Làm Menu Đa Cấp bằng ASP và MS SQL( Viết lại bằng PHP)

Chia sẻ: Tran Phong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
353
lượt xem
71
download

Làm Menu Đa Cấp bằng ASP và MS SQL( Viết lại bằng PHP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cách làm Menu Đa Cấp bằng ASP và MS SQL, code bằng PHP và MS SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Menu Đa Cấp bằng ASP và MS SQL( Viết lại bằng PHP)

  1. Làm Menu Đa Cấp bằng ASP và MS SQL http://it2hut.net/diendan/showthread.php?tid=2706 Mình code lại bằng PHP + MySQL bạn tham khảo nhé Code create table + insert sample data: Code: -- -- Table structure for table `menu` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, `parentid` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9 ; -- -- Dumping data for table `menu` -- INSERT INTO `menu` (`id`, `name`, `parentid`) VALUES (1, 'a', 0), (2, 'b', 4), (3, 'c', 4), (4, 'd', 1), (5, 'e', 1), (6, 'f', 0), (7, 'g', 6), (8, 'h', 6); code file index.php PHP Code: Mutil level menu code by nhtera
  2. $query = mysql_query($sql); while($row = mysql_fetch_assoc($query)) { $mn.= "".$row['name'].""; menu($row['id']); $mn.= ""; } } menu(0); $mn = str_replace("", "", $mn); echo 'Main Menu'. $mn.''; ?> code file styles.css Code: /* CSS Document */ *{margin:0; padding:0;} #wrapper{ width: 500px; margin: 40px auto; line-height: 2em; font-size: 12px; } /******Menu******/ #mainNav { width: 200px; } #mainNav h1 { font-size:14px; text-align: center; background: #3883cc; color: white; -moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-border-radius: 5px 5px 0px 0px; } #mainNav ul { list-style: none; border:1px solid #bccbd8; } #mainNav ul li { position: relative; border-bottom: 1px solid #bccbd8; } #mainNav ul li a{ color: #1e5b7e; text-decoration: none; padding: 5px 5px 5px 5px;
  3. } #mainNav ul li a:hover{ text-decoration: underline; } #mainNav ul li ul { position: absolute; top: -1px; left: 198px; display: none; } #mainNav ul li:hover ul { display: block; width: 100%; } #mainNav ul li:hover ul li ul { display: none; } #mainNav ul li ul li:hover ul { display: block; width:100%; } Bổ sung thêm code bằng asp + sql server Code create database Code: CREATE DATABASE testmenu GO USE testmenu GO CREATE TABLE [menu]( [id] INT not null, [name] NVARCHAR(50) not null, [parentid] INT not null ) GO INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (1, 'a', 0) INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (2, 'b', 4) INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (3, 'c', 4) INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (4, 'd', 1) INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (5, 'e', 1) INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (6, 'f', 0) INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (7, 'g', 6) INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (8, 'h', 6) Code file index.asp Code:
  4. Untitled Document

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản