏi, không kết nối được thì phải cho install chứ? Đấy là điều rõ ràng bạn sẽ nghĩ đến! Và lúc này, tiếp theo bạn sẽ kiểm tra toàn bộ thư mục Drupal, và vấn đề nảy sinh sẽ tiếp tục! Không hề tồn tại thư mục Install, Setup hay bất kỳ một file install.php nào cả! Nhưng may thay, đã có file INSTALL.txt để hướng dẫn chúng ta làm thế nào để có thể
  4. install được nó! Nhưng - lại típ tục nhưng - với những người mới làm quen như gà "mù" như chúng ta, liệu sẽ hiểu được bao nhiêu % trong cái bản hướng dẫn đó? PHP Code: 2. CREATE AND PREPARE THE DRUPAL DATABASE Before you proceed to the next step you should know: - "username" - the username for connecting to the database - "password" - the password for that username - "databasename" - the name of the database Depending on the database of your choice, please read either INSTALL.mysql.txt (for MySQL) or INSTALL.pgsql.txt (for PostgreSQL). 3. CONNECTING DRUPAL The default configuration can be found in the 'sites/default/settings.php' file within your Drupal installation. Before you can run Drupal, you must set the database URL. Open the configuration file and edit the $db_url line to match the database defined in the previous step: $db_url = "mysql://username:password@localhost/databasename"; If you use PostgreSQL, change "mysql" to "pgsql" in the above line. vv..vv... Đến đây chắc rằng các gà "mù" đã hiểu vì sao tôi lại nói từ trước là " Phải Install theo một kiều khác" ! Làm thế nào để Drupal kết nối được với Database? Bước 1: Vào Localhost/phpmyadmin tạo ra database với tên là Dru47
  5. Bước 2: Sau khi qua bước 1, tiếp theo bạn sẽ thấy trang sau: Nhấn Import: Chọn Browse, chọn file C:\wamp\www\Dru\database\database.4.1.mysql, Open:
  6. Nhấn Go Bước 3: Vào C:\wamp\www\Dru\sites\default, mở file settings.php tìm dòng: PHP Code: $db_url = 'mysql://username:password@localhost/databasename'; Sửa nó thành: PHP Code: $db_url = 'mysql://root:@localhost/dru47'; Thế là xong! Gõ localhost/dru
Đồng bộ tài khoản