intTypePromotion=1
ADSENSE

Lab - Thực hành ISA 2006 Toàn tập Phần 2

Chia sẻ: EntrySKY ESIT's | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

208
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lab - thực hành isa 2006 toàn tập phần 2', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lab - Thực hành ISA 2006 Toàn tập Phần 2

 1. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Mở Command Prompt gõ lệnh nslookup. Phân giải các tên miền ở External . Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 51
 2. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Truy cập trang : http://athena.edu.vn • Tình huống 2 : cty Athena đưa ra yêu cầu cho phép các nhân viên thuộc các phòng ban : Sale, Training được phép truy cập Web không giới hạn. Ở tình huống 1, yêu cầu đăt ra là cho phép được Internet không hạn chế. Tuy nhiên, ở tình huống thứ 2 này, ta chỉ cho phép truy cập dịch vụ Web. Như vậy, ta chỉ cho phép các Protocol : HTTP,HTTPS là đủ. Trong cửa sổ ISA Server Management, chọn Firewall Policy, chọn New, chọn Access Rule Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 52
 3. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Access Rule Names, đặt tên rule là: Allow user access Web Hộp thoại Rule Action, chọn Allow Hộp thoại Protocols, chọn Selected Protocols và nhấn Add. Trong hộp thoại Add Protocols, bung mục Common Protocols, chọn HTTP và HTTPS, nhấn Add. Nhấn Next . Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 53
 4. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Access Rule Sources, add Internal Hộp thoại Access Rule Destinaton, add External, chọn Next Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 54
 5. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại User Sets, remove group All Users, và add group Sale và Training vào, chọn Next Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 55
 6. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard, chọn Finish Kiểm tra kết quả Logon user athena\s1 Truy cập trang : http://forum.athena.edu.vn Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 56
 7. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Truy cập trang : https://ebanking.dongabank.com.vn • Tình huống 3 : Khi các nhân viên của công ty sử dụng máy tính có tên exchange thì sẽ không được truy cập internet. Ta thiết lập rule này như sau : Trong cửa sổ ISA Server Management, chọn Firewall Policy, chọn New, chọn Access Rule. Hộp thoại Access Rule Names, đặt tên rule là: Deny user use Exchange access Internet. Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 57
 8. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Protocols, chọn All outbound traffic Hộp thoại Access Rule Sources, nhấn add chọn Computer Set, chọn máy exchange, chọn Next Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 58
 9. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Access Rule Destinaton, add External, chọn Next Hộp thoại User Sets, remove group All Users, và add các group Sale, Training, Maketing, Manager vào, chọn Next Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 59
 10. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard, chọn Finish Tại máy Exchange kiểm tra : Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 60
 11. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn • Tình huống 4 : để tăng tính hiệu quả trong giờ làm việc, cty Athena yêu cầu các nhân viên trong giờ làm việc chỉ được truy cập một số trang Web như : http://athena.edu.vn, http://forum.athena.edu.vn , http://www.nhatrang-itt.vn. Giờ làm việc được quy định : 8h-12h sáng và 14h – 18h chiều. Ta sẽ định nghĩa các trang Web được phép truy cập như sau : Trong cửa sổ ISA Server Management, chọn Firewall Policy, qua cửa sổ thứ 3, tại tab Toolbox, bung mục Network Objects, nhấn New, chọn URL Set Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 61
 12. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Trong hộp thoại New URL Set. Ô Name , nhập tên: Allow Web, nhập các trang web mà bạn cho phép Tương tự như vậy, ta định nghĩa luôn các trang Web không cho phép với tên là Restrict Web. Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 62
 13. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Tiếp theo, ta sẽ định nghĩa khoảng giờ làm việc của cty như sau : Trong cửa sổ ISA Server Management, chọn Firewall Policy, qua cửa sổ thứ 3, tại tab Toolbox, bung mục Schedules, chọn New Trong ô Name, nhập tên Work Time. Bên dưới chọn từ (8h - 12h) và từ (2h – 6h) Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 63
 14. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Tương tự, bạn tạo thêm Rest time từ 12h-2h Cuối cùng, ta sẽ định nghĩa rule cho tình huống này. Chuột phải Firewall Policy, chọn New, chọn Access Rule. Hộp thoại Access Rule Names, đặt tên rule là: Users on Work Time Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 64
 15. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Rule Action, chọn Allow Hộp thoại Protocols, chọn Selected Protocols và nhấn Add. Trong hộp thoại Add Protocols, bung mục Common Protocols, chọn HTTP và HTTPS, nhấn Add. Nhấn Next . Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 65
 16. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại Access Rule Sources, add Internal Hộp thoại Access Rule Destinaton, nhấn Add. Bung URL Sets, chọn Allow Web. Nhấn Next . Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 66
 17. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Hộp thoại User Sets, chọn All Users, nhấn Next Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard, nhấn Finish. Chuột phải lên rule Users on Work Time, chọn Properties Qua Tab Schedule, trong khung schedule, chọn là Work Time , Nhấn OK Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 67
 18. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Kiểm tra kết quả. Log user athena\t1 kiểm tra Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 68
 19. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn Truy cập trang http://www.vnexpress.net Truy cập trang : http://www.nhatrang-itt.vn Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 69
 20. ATHENA INTERNATIONAL NETWORK ADMINISTRATION & SECURITY TRAINING ----------------------------------------------------------------------------- Add: 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCM Tel: (08) 3824 4041 - Hotline: 090 7879 477 E-mail: training@athenavn.com - Website: www.athena.edu.vn • Tình huống 5 : trong giờ giải lao, các nhân viên được truy cập mọi trang Web ngoại trừ trang : http://24h.com.vn . Ta thiết lập như sau : Trong cửa sổ ISA Server Management, chuột phải Firewall Policy, chọn New, chọn Access Rule. Hộp thoại Access Rule Names, đặt tên rule là: Users on Rest Time Hộp thoại Rule Action, chọn Allow. Thực hiện : Võ Anh Duy Lưu hành nội bộ Trang : 70
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2